Marko Tratar proti Georgu Mohru, Večer


Prispevek_Mohr

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Ranka Ivelja (predsednica), Mojca Pašek Šetinc, Nada Ravter, Alma M. Sedlar, Jasna Tepina in Brigita Mohorič (člani) je na seji 26. februarja 2009 v primeru Marko Tratar proti Georgu Mohru ugotovilo, da je novinar kršil Kodeks novinarjev Slovenije.


Primer: Marko Tratar proti Georgu Mohru, Večer

Pritožnik Marko Tratar meni, da je novinar časnika Večer Georg Mohr v članku z naslovom Nova na zlatem seznamu 26. 8. 2008 na strani 32 kršil Kodeks novinarjev Slovenije.

Tratar meni, da je Mohr, ki je honorarni sodelavec Večera, hkrati pa selektor moške šahovske reprezentance Slovenije, predsednik Železničarskega šahovskega kluba Maribor Lancom v članku – komentarju o dosežkih slovenskih šahistov na državnem šahovskem prvenstvu, kršil 12. člen kodeksa, in sicer s stavkom “dobljeni neposredni dvoboj v Ljubljani pa je verjetno prepričal tudi selektorja”. Tratar kršitev kodeksa še utemeljuje z informacijo, da je Mohr kot selektor moške šahovske reprezentance istega dne na spletnih straneh Šahovske zveze Slovenije objavil novico o osebnem izboru udeležencev na šahovski olimpijadi, kar pa je po njegovem mnenju nedopustno, saj bi bralci Večera morali biti seznanjeni, da je novinar Mohr, ki piše o dosežkih slovenskih šahistov, hkrati tudi selektor moške šahovske reprezentance. Tratar še meni, da je Mohr z navedenim stavkom kršil tudi 19. člen kodeksa.

S citatom “Omeniti velja popolno prevlado šahistov iz mariborskih klubov, ki so osvojili kar prvih šest mest: pet jih gre na desni breg k Železničar Lancom, mednje pa se je na tretje mesto vrinil le branikovec Tratar. Podatek, ki marsikaj pove sam zase”, pa naj bi Mohr kršil tudi 13. člen kodeksa in hkrati še 19. člen. Tratar meni, da je Mohr v komentarju prepletal novinarska opravila in oglaševanje, saj je v članku kot novinar hvalil klub, katerega predsednik je.

Pritožnik Tratar še navaja, da je uredništvom časnikov Delo, Dnevnik, Indirekt, Večer, Mladina in Vest.si poslal odprto pismo, naslovljeno na Šahovsko zvezo Slovenije. Novinar Mohr je kot selektor moške šahovske reprezentance Slovenije 22. 9. 2008 na spletni strani ŠZS objavil odprto pismo pritožnika Tratarja in hkrati tudi svoj odgovor v imenu ŠZS. Tratar meni, da je Mohr s tem kršil 19. člen Kodeksa novinarjev Slovenije, saj je kot honorarni sodelavec časnika Dela prejel sicer neobjavljeno pismo Tratarja in ga kot selektor objavil v drugem mediju ter hkrati še svoj osebni odgovor, pri tem pa znova ni razkril konflikta interesov, oziroma da hkrati nastopa kot novinar in kot selektor.

Na poziv NČR, naj pojasni očitane kršitve kodeksa, se je odzval avtor Georg Mohr, ki med drugim pojasnjuje, da za različne časnike, tudi za Večer, kot poklicni šahovski delavec že vrsto let poroča o šahu. Meni, da je javnost dobro seznanjena s dejstvom, da kot slovenski šahovski selektor in šahovski velemojster hkrati opravlja tudi novinarska dela, zato ni potrebno, da bi to dvojno vlogo pojasnjeval v vsakem članku posebej. Dodaja še, da v medijih kot honorarni sodelavec – novinar deluje predvsem kot poklicni šahist, ki skrbi za promocijo šaha v javnosti. Mohr še meni, da je pritožba Marka Tratarja na NČR eden od mnogih napadov nanj, ker ga kot selektor ni uvrstil v ekipo za nastop na šahovski olimpijadi v Dresdnu.

SKLEP:

Georg Mohr je kršil 12. in 19. člen Kodeksa novinarjev Slovenije, ni pa kršil 13. člena kodeksa.

Obrazložitev:

NČR meni, da je Georg Mohr v članku z naslovom “Nova na zlatem seznamu” v časniku Večer kršil 12. člen kodeksa. Ta zahteva, da se mora novinar, ki poroča o dogodkih, v katere je vpleten, razkriti oziroma se kot novinar izločiti. NČR meni, da bi moral Mohr v članku pojasniti, da dosežke slovenskih šahistov iz različnih šahovskih društev in njihovo udeležbo na šahovski olimpijadi komentira kot slovenski šahovski selektor in kot predsednik Železničarskega šahovskega kluba Maribor Lancom, kajti večina bralcev teh informacij ne pozna. V članku namreč kot novinar komentira uspehe šahistov, ki bodo sodelovali na šahovski olimpijadi, ki pa jih je kot slovenski šahovski selektor izbral prav on. In še, kot novinar komentira tudi uspeh šahistov Železničarskega šahovskega kluba Maribor Lancom, ki mu osebno predseduje. NČR meni, da bi Mohr v članku moral pojasniti, da nastopa v dvojni vlogi oz. zapisati svoje funkcije, saj komentira pravzaprav sebe, svoje delo slovenskega selektorja, in pa uspehe šahistov, ki so člani kluba, ki mu predseduje. Iz navedenih razlogov NČR še meni, da je Mohr v omenjenem članku hkrati kršil tudi 19. člen kodeksa, ki govori, da mora novinar neizogibne konflikte interesov razkriti javnosti ali se kot novinar iz poročanja in komentiranja izločiti.

NČR meni, da Mohr ni kršil 13. člena kodeksa, ki zavezuje novinarja, da v svojem pisanju ne združuje ali prepleta novinarskih in oglaševalskih besedil ali opravil. Omenjeni člen se navezuje predvsem na prikrito oglaševanje v novinarskih tekstih z namenom pridobivanja gmotnih koristi za tiste, o katerih novinar poroča. NČR meni, da v navedenem primeru ne gre za prepletanje novinarskih in oglaševalskih vsebin oz. za oglaševanje z namenom pridobivanja finančnih koristi.

NČR pa še pojasnjuje, da ni pristojno razsojati o morebitnih kršitvah v odprtem pismu Marka Tratarja in odgovoru Georga Mohra na spletnih strani ŠZS, saj omenjene spletne strani niso javni medij in za tovrstno pisanje ne velja Kodeks novinarjev Slovenije.


Obnova postopka:

Postopek, ki je bil zaključen in sta bila po njem izdana razsodba ali stališče NČR, se lahko obnovi na temelju predloga kateregakoli udeleženca v postopku. Udeleženec v postopku lahko zahteva obnovo postopka najpozneje eno leto od dne, ko je izvedel za nova dejstva in dokaze, ki lahko vplivajo na spremembo prvotno izrečene razsodbe ali stališča. O predlogu za obnovo postopka odloča NČR, ki mora ugotoviti, ali obstajajo utemeljeni razlogi za obnovo postopka. Ponovni postopek prav tako vodi NČR.

v Ljubljani, 26. februarja 2009

Ranka Ivelja, predsednica Novinarskega častnega razsodišča