Ivan Simič proti Gorazdu Nejedlyju (Slovenske novice)


Prispevek Gorazd Nejedly


Stališče Novinarskega častnega razsodišča, skupni organ DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Ranka Ivelja (predsednica), Gojko Bervar (podpredsednik), Davorin Koron, Alma M. Sedlar, Jasna Tepina in Špela Šipek (člani), je na seji 16. julija 2009 v primeru Ivan Simič proti novinarju Slovenskih novic Gorazdu Nejedlyju ugotovilo, da je novinar kršil Kodeks novinarjev Slovenije.


Primer: Ivan Simič proti Gorazdu Nejedlyju (Slovenske novice)

Ivan Simič očita novinarju Gorazdu Nejedlyju kršitev 1. in 2. člena Kodeksa novinarjev Slovenije, in sicer v njegovem prispevku z naslovom Vidi volka v preobleki, objavljenega 24. aprila 2009 v Slovenskih novicah.

Za Ivana Simiča, predsednika Nogometne zveze Slovenije (NZS), so sporne naslednje navedbe:

1. da »je tudi predsednik (Ivan Simič) ugotovil, da mu odstranjevanje svojih zvestih kadrov ne bi koristilo pri prenovi«,

2. da je »Nekdanjega nogometnega reprezentanta Saša Udoviča Simič za zvestobo nagradil z direktorsko funkcijo v mladi reprezentanci«,

3. da bo »Zeleno luč za kadriranje na koncu prižgal mariborski kadrovsko – akreditacijski svet – Zlatko Zahovič & Co.«

Pritožnik pravi, da novinar pri njem svojih navedb ni preveril, čeprav je imel za to vse možnosti. V zvezi z novinarjevo domnevo, da predsedniku NZS odstranjevanje kadrov (zmanjšanje števila podpredsednikov spet na tri) ne ustreza, Simič odgovarja da je že v svojem predvolilnem programu napovedal, da bo zmanjšal število podpredsednikov NZS s pet na tri člane in pri tej nameri vztraja. Saša Udoviča ni nagradil z direktorsko funkcijo v mladi reprezentanci, saj ta funkcija sploh ne obstaja, in o kadrovanju v NZS ne bo odločal mariborski akreditacijski svet Zlatko Zahovič & Co., trdi Simič. Kot dodaja, je novinarju 24. aprila popoldne razložil, da Sašo Udovič ni direktor v mladi reprezentanci in da ta funkcija sploh ne obstaja, vendar novinar svoje napake ni popravil. Po njegovem mnenju je s tem kršil 1. člen Kodeksa novinarjev Slovenije (novinar mora preveriti točnost zbranih informacij in morebitne napake popraviti) in 2. člen (novinar mora pri objavljanju informacij, ki vsebujejo hude obtožbe, skušati pridobiti odziv tistih, ki jih te informacije zadevajo).

Novinar na poziv Novinarskega častnega razsodišča ni odgovoril.

SKLEP:

Novinar je kršil 1. točko Kodeksa novinarjev Slovenije, ni pa kršil 2. točke.

Obrazložitev:

NČR je kršitev 1. točke kodeksa ugotovilo v delu prispevka, v katerem novinar piše, da je Ivan Simič nekdanjega reprezentanta Saša Udoviča za zvestobo nagradil z direktorsko funkcijo v mladi reprezentanci. Ne samo, da ni preveril točnosti svoje informacije, pritožnik ga je na dan objave prispevka celo opozoril na napako, ki je novinar potem ni popravil. Novinarjeve napake pa NČR ne ocenjuje kot hudo obtožbo in torej ni kršil 2. člena kodeksa.

V delu prispevka, ki govori o zmanjšanju števila podpredsednikov, gre le za novinarjevo interpretacijo sicer resničnih dejstev. Ko piše o mariborskem kadrovsko akreditacijskem svetu, pa v bistvu napoveduje (komentira) razplet dogajanja. V tem delu NČR ni ugotovilo kršitev 1. in 2. člena Kodeksa.


Obnova postopka:

Postopek, ki je bil zaključen in sta bila po njem izdana razsodba ali stališče NČR, se lahko obnovi na temelju predloga kateregakoli udeleženca v postopku. Udeleženec v postopku lahko zahteva obnovo postopka najpozneje eno leto od dne, ko je izvedel za nova dejstva in dokaze, ki lahko vplivajo na spremembo prvotno izrečene razsodbe ali stališča. O predlogu za obnovo postopka odloča NČR, ki mora ugotoviti, ali obstajajo utemeljeni razlogi za obnovo postopka. Ponovni postopek prav tako vodi NČR.

v Ljubljani, 23. julija 2009

Ranka Ivelja, predsednica Novinarskega častnega razsodišča