Zavrnitev obnove postopka v primeru Ivana Simiča (DURS) proti Barbari Verdnik (Nedeljski Dnevnik)

Novinarsko častno razsodišče (NČR), skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije, je na seji 6.11. 2008 zavrnilo zahtevek za obnovo postopka v primeru Ivan Simič (DURS) proti Barbari Verdnik (Nedeljski dnevnik). NČR je 24.1. 2008 razsodilo, da je novinarka v članku Jaz tebi, ti meni, da bo obema prav, ki je bil objavljen 30.9. 2007 v Nedeljskem dnevniku, kršila 1. in 2. člen, ni pa kršila 3. in 4. člena Kodeksa novinarjev Slovenije. Barbara Verdnik je 21.4. 2008 zahtevku za obnovo postopka priložila kot novi dokaz prepis zvočnega zapisa sestanka z dne 9.1. 2007 na GDU, ki naj bi dokazoval, da je Domen Zavrl podjetju Simič in partnerji plačeval po 10.000 evrov na mesec za svetovanje. Novinarka je zahtevku priložila tudi izpise Okrožnega sodišča v Ljubljani in spletne strani Boniteta.si, ki naj bi dokazovali, da je bil Ivan Simič v času nastajanja spornega članka v Nedeljskem dnevniku lastnik številnih podjetij za svetovanje na področju davkov.

NČR je kot novi dokaz najprej preučilo prepis zvočnega zapisa sestanka z dne 9.1. 2007 na GDU in ugotovilo, da vsebina sestanka, kljub nasprotujočim si trditvam vpletenih o tem ali je Domen Zavrl podjetju Simič in partnerji plačeval po 10.000 evrov na mesec za svetovanje ali ne, ne vpliva na dejstvo, da je Barbara Verdnik kršila 2. člen kodeksa, ki določa, da mora novinar pri objavi informacij, ki vsebujejo hude obtožbe, skušati pridobiti odziv tistih, ki jih te informacije zadevajo, ker je slepo zaupala samo enemu viru in ni upoštevala, da je Ivan Simič trditve tega vira javno zavrnil kot neutemeljen konstrukt.

Ker NČR ni preiskovalni organ, je izpise Okrožnega sodišča v Ljubljani in spletne strani Boniteta.si, ki naj bi dokazovali, da je bil Ivan Simič v času, ko je bil objavljen sporni članek v Nedeljskem dnevniku, lastnik številnih podjetij za svetovanje na področju davkov, posredovalo zdaj že bivšemu generalnemu direktorju DURS, da bi jih lahko z ustreznimi dokazili ovrgel. Ivan Simič je v dopisu, ki ga je NČR prejelo 4.11. 2008, znova zagotovil, da je bil v času nastajanja članka »posredni« lastnik le enega podjetja, ki je opravljalo storitve davčnega svetovanja, to je družbe Simič in partnerji d. o. o. Svoje trditve je tudi podkrepil s sklepi Okrožnega sodišča v Ljubljani, Oddelka za gospodarsko sodstvo ter z zgodovinskimi izpiski iz sodnega registra, skupščinskim sklepom, finančnimi podatki Ajpes-a in rednim izpiskom iz sodnega registra. NČR je na podlagi predloženih dokumentov znova ugotovilo, da je novinarka kršila 1. člen kodeksa, ki določa, da mora novinar preverjati točnost zbranih informacij in biti previden, da se izogne napakam ter da mora svoje napake – četudi nenamerne – priznati in popraviti, z navedbo: “Ivan Simič, ki je lastnik številnih podjetij za svetovanje na področju davkov”. Čeprav je Barbara Verdnik v zahtevku za obnovo postopka pojasnila, da informacijo ni preverila le na spletni strani GVIN, temveč tudi na Boniteta.si, se je spet izkazalo, da tako pridobljenih podatkov ni pravilno tolmačila. Navsezadnje novinarka v članku Jaz tebi, ti meni, da bo obema prav, ki je bil predmet obravnave na NČR, tudi ni nikjer ustrezno označila, da je podatke za svojo trditev, da je bil Ivan Simič v času nastajanja članka lastnik več podjetij za svetovanje na področju davkov, pridobila na spletnih straneh GVIN in Boniteta.si, tako da morebitne neažurnosti spletnih strani ni mogoče upoštevati kot olajševalno okoliščino.

NČR meni, da so vsi ugovori na razsodbo NČR v primeru Ivan Simič (DURS) proti Barbari Verdnik (Nedeljski dnevnik) in domnevni novi dokazi, zgolj dodatno širše pojasnjevanje že znanih navedb novinarke. NČR tudi ocenjuje, da v zahtevi za obnovo postopka novinarka ni navedla dodatnih dejstev, s katerimi bi ovrgla prvotno razsodbo NČR. Zato je NČR zavrnilo zahtevo za obnovo postopka.

v Ljubljani, 13. novembra 2008

Vili Einspieler, predsednik Novinarskega častnega razsodišča