Boris Vezjak proti Jerneju Novaku in odgovornemu uredniku Andreju Lasbaherju (Slovenski tednik)

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Vili Einspieler (predsednik), Davorin Koron, Nada Ravter, Mojca Pašek in Brigita Mohorič (člani) je na seji 11. decembra 2008, v primeru Boris Vezjak proti novinarju Slovenskega tednika Jerneju Novaku ugotovilo, da je urednik Slovenskega tednika Andrej Lasbaher kršil Kodeks novinarjev Slovenije.


Primer: Boris Vezjak proti novinarju Slovenskega tednika Jerneju Novaku in odgovornemu uredniku Slovenskega tednika Andreju Lasbaherju

Boris Vezjak kot bralec in kot »oseba, ki je zainteresirana za izboljšanje stanja novinarskega pisanja v Sloveniji« , kot je sam zapisal, je Novinarskemu častnemu razsodišču vložil prijavo proti novinarju tednika Slovenski tednik Jerneju Novaku zaradi kršitve 9. člena Kodeksa novinarjev Slovenije (plagiati so nedopustni). Novinar je v brezplačnem časopisu Slovenski tednik, ki je izšel 12. septembra 2008 objavil prispevek z naslovom Pahor nasprotoval višjim pokojninam. V besedilu je po mnenju Vezjaka dele svojega besedila prepisal iz besedila novinarja Igorja Kranjca v brezplačnem tedniku Ekspres, ki je izšel 10. septembra 2008 pod naslovom Levica proti zvišanju pokojnin.

Boris Vezjak je priložil fotokopiji obeh prispevkov in dele besedil, ki naj bi dokazovali, da časovno sosledje in identičnost vsebin dokazujeta, da je Novakovo besedilo plagiat Kranjčevega. Kot je še dodal, sta omenjena članka naslovna v obeh časopisih s prve strani in s podobnim naslovom in enako poanto. Kot ponazorilo, da gre za plagiat Vezjak med drugim navaja naslednje dele besedila v obeh prispevkih:

“Prvak SD torej s podatkom, da je vsak slovenski dojenček zadolžen za 18.000 evrov – proporcionalno glede na bruto zunanji dolg -, hudo zavaja. To namreč pomeni, da je Pahor dojenčku, ki se je rodil staršema brez vsakršnih dolgov, pripisal še kredite vseh sosedov za npr. nakup stanovanja ali avtomobila in tudi npr. kredite vseh tajkunov, ki so jih najemali za prevzem družbenih podjetij,” piše Igor Kranjc.

Jernej Novak pa je v svojem prispevku zapisal:”Prvak SD s podatkom o zastrašujoči zadolženosti že vsakega slovenskega novorojenčka, proporcionalno glede na bruto zunanji dolg, zavaja. S tem je namreč dojenčku, ki se je rodil staršema brez vsakršnih dolgov, pripisal še kredite vseh sosedov in tudi kredite vseh tajkunov, ki so jih najemali za prevzem družbenih podjetij.”

Na poziv k odgovoru so častnemu razsodišču iz Slovenskega tednika vrnili dopise z obrazložitvijo, da so za časopis brezpredmetni (podpisan Andrej Lasbaher).

SKLEP:

Odgovorni urednik Slovenskega tednika Andrej Lasbaher je kršil 9. člen Kodeksa novinarjev Slovenije

Obrazložitev:

NČR je ugotovilo, da so si deli besedil v Slovenskem tedniku in Ekspresu zelo podobni, ponekod skoraj identični, z morda obrnjenim vrstnim redom besed v stavkih. Tudi sosledji delov besedil se pogosto ujemata. NČR ugotavlja, da je članek v Slovenskem tedniku (12. september 2008) sestavljen na osnovi tistega v Ekspresu (10. september 2008). NČR besedilo v Slovenskem tedniku ocenjuje kot plagiat, ki ga 9. člen kodeksa ne dopušča. Na poziv Jerneju Novaku, ki je podpisan pod prispevek, je NČR dobilo le odgovor odgovornega urednika Andreja Lasbaherja, na podlagi česar sklepa, da je podpis Jerneja Novaka pod omenjeni prispevek psevdonim. NČR v skladu z izjavo o uporabi psevdonimov, ki jo je sprejelo 13. novembra (»V vseh primerih uporabe psevdonimov, če se avtorji, ki ji uporabljajo, ne razkrijejo, odgovornost za prispevke nosijo odgovorni uredniki«), odgovornost za kršitev 9. člena pripisuje odgovornemu uredniku Slovenskega tednika Andreju Lasbaherju.


Obnova postopka:

Postopek, ki je bil zaključen in sta bila po njem izdana razsodba ali stališče NČR, se lahko obnovi na temelju predloga kateregakoli udeleženca v postopku. Udeleženec v postopku lahko zahteva obnovo postopka najpozneje eno leto od dne, ko je izvedel za nova dejstva in dokaze, ki lahko vplivajo na spremembo prvotno izrečene razsodbe ali stališča. O predlogu za obnovo postopka odloča NČR, ki mora ugotoviti, ali obstajajo utemeljeni razlogi za obnovo postopka. Ponovni postopek prav tako vodi NČR.

v Ljubljani, 11. december 2008

Vili Einspieler, predsednik Novinarskega častnega razsodišča