Občina Železniki proti Bojanu Travnu, odgovornemu uredniku informativnega programa Kanala A

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Vili Einspieler (predsednik), Davorin Koron, Nada Ravter, Brigita Mohorič in Mojca Pašek (člani) je na seji 11. decembra 2008 v primeru Občina Železniki proti Bojanu Travnu, odgovornemu uredniku oddaje Svet na Kanalu A ugotovilo, da je urednik kršil Kodeks novinarjev Slovenije.


Primer: Občina Železniki proti Bojanu Travnu, odgovornemu uredniku informativnega programa Kanala A, oddaje Svet na Kanalu A

Občina Železniki odgovornemu uredniku Kanalu A Bojanu Travnu očita kršitve 1., 2. in 3. člena Kodeksa novinarjev Slovenija.

Očita mu, da je 23.5. 2008 v oddaji Svet na Kanalu A objavil prispevek z naslovom »Dokumenti o delitvi humanitarne pomoči v občini Železniki«, v katerem so bile napačne, nepopolne in nepotrjene informacije, s čimer je zasejal seme dvoma v pravilno porabo zbranih sredstev za humanitarno pomoč.

Bojan Traven naj bi po mnenju občine Železniki s kršitvami Kodeksa novinarjev Slovenija nadaljeval tudi 26.5 2008, ko je v pojasnilu k prejšnjemu prispevku objavil: »Upravičena poraba sredstev, ki smo ga za Železnike zbrali Slovenci, pa je še vedno vprašaljiva. … … pri tem pa še opravičilo, v petek smo pomotoma objavili, da je občina iz tega denarja namenila Gorenjskemu glasu za oglaševanje 20 tisoč evrov, napačno interpretacijo je povzročil zapleten računovodski izkaz.«

Občina Železniki je zaradi obeh objav 29.5 2008 od Bojana Travna in Kanala A zahtevala objavo popravkov. Odgovorni urednik pa je 2.6 2008 obe zahtevi za popravek zavrnil, češ da popravka v ničemer ne zanikata navedb v obvestilih in se v njih ne prikazuje drugih ali nasprotnih dejstev ali okoliščin, s katerimi bi prizadeti spodbijali ali z namenom spodbijanja bistveno dopolnjevali navedbe v objavljenem besedilu.

S takim stališčem se občina Železniki ni strinjala, zato je 5.6. 2008 od Kanala A znova zahtevala objavo popravkov. Na vnovično zahtevo po popravkih ni prejela odgovora.

Po mnenju pritožnika je urednik oddaje Svet na Kanalu A kršil 1. člen kodeksa, ki govori o tem, da mora novinar preverjati točnost zbranih informacije in biti previden, da se izogne napakam. Svoje napake, četudi nenamerne, mora priznati in popraviti.

V obeh objavah z dne 23.5. 2008 in 26.5. 2008 se po mnenju pritožnika navajajo informacije, ki niso bile preverjene, celovito obdelane in so zato napačne in v posledici zavajajoče.

V prispevku je Svet na Kanalu A navajal, da je Mihael Prevc, župan Železnikov, potreboval kar sedem mesecev za objavo razpisa za izvajalca adaptacijskih del v zdravstvenem domu. Informacija ni točna, odgovarja pritožnik. Občina Železniki je, tako pritožnik, v sedmih mesecih pridobila vso potrebno dokumentacijo za obnovo zdravstvenega doma. Povsem nepreverjena in netočna je tudi informacija, da ni jasna poraba 31.000 evrov, ki naj bi jih po navedbah Sveta na Kanalu A občina Železniki porabila za papir ter skoraj 20.000 evrov, ki naj bi šli za oglaševanje. Iz finančnih knjig izhaja, da je občina za objave zahval donatorjem v Delu porabila 120,96 evrov, v Gorenjskem glasu pa 50,40 evrov. Za papir je bilo porabljenih 61,50 evrov.

Čeprav se je Svet na Kanalu A za zmotno objavo 26.5 2008 opravičil, pa je še naprej navajal napačen znesek in pojasnilo, da je napačno interpretacijo povzročil zapleten računalniški izkaz. Na občini pa nihče iz Kanala A ni preveril točnosti podatkov glede porabe teh sredstev.

V prispevku z dne 23.5.2008 je bila objavljena tudi nepreverjena izjava Marije Konjar o kartici odhodkov na računu tekočega vzdrževanja stanovanjskih objektov in obnov, kjer se pojavljajo milijonski zneski za obnovo zdravstvenega doma, kar je pri gledalcih povzročilo dvom glede porabe sredstev za humanitarno pomoč.

Svojo tezo o upravičeni porabi sredstev je Svet na Kanalu A 26.5. ponovil in s tem po mnenju pritožnika znova kršil 1. člen kodeksa.

Po mnenju pritožnika vse navedene netočne in nepreverjene objave vsebujejo hude obtožbe na račun občine Železniki oz. njene uprave. Občinska uprava je prikazana kot počasna, nesposobna, pripisuje se ji nenamenska poraba humanitarnih sredstev. Škoda, ki ji je bila strojena, je nepopravljiva, saj je zasejan dvom o pravilnem delu zaposlenih, zato je Svet na Kanalu A kršil tudi 2. člen kodeksa, meni pritožnik.

Svet na Kanalu A je kršil tudi 3. člen kodeksa, še meni pritožnik, saj gledalcev nikjer ni opozoril, da objavlja nepotrjene informacije in ugibanja.

NČR je Bojana Travna, odgovornega urednika informativnega in športnega programa Kanala A pozvalo, da odgovori na pritožbo in očitke o kršenju kodeksa. Urednik se na poziv ni odzval. NČR je odgovor in posnetek spornega prispevka poskušalo pridobiti v telefonskem kontaktu, vendar je urednik preko tajnice zavrnil kontakt, češ da ni član Društva novinarjev Slovenije.

SKLEP:

Bojan Traven, odgovorni urednik informativnega in športnega programa Kanala A je kršil 1., 2. in 3. člen Kodeksa novinarjev Slovenija.

Obrazložitev:

Svet na Kanalu A, zanj odgovorni urednik športnega in informativnega programa Bojan Traven, je kršil vse tri očitane člene Kodeksa Novinarjev Slovenija.

Prvi člen kodeksa je bil kršen v prispevku 23.5. 2008 in tudi v poznejšem pojasnilu o porabi humanitarnih sredstev za obnovo po poplavah v Železnikih, glede porabljenih sredstev za papir, oglaševanje in glede domnevnega sedem mesecev trajajočega pridobivanja gradbene dokumentacije za obnovo.

Svet na Kanalu A, kjub temu, da je tema prispevka poraba javnih, humanitarnih sredstvev, točnosti objavljenih informacij pri občini Železniki, ki je s temi sredstvi razpolagala, nikoli ni preveril in ni iskal njenega odziva na očitano v prispevku. Pri objavljanju nepreverejenih informacij kot točnih in resničnih je vztrajal tudi ob objavi svojega pojasnila, češ da je v prispevku prišlo do napake.

Prav tako je Svet na Kanalu A s kršitvijo 1. člena kodeksa nadaljeval tudi takrat, ko je občina Železniki zahtevala objavo popravka. Do objave popravka nikoli ni prišlo, ker je odgovorni urednik informativnega in športnega programa na Kanalu A ocenil, da občina Železniki v popravku ni navedla novih dejstev, pa čeprav je iz besedila popravka, ki ga je NČR v pritožbi posredovala občina Železniki razvidno, da je navedla prav slednje.

Odgovorni urednik informativnega in športnega programa na Kanalu A je kršil 2. člen Kodeksa novinarjev Slovenije, saj je z objavo prispevka in tri dni pozneje še pojasnila objavljal ne le nepreverjene in netočne informacije, temveč tudi večkrat pod vprašaj postavljal delo občinske uprave občine Železniki. V prispevku so namreč nepreverjene informacije predstavljene sugestivno in zavajajoče, tako da si je gledalec z lahkoto ustvaril vtis, da je glede porabe humanitarnih sredstev občina Železniki delovala počasi, nestrokovno, nesposobno, nezakonito in da je sredstva porabljala nenamensko. Vse našteto so hude obtožbe, saj je gledalec lahko podvomil v delo odgovornih na občini Železniki. Novinarji Sveta na Kanalu A odgovornih na občini s hudimi obtožbami niso soočili in jim niso dali priložnosti, da bi na obtožbe odgovorili.

Odgovorni urednik športnega in informativnega programa na Kanalu A je po mnenju NČR kršil tudi 3. člen kodeksa, saj gledalcev ni opozoril, da objavljenih informacij ni preverjal na občini Železniki, kar bi denimo lahko storil v svojem pojasnilu prispevka, objavljenem 26.5. 2008 ali z objavo večkrat zahtevanih popravkov.


Obnova postopka:

Postopek, ki je bil zaključen in sta bila po njem izdana razsodba ali stališče NČR, se lahko obnovi na temelju predloga kateregakoli udeleženca v postopku. Udeleženec v postopku lahko zahteva obnovo postopka najpozneje eno leto od dne, ko je izvedel za nova dejstva in dokaze, ki lahko vplivajo na spremembo prvotno izrečene razsodbe ali stališča. O predlogu za obnovo postopka odloča NČR, ki mora ugotoviti, ali obstajajo utemeljeni razlogi za obnovo postopka. Ponovni postopek prav tako vodi NČR.

V Ljubljani, 11. decembra 2008

Vili Einspieler, predsednik Novinarskega častnega razsodišča