Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor proti Nini Ambrož (Večer)


Razsodba Novinarskega častnega razsodišča DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Ranka Ivelja (predsednica), Gojko Bervar (podpredsednik), Nada Ravter, Špela Šipek, Davorin Koron in Jasna Tepina (člani), je na seji 10. decembra 2009 v primeru Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor proti novinarki Večera Nini Ambrož odločilo, da je novinarka kršila Kodeks novinarjev Slovenije.


Primer: Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, ki ga zastopa direktorica Tanja Vindiš Furman, proti novinarki Večera Nini Ambrož

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor (v nadaljevanju stanovanjski sklad) novinarki Nini Ambrož očita, da je v članku z naslovom Po plazu v prikolici, objavljenem 18. avgusta 2009 v časopisu Večer, kršila 1., 2. in 3. člen Kodeksa novinarjev Slovenije.

Novinarka je v podnaslovu članka zapisala: »Družini Visočnik z Meljskega hriba, ki ji je zemeljski plaz uničil domačijo in zdaj živi v bivalni prikolici, je sklad našel stanovanje v centru mesta, a staro in v slabem stanju.«

Pritožnik trdi, da je trditev povsem neresnična. Kot pojasnjujejo v skladu, je ta družini Visočnik po elementarni nesreči 14. avgusta 2009 izjemno v Mariboru dodelil stanovanje, ki je njegova last. Stanovanje ni v slabem stanju, trdijo v skladu. Nasprotno, pred tem je bilo povsem obnovljeno (zamenjana okna in vhodna vrata, obnovljen parket, kopalnica in vse strojne in elektro instalacije, opravljena pleskarska dela). Obnova je stala 15.380 evrov, pojasnjujejo.

Besede v podnaslovu so zapisane kot neresnična trditev novinarke in ne v narekovajih kot izjava sina zakoncev Visočnik Ivana Brliča. Za sklad, ki se ukvarja z oddajanjem neprofitnih stanovanj v najem, so škodljive, je prepričan pritožnik.

S tem je po mnenju stanovanjskega sklada Nina Ambrož kršila 1. člen (novinar mora preverjati točnost zbranih informacij), 2. člen (novinar mora pri objavljanju informacij, ki vsebujejo hude obtožbe, skušati dobiti odziv tistih, ki jih informacije zadevajo) in 3. člen kodeksa (ko novinar objavlja nepotrjene informacije, mora na to opozoriti).

K pritožbi so med drugim priložene fotografije obnovljenega stanovanja.

Novinarka Nina Ambrož v odgovoru na poziv NČR uvodoma pravi, da je bil motiv njenega članka naravna katastrofa s klicem na pomoč prizadete družine in ne stanovanjski sklad. Očitke, da je kršila novinarski kodeks, v vseh točkah zanika.

V ospredju članka so posledice neurij in tragična zgodba družine Visočnik, pojasnjuje novinarka. Ogorčenost pritožnika zato ocenjuje kot predimenzionirano, besede »staro« in »v slabem stanju« se nanašajo le na podnaslov, ne pa na zapisano v članku, dodaja. V samem tekstu pod naslovom in podnaslovom je besede namreč zapisala med narekovaji kot izjavo Ivana Brliča. Naslovi in podnaslovi so v pristojnosti urednikov, natančnih formulacij okrog nastajanja obojega pa se ne spomni, pojasnjuje.

Očitek, da je trditev v podnaslovu izkrivljena, po njenem mnenju ne drži. Sklad namreč sam potrjuje, da je stanovanje staro, slabo stanje stanovanja pa je lahko razumljeno relativno: z vidika človeka, ki je desetletja živel v hiši v naravi in se znajde sredi mestnega betona, in z vidika kakovosti, češ da je v primerjavi z materiali višje kakovosti stanovanje lahko v slabem stanju. Izjavo Ivana Brliča je ocenila kot verodostojno. Zgodbo so v časopisu popravili s hitro objavljenim pismom stanovanjskega sklada, dodaja novinarka.

Stanovanjski sklad je NČR predlagal javno obravnavo z udeležbo svojih predstavnikov in novinarke. NČR razpolaga z dovolj podatki in pojasnili z obeh strani, zato se za javno razpravo ni odločilo.

SKLEP:

Novinarka Nina Ambrož je kršila 1. člen, ne pa 2. in 3. člena Kodeksa novinarjev Slovenije.

Obrazložitev:

Novinarka je 1. člen kodeksa kršila s tem, da je v podnaslovu kot trditev zapisala, da je stanovanje v slabem stanju. Iz dokumentacije stanovanjskega sklada NČR ugotavlja, da je bilo stanovanje obnovljeno in najemnikom oddano v primernem stanju. Drži, da je novinarka sporne besede o stanovanju v samem tekstu (pod naslovom in podnaslovom) zapisala kot izjavo Ivana Brliča, toda glede na okoliščine bi morala informacijo preveriti. Kot pravi, je bil motiv njenega članka tudi pomagati prizadeti družini, pri čemer pa bi morala poskrbeti, da bi bila javnost seznanjena z resničnimi dejstvi.

2. člena novinarka ni kršila, saj njene trditve v podnaslovu NČR ne ocenjuje kot hudo obtožbo.

3. člena novinarka ni kršila, saj je, kot trdi, zaupala svojemu viru informacije, ki ga v prispevku tudi razkriva in torej bralca na to opozarja. To pa je ne odvezuje dolžnosti, da mora v skladu s 1. členom točnost informacije preveriti.


Obnova postopka:

Postopek, ki je bil zaključen in sta bila po njem izdana razsodba ali stališče NČR, se lahko obnovi na temelju predloga kateregakoli udeleženca v postopku. Udeleženec v postopku lahko zahteva obnovo postopka najpozneje eno leto od dne, ko je izvedel za nova dejstva in dokaze, ki lahko vplivajo na spremembo prvotno izrečene razsodbe ali stališča. O predlogu za obnovo postopka odloča NČR, ki mora ugotoviti, ali obstajajo utemeljeni razlogi za obnovo postopka. Ponovni postopek prav tako vodi NČR.

v Ljubljani, 21. decembra 2009

Ranka Ivelja, predsednica Novinarskega častnega razsodišča