Zavrnitev zahteve po obnovi postopka v primeru Danila Pinesa zoper Mihovila Crniča (Prim. nov.)

Danilo Pines je na Novinarsko častno razsodišče vložil zahtevo za obnovo postopka zoper Mihovila Crniča, ker da je zbral dodatna dejstva in dokaze, da ga je novinar Primorskih novic Mihovil Crnič v članku »Zrasli naj bi stolpiči«, objavljenem v Primorskih novicah 5. februarja 2008 neutemeljeno vpletal v sporno gradnjo novega naselja Kolomban nad Ankaranom.

K svoji prvotni pritožbi, o kateri je NČR že razsodilo, da novinar ni kršil očitanih mu členov Kodeksa novinarjev Slovenija, pritožnik dodaja, da je na Uradu za okolje in prostor občine Koper osebno naknadno sam preveril ali je urad prejel peticij krajanov, na katero se sklicuje novinar in, da je po njegovem vedenju ta urad ni prejel.

Prav tako pritožnik oporeka razsodbi, da novinar ni kršil 2. člena kodeksa, saj je osebno prepričan, da je bil podležen hudim obtožbam, češ da je na podlagi neresnic vpleten v novo »lokalno afero«.

Meni tudi, da ga je v članku novinar še posebej izpostavil, saj da je bili s poudarjenimi črkami izpostavjeno zgolj njegovo ime.

Ne strinja se z razsodbo NČR, da novinar ni kršil 3. člena kodeksa, da mora, ko objavlja nepotrjene informacije, na le te opozoriti. Meni, da je novinar zapisal laž, ko je v trdilni obliki zapisal, da je pritožnik pred leti kupil in nato prodal sporno parcelo.

Odgovarja tudi na navedbe novinarja iz odgovora NČR glede preverjanja lastništva parcele v zemljiški knjigi, češ, da bi to lahko preveril tudi pri njemu, saj, da je odprt za novinarje.

Prav tako zanika navedbe novinarja iz odgovora NČR glede njegovih ambicij po gradnji doma za mlade.

Glede sklepa NČR, da je bila z umikom članka iz spletnih strani popravljena škoda, ki naj bi jo utrpel, pa je pritožnik ugovarja, da informacije o njegovem domnevnem lastništvu parcele ostajajo na drugih spletnih naslovih.

K zahtevi za obnovo postopka pred NČR je pritožnik dodal še objave popravkov v Primorskih novicah na članek Mihovila Crniča, in sicer popravek podjetja IRA GP d.o.o, ki pojasnjuje, da zemljišča ni kupilo od Danila Pinesa, in njegov lasten popravek teksta, da so navedbe, da bi bil lastnik zemljišč neresnične.

Oba popravka sta bila v Primorskih novicah objavljena, preden je NČR razsojalo o primeru, pritožnik pa jih ni pridal k pritožbi na NČR.

Pritožnik v svoji zahtevi za obnovo postopka predlaga javno razpravo in soočenje z novinarjem pred NČR.


NČR meni, da so vsi ugovori in odgovori na razsodbo NČR v primeru Danilo Pines proti Mihovilu Crniču, zgolj dodatno širše pojasnjevanje že znanih navedb pritožnika iz prvotne pritožbe. NČR tudi ocenjuje, da v zahtevi za obnovo postopka pritožnik ni navedel dodatnih dejstev glede domnevnih kršitev Kodeksa novinarjev Slovenija, ki naj bi jih zagrešil Mihovil Crnič in s katerimi bi ovrgel prvotno razsodbo NČR o tem, da novinar Mihovil Crnič ni kršil 1., 2. in 3. člena Kodeksa novinarjev Slovenija. NČR zato zavrača zahtevo po obnovi postopka.

v Ljubljani, 19. junija 2008

Vili Einspieler, predsednik Novinarskega častnega razsodišča