Boris Vezjak proti Marku Zupanu (Slovenski tednik) in ogovornemu uredniku Andreju Lasbaherju

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Vili Einspieler (predsednik), Davorin Koron, Nada Ravter, Mojca Pašek in Brigita Mohorič (člani) je na seji 11. decembra 2008 v primeru Boris Vezjak proti novinarju Slovenskega tednika Marku Zupanu ugotovilo, da je urednik Slovenskega tednika Andrej Lasbaher kršil Kodeks novinarjev Slovenije.


Primer: Boris Vezjak proti novinarju Slovenskega tednika Marku Zupanu in ogovornemu uredniku Andreju Lasbaherju

Boris Vezjak kot bralec in kot »oseba, ki je zainteresirana za izboljšanje stanja novinarskega pisanja v Sloveniji« (v nadaljevanju pritožnik) je Novinarskemu častnemu razsodišču vložil prijavo proti novinarju tednika Slovenski tednik zaradi kršitve 9. člena Kodeksa novinarjev Slovenije (plagiati so nedopustni). Novinar je v brezplačnem časopisu Slovenski tednik, ki je izšel 19. septembra 2008 in v njegovi spletni izdaji objavil prispevek z naslovom Komu zaupati vodenje države. V besedilu je po mnenju pritožnika dele svojega besedila prepisal iz besedila avtorja Črta Jermana v brezplačnem tedniku Ekspres, ki je izšel 17. septembra 2008 z naslovom Volilna dilema: SDS ali SD – delo in zaslužek ali enakost v revščini.

Boris Vezjak je priložil fotokopiji obeh prispevkov in dele besedil, ki naj bi dokazovali, da gre za sorodnost oziroma identičnost obeh tekstov, kar po njegovem mnenju kaže na to, da nista nastala neodvisno. Kot ponazorilo, da gre za plagiat Vezjak med drugim navaja dele besedila, ki so identični v obeh prispevkih kot na primer:”SD se osredotoča na nagrajevanje sodnikov in meni, da naj se sredstva, namenjena za sodstvo, uporabljajo po merilih, ki bodo izoblikovana ‘v popolnem soglasju s sodstvom’.” Navaja pa tudi mnoge dele, ki se minimalno razlikujejo in iz katerih je po njegovem mnenju očitno, da gre za plagiat:

Črt Jerman je zapisal:”Glede na to, da imamo zakon o koncesijah že od leta 1992, torej je veljal tudi v obdobju vladavine levice z LDS na čelu (1992-2004), je ta napoved več kot nenavadna”, Marko Zupan pa:”Glede na dejstvo, da imamo zakon o koncesijah že od leta 1992, torej je veljal tudi v obdobju vladavine levice z LDS na čelu, je ta napoved več kot nenavadna”

Na poziv k odgovoru je NČR iz Slovenskega tednika dobilo vrnjene dopise z obrazložitvijo, da so za časopis brezpredmetni (podpisan Andrej Lasbaher).

SKLEP:

Odgovorni urednik Slovenskega tednika Andrej Lasbaher je kršil 9. člen Kodeksa novinarjev Slovenije

Obrazložitev:

NČR je ugotovilo, da so si deli besedil v Slovenskem tedniku in Ekspresu v veliki meri sorodni, ponekod skoraj identični, v posameznih primerih gre kvečjemu za drugačen vrsti red besed v stavkih. Tudi vrstna reda nizanja vsebine se pogosto ujemata. Iz tega je mogoče sklepati, da je besedilo v Slovenskem tedniku (19. septemer 2008) zgrajeno na osnovi tistega v Ekspresu (17. september 2008). Zato NČR besedilo ocenjuje za plagiat, ki ga 9. člen kodeksa ne dopušča. Novinarsko častno razsodišče je na poziv Marku Zupanu, ki je podpisan pod prispevek, na katerega se nanaša pritožba, dobilo odgovor odgovornega urednika Andreja Lasbaherja, zaradi česar sklepa, da gre v primeru Marka Zupana za uporabo psevdonima. NČR v skladu z izjavo, ki jo je na temo uporabe psevdonimov sprejelo 13. novembra in v kateri ugotavlja, da “v vseh primerih uporabe psevdonimov, če se avtorji, ki jih uporabljajo ne razkrijejo, odgovornost za prispevke nosijo odgovorni uredniki”, odgovornost za kršitev 9. člena kodeksa nalaga odgovornemu uredniku Slovenskega tednika Andreju Lasbaherju.


Obnova postopka:

Postopek, ki je bil zaključen in sta bila po njem izdana razsodba ali stališče NČR, se lahko obnovi na temelju predloga kateregakoli udeleženca v postopku. Udeleženec v postopku lahko zahteva obnovo postopka najpozneje eno leto od dne, ko je izvedel za nova dejstva in dokaze, ki lahko vplivajo na spremembo prvotno izrečene razsodbe ali stališča. O predlogu za obnovo postopka odloča NČR, ki mora ugotoviti, ali obstajajo utemeljeni razlogi za obnovo postopka. Ponovni postopek prav tako vodi NČR.

v Ljubljani, 11. december 2008

Vili Einspieler, predsednik Novinarskega častnega razsodišča