Vili Rezman proti Petru Raku in Darijanu Koširju, Delo


Prispevek_Rak

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Ranka Ivelja (predsednica), Jasna Tepina, Alma M. Sedlar, Mojca Pašek Šetinc, Brigita Mohorič in Nada Ravter (člani), je na seji 26. februarja 2009 v primeru Vili Rezman proti Petru Raku in Darijanu Koširju, Delo, ugotovilo, da novinar in odgovorni urednik nista kršila Kodeksa novinarjev Slovenije.


Primer: Vili Rezman proti Petru Raku in Darijanu Koširju, Delo

Vili Rezman se je na NČR pritožil zaradi zapisa v rubriki Izjava dneva (Delo, 25. 9. 2008) na 2. strani. Novinarju Petru Raku očita, da njegova izjava »ni bila podana korektno«; z zapisanim naj bi spremenil in s tem spreobrnil stališče poslancev DeSUS, s čimer naj bi namerno zavajal javnost. Novinar naj bi kršil 1. člen kodeksa, ker naj bi objavil netočno izjavo in ker svojih napak ni priznal in popravil. Pritožuje se tudi zaradi ravnanja uredništva oziroma odgovornega urednika pri zahtevani objavi popravka. Namesto poslanega popravka so, kot je zapisal, 26. 9. 2008 lahko prebrali »komentar (polemiko) novinarja Petra Raka na vsebino našega zahtevka za popravek«, ne da bi bil ta sploh objavljen. Popravek, ki so ga posredovali poslanci PS DeSUS, je bil po ponovno zahtevani objavi objavljen 2. 10. 2008. Pritožnik ob tem navaja, da je bil popravek umeščen povsem neustrezno na 5. stran, v rubriko Pisma bralcev in odmevi. Meni, da sta tako novinar kot odgovorni urednik z navedenim kršila tako Kodeks novinarjev Slovenije kot Zakon o medijih (27. in 31. člen). Pritožnik še navaja, da je še vedno pripravljen zgladiti »nesporazum«, če »se bosta novinarja odločila prekiniti z ignorantskim odnosom in mi bosta pojasnila svoja ravnanja.«

Odgovorni urednik Darijan Košir je v svojem odgovoru na pritožbo zatrdil, da novinar Peter Rak ni naredil napake in da je izjavo prenesel dobesedno. Kot je pojasnil, je pred objavo Rezmanove izjave v rubriki Izjava dneva urednico notranjepolitične redakcije Barbaro Hočevar vprašal, ali je Rezman res to rekel in ali novinar za tem stoji. Izjavo je odobril potem, ko je dobil nedvoumen pritrdilni odgovor od obeh. Po prejemu zahteve po popravku je še enkrat poklical Petra Raka, ki mu je zagotovil, da ima izjavo »zapisano dobesedno«, in od novinarja zahteval, da mu jo pošlje, kar je ta storil. Na podlagi te je ugotovil, da je bila ta »enaka dan prej objavljeni«. To je po mnenju Koširja pomenilo, da je Rezman zanikal lastno izjavo, oziroma da je prišlo do preobrata v stališču poslancev Desusa. Zato so v uredništvu menili, bi bilo dobro o tem obvestiti tudi širšo javnost.

Peter Rak je v skladu z navodili odgovornega urednika napisal kratek tekst z naslovom K zahtevi po objavi popravka, v katerem je ponovil oziroma potrdil prvotno izjavo in bralcem pokazal, da so poslanci Desusa želeli čez noč spremeniti stališče. Po prejemu ponovne zahteve Rezmana za popravek se je Košir, kot navaja, po nasvetu pravne službe odločil, da popravek vseeno objavi; domneval je, da bo spor tako končan. Ker se je prenesel na NČR, obžaluje, da popravka ni zavrnil, četudi bi s tem tvegal sodni spor. Peter Rak na pritožbo ni odgovoril.

SKLEP:

NČR ugotavlja, da novinar Dela Peter Rak in odgovorni urednik Dela Darijan Košir nista kršila 1. člena Kodeksa novinarjev Slovenije.

Obrazložitev:

V sporni Izjavi dneva se domnevna izjava Vilija Rezmana glasi takole: »Če bomo dobili takšno ponudbo, bomo v stranki razmislili, ali je Erjavec res primeren kandidat za to funkcijo.« Izjava je podpisana z »Vili Rezman, poslanec DeSUS, o (ne)navdušenju v poslanski skupini nad tem, da bi bil Karl Erjavec še naprej obrambni minister.« Peter Rak je v tekstu k zahtevi po objavi popravka zapisal, da se je izjava poslanca Rezmana dobesedno glasila takole: »Če bomo dobili takšno ponudbo (za prevzem ministrstva za obrambo, op. p), se bo stranka odločala, ali je (Karl Erjavec, op. p.) res ustrezen kandidat, in v tem primeru mu ne bomo nasprotovali.« NČR ugotavlja, da Rezmanova izjava v Izjavi dneva ni objavljena dobesedno, vendar pa je povzeta smiselno, vsebinsko ustrezno, in zato povsem korektno.

Za dvom v to, ali je Peter Rak natančno prepisal (posnel) Rezmanovo izjavo, NČR nima podlage. Da bi novinar naredil napako pri povzemanju navedenega dobesednega prepisa, ki je bil podlaga za izjavo v Izjavi dneva, pritožnik izrecno ni zapisal, oziroma tega ni ustrezno dokazoval. Iz priloženega ponovljenega zahtevka za objavo, poslanega Koširju, je mogoče izvedeti le to, da se je novinar »zapletel v mešanje pojmov in v sprevračanje izjav«, da so »drugi mediji izjavo prenesli drugače (korektno)«, in da tudi iz DVD-ja (televizijskega posnetka) ne bi mogel izpeljati svojih »ugotovitev««. Rezman se tudi sprašuje, »le kdo mu je avtoriziral ta »dobesedni prepis«?«. V prvem zahtevku za popravek so glede tega še zapisali, da je novinar spremenil (spreobrnil) njihovo izjavo, da je Karl Erjavec obrambno ministrstvo kljub težavam vodil uspešno, da pa je resor za stranko DeSUS manj primeren, vendar ne pojasnjujejo, kdaj in kako je Rezman to stališče izrazil, da ga je novinar (namerno ali nenamerno) spregledal. Pritožnik tudi ni navedel morebitnih drugih svojih izjav, ki bi objavljeno (Rezmanovo) izjavo postavile v napačen kontekst.

V presojanje morebitnih kršitev navedenih členov Zakona o medijih se NČR ni spuščalo, saj za to ni pristojno.


Obnova postopka:

Postopek, ki je bil zaključen in sta bila po njem izdana razsodba ali stališče NČR, se lahko obnovi na temelju predloga kateregakoli udeleženca v postopku. Udeleženec v postopku lahko zahteva obnovo postopka najpozneje eno leto od dne, ko je izvedel za nova dejstva in dokaze, ki lahko vplivajo na spremembo prvotno izrečene razsodbe ali stališča. O predlogu za obnovo postopka odloča NČR, ki mora ugotoviti, ali obstajajo utemeljeni razlogi za obnovo postopka. Ponovni postopek prav tako vodi NČR.

v Ljubljani, 26. februarja 2009

Ranka Ivelja, predsednica Novinarskega častnega razsodišča