Lafarge Cement d. d. proti Poloni Malovrh, novinarki časopisa Delo


Razsodba Novinarskega častnega razsodišča DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Ranka Ivelja (predsednica), Gojko Bervar (podpredsednik), Nada Ravter, Alma M. Sedlar, Davorin Koron in Jasna Tepina (člani), je na seji 3. decembra 2009, v primeru Lafarge Cement d. d. proti Poloni Malovrh, novinarki časopisa Delo, soglasno odločilo, da novinarka ni kršila Kodeksa novinarjev Slovenije.


Primer: Lafarge Cement d. d. proti Poloni Malovrh, novinarki časopisa Delo

Lafarge Cement d.d. je na NČR vložil pritožbo, v kateri trdi, da je novinarka časopisa Delo Polona Malovrh v članku z naslovom »Izid nedeljskega referenduma pričakovan«, ki je bil objavljen v tiskani izdaji in na spletnih straneh časopisa Delo 8. junija letos in v članku »V Lafarge cementu ne smejo sežigati odpadkov«, objavljenem 17. junija letos na spletnih straneh časnika Delo, kršila 8. člen Kodeksa novinarjev Slovenije.

Po mnenju pritožnika naj bi novinarka kršila 8. člen novinarskega kodeksa. (Montaža, napovedi, naslovi in podnapisi ne smejo ponarejati vsebine. Primerno mora biti označena tudi simbolna ali arhivska slika.), ker je ob omenjenih člankih objavila fotografijo objekta v sklopu podjetja Lafarge Cement, ki je stara 7 let in prikazuje objekt pred celovito obnovo. Med njo je namreč Lafarge obnovil fasado objekta ter okna, da bi preprečil uhajanje prahu v okolico. Objavljena fotografija ni bila primerno označena (kot arhivska), zato je pritožnik prepričan, da je novinarka kršila 8. člen kodeksa. Pritožnik dodaja, da je novinarka isto, staro fotografijo, objavila že v svojem članku 23. avgusta 2008, na kar so jo iz Lafargea opozorili. Kljub temu je novinarka ponovno objavila staro fotografijo, s čimer naj bi namerno zavajala javnost.

Novinarka je na očitke prijavitelja odgovorila in jih zavrača.

Trdi, da v tiskani izdaji Dela, z dne 8. junija 2009, ni bila objavljena niti fotografija Lafargea niti članek »Izid nedeljskega referenduma pričakovan«. Novinarka dodaja, da o tem, kako so fotografijo in prispevek povzeli na spletnem Delu, ne odloča ona, pač pa urednica Dela.si Nina Jerančič.

Novinarka dodaja, da ni avtorica prispevka, ki je bil objavljen na spletnih straneh Dela ob prispevku z naslovom »V Lafarge Cementu ne smejo sežigati odpadkov«.

SKLEP:

Novinarka Dela Polona Malovrh ni kršila 8. člena Kodeksa novinarjev Slovenije.

Obrazložitev:

V tiskani izdaji Dela z dne 8.6.2009 prispevek »Izid nedeljskega referenduma pričakovan« ni bil objavljen, pa tudi stara fotografija Lafargea ne.

Zato v tem primeru ni prišlo do kršitve novinarskega kodeksa.

NČR meni, da novinarka ni kršila 8. člena novinarskega kodeksa, saj ni odločala o objavi fotografije ob prispevku »V Lafarge Cementu ne smejo sežigati odpadkov«, objavljenem 17. junija na spletnih straneh časnika Delo.

Do avgusta letos so spletne strani dela Delo.si pripravljali novinarji spletnega portala ločeno od uredništva časnika Delo. Zato novinarji tiskanega časopisa niti niso mogli vedeti, kaj bo v Delo.si objavljeno in kako bodo njihove članke povzemali, če jih sploh bodo. Enako velja za fotografije, ki so jih v uredništvu Delo.si dežurni uredniki jemali iz arhiva brez vednosti avtorja. Zato NČR ocenjuje, da novinarka 8. člena kodeksa ni kršila. NČR pa ob tem poudarja, da bi morali biti uredniki bolj pozorni, ko objavljajo in označujejo arhivske fotografije.


Obnova postopka:

Postopek, ki je bil zaključen in sta bila po njem izdana razsodba ali stališče NČR, se lahko obnovi na temelju predloga kateregakoli udeleženca v postopku. Udeleženec v postopku lahko zahteva obnovo postopka najpozneje eno leto od dne, ko je izvedel za nova dejstva in dokaze, ki lahko vplivajo na spremembo prvotno izrečene razsodbe ali stališča. O predlogu za obnovo postopka odloča NČR, ki mora ugotoviti, ali obstajajo utemeljeni razlogi za obnovo postopka. Ponovni postopek prav tako vodi NČR.

v Ljubljani, 10. decembra 2009

Ranka Ivelja, predsednica Novinarskega častnega razsodišča