Ivan Simič (zanj odvetnik Borut Zajc) proti Heleni Peternel Pečauer (revija Ona)


Prispevek_Peternel_Pečauer

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Vili Einspieler (predsednik), Alma M. Sedlar, Mojca Pašek, Davorin Koron, Nada Ravter in Špela Šipek (člani) je na seji 2. oktobra 2008 v primeru Ivan Simič proti Heleni Peternel Pečauer (Ona) ugotovilo, da je novinarka kršila Kodeks novinarjev Slovenije.


Primer: Ivan Simič (zanj odvetnik Borut Zajc) proti Heleni Peternel Pečauer (revija Ona)

Ivan Simič, generalni direktor Davčne uprave RS je prek odvetnika Boruta Zajca na novinarsko častno razsodišče (NČR) naslovil pritožbo zoper novinarko revije Ona Heleno Peternel Pečauer. V prispevku z naslovom Kdo koga nadzira? (objavljenem 13. maja 2008) ji očita kršitev 1., 2. in 11. člena Kodeksa novinarjev Slovenije. Kršitve našteva v sedmih točkah, zagrešila naj bi jih s tem ko je zapisala:

1. »V teh dneh se vsi slovenski davčni zavezanci tako ali drugače ukvarjamo z obrazci dohodninske napovedi za preteklo leto.«

Simič prvi stavek ocenjuje kot napačnega, češ da se dohodninski zavezanci letos ne ukvarjamo z dohodninsko napovedjo in novinarki očita kršitev 1. člena kodeksa.

2 »Zmeda je popolna, ugibanja in pripomb, kolikor hočete, elektronska lepa Vida pa po navedbah uporabnikov precej sramežljiva in nezanesljiva.«

Simič trdi, da so navedbe novinarke o popolni zmedi ter mnogih ugibanjih neresnične in niso podkrepljene z nobenim dokazom, zato meni, da je novinarka kršila 1. in 2. člen kodeksa.

3. »Vprašanje je, koliko nam je Durs s pošiljanjem predizpolnjenih dohodninskih obrazcev dejansko olajšal delo, koliko pa nam je zaradi netočnih navedkov zakompliciral položaj. Sprašujem se tudi, kdo v tej obliki davčne korespondence zdaj koga nadzira: država davkoplačevalce ali davkoplačevalci doslednost, natančnost in profesionalnost davčnih uradnikov.«

Po Simičevem mnenju za morebitne napake niso krivi nedoslednost, nenatančnost in neprofesionalnost davčnih uradnikov, ampak napačno posredovani podatki s strani izplačevalcev dohodkov, zato naj bi kršila 1. in 2. člen kodeksa.

4. »Iz Dursa sporočajo, da bodo prav vsem zavezancem posredovali informativni izračun po pošti do konca tega meseca. Tisti, ki ga do omenjenega roka ne bodo prejeli, morajo napoved po zakonu sami oddati do 30. junija. Nikjer nisem zasledila niti namiga, kdo naj bi bili ti ljudje in zakaj bi načelno lahko izpadli iz začrtanega postopka.«

Novinarka naj bi po Simičevih besedah informacijo, kdo naj bi bili zavezanci, za katere informativni izračun ne bo pripravljen, lahko pridobila že na spletni strani davčne uprave, zato je kršila 1. člen kodeksa.

5. »S prvim paketom konec marca je informativni izračun dohodnine prejelo 507.213 zavezancev, do začetka prvomajskih praznikov pa so na Dursu dobili približno 31.000 ugovorov. Kateri podatki so najpogostejši vzrok za vlaganje pritožb, še ugotavljajo, kljub temu pa že vedo, da se večinoma nanašajo na vzdrževane družinske člane. Ne vem, kje bodo iskali krivce za tolikšen odstotek napak in kdo bo prevzel odgovornost zanje. Globa za šlamparijo dacarjev namreč ni predvidena nikjer v zakonu.«

Simič trdi tudi, da ne gre za 31.000, temveč za 37.077 ugovorov. Razlikovati je treba med napako in ugovorom, ugovor ne pomeni, da je informativni izračun napačen. Do sedaj Durs ni odkrila niti ene same napake, ki bi jo zakrivila, vse so posledica napak izplačevalcev, zato ji pritožnik očita kršitev 1. in 2. člena kodeksa.

6. »Odgovorni na davčni upravi ves čas poudarjajo, da gre zgolj za informativne izračune. S to formulacijo so izjemno priročno lastno odgovornost za nepravilno navedbo podatkov preložili na šibka ramena ‘neukih’ zavezancev.«

Za nepravilno navedbo podatkov ni odgovorna Durs, ampak izplačevalci, ki Durs pošiljajo napačne podatke, ali davčni zavezanci, ki se odločajo za zamenjavo družinskih članov, meni Simič in novinarki zaradi teh navedb očita kršitev 1. in 2. člena kodeksa.

7. »Strinjamo se, da je treba državi dati, kar je njenega, vendar naj bodo izračuni natančni, za napake pa naj odgovarjajo tisti, ki so plačani (iz davkoplačevalskega denarja) za to, da delajo profesionalno in upoštevajo veljavno zakonodajo, ki bi jo morali imeti v malem prstu.«

Simič ponavlja odgovor, da za morebitne nenatančnosti izračunov ni kriva Durs in dodaja, da novinarka govori v prvi osebi množine, kar pri bralcu pušča vtis, da gre za splošno dejstvo in ne za njen osebni komentar. S slednjim je po njegovem mnenju poleg 1. in 2. kršila tudi 11. člen kodeksa.

Pritožnik Ivan Simič novinarki Heleni Peternel Pečauer torej v vseh primerih kršitev 1. člena kodeksa, ki določa, da mora novinar preveriti točnost zbranih informacij, v petih primerih tudi 2. člen (novinar mora pri objavljanju informacij, ki vsebujejo hude obtožbe, poskušati dobiti odziv tistih, ki jih te informacije zadevajo) in v zadnjem primeru še 11. člen (novinar mora ločiti informacije od komentarjev).

Od NČR je pritožnik zahteval, da razpiše javno obravnavo, na katero naj poleg pritožnika povabi avtorico članka. Člani NČR so menili, da glede na razpoložljivo gradivo, soočenje ni potrebno. Novinarko je pozvalo k odgovoru na pritožbe, česar pa ni storila.

SKLEP:

Novinarsko častno razsodišče je ugotovilo, da novinarka ni kršila 2. in 11. člena kodeksa, kršila pa je 1. člen Kodeksa novinarjev Slovenije.

Obrazložitev:

NČR je ugotovilo, da je novinarka v prispevku Kdo koga nadzira v časopisu Ona kršila 1. člen kodeksa z navedbami:

– »Vprašanje je, koliko nam je Durs s pošiljanjem predizpolnjenih dohodninskih obrazcev olajšal delo, koliko pa nam je zaradi netočnih navedkov zakompliciral položaj.«

– »Ne vem, kje bodo iskali krivce za tolikšen odstotek napak in kdo bo prevzel odgovornost zanje. Globa za šlamparijo dacarjev ni namreč predvidena nikjer v zakonu.«

– »S to formulacijo so izjemno priročno lastno odgovornost za nepravilno navedbo podatkov preložili na šibka ramena ‘neukih’ zavezancev.

Iz teh navedb je razvidno, da novinarka delavcem Durs-a pripisujejo napake, netočnosti, šlamparijo in nepravilno navedbo podatkov. V nasprotju z njo pritožnik zagotavlja, da za morebitne napake niso krive nedoslednost, nenatančnost in neprofesionalnost davčnih uradnikov, ampak napačno posredovani podatki s strani izplačevalcev dohodkov. Zagotavlja še, da dotlej Durs ni odkrila niti ene same napake, ki bi jo storila. Ker novinarka ni odgovorila na očitke pritožnika in pojasnila svojih očitkov uradnikom Dursa, je NČR upoštevalo pojasnila pritožnika.

NČR je ugotovilo, da novinarka ni kršila 2. člena kodeksa, saj po mnenju NČR v njenem komentarju (uvodniku) sporne navedbe ne predstavljajo hudih obtožb na račun dela Durs in njenih uradnikov.

NČR je še razsodilo, da je prispevek novinarke komentar, kar posredno ugotavlja tudi sam pritožnik, ko ga opredeljuje kot uvodnik. S tem je ločen od poročanja, kar zahteva 11. člen kodeksa, ki ga novinarka torej ni kršila


Obnova postopka:

Postopek, ki je bil zaključen in sta bila po njem izdana razsodba ali stališče NČR, se lahko obnovi na temelju predloga kateregakoli udeleženca v postopku. Udeleženec v postopku lahko zahteva obnovo postopka najpozneje eno leto od dne, ko je izvedel za nova dejstva in dokaze, ki lahko vplivajo na spremembo prvotno izrečene razsodbe ali stališča. O predlogu za obnovo postopka odloča NČR, ki mora ugotoviti, ali obstajajo utemeljeni razlogi za obnovo postopka. Ponovni postopek prav tako vodi NČR.

v Ljubljani, 2. oktobra 2008

Vili Einspieler,

predsednik Novinarskega častnega razsodišča