Janko Simčič proti Lori Ferko, www.primorska.info


Stališče NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Ranka Ivelja, predsednica, Gojko Bervar, podpredsednik, člani Davorin Koron, Mojca Pašek, Nada Ravter, Alma M. Sedlar in Špela Šipek, je na seji 14. januarja 2010 v primeru Janko Simčič proti Lori Ferko, novinarki spletnega časopisa www.primorska.info, ugotovilo, da novinarka ni kršila Kodeksa novinarjev Slovenije.


Primer: Janko Simčič proti Lori Ferko, novinarki www.primorska.info

Pritožnik očita Lori Ferko, da je v članku V Postojni končno po knjige v novo knjižnico, objavljenem 24. septembra 2009 v spletnem časopisu www.primorska.info, kršila 1., 7. in 8. člen Kodeksa novinarjev Slovenije.

1. člen naj bi bila kršila, ker naj bi v članku ob otvoritvi nove knjižnice ustvarjala vtis, da ima poslanska skupina Socialnih demokratov (SD) v občinskem svetu Občine Postojna posebne zasluge za obnovo Knjižnice Bena Zupančiča, s tem ko nekritično in brez dodatnega preverjanja in brez dokazovanja navaja trditve, ki jih je v izjavi za javnost na dan otvoritve medijem posredovala svetniška skupina SD. Pritožnik navaja, da je prav svetniška skupina SD glasovala proti sprejetju občinskega proračuna, ki je zagotovil sredstva za obnovo knjižnice in bližnjega trga, in problematizirala prodajo prostorov Varstveno delovnega centra državi, kar je bil glavni finančni vir za obnovo knjižnice.

Novinarka je v članku tudi prepisala besede Karmen Pahor, vodje svetniške skupine SD, iz izjave za javnost: »Ugotavljamo lahko, da so naše pripombe dosegle svoj cilj.«, ob tem pa še zapisala trditev, da je Pahorjeva že v minulem svetniškem mandatu skupaj s predstavnikoma SD Livijem Knafelcem in Jerkom Čehovinom zagovarjala prepotrebno obnovo knjižnice v Postojni. Iz izjave za javnost je še prepisala, da je ta skupina z opozarjanjem na nujno prenovo in s predlogi za povečanje proračunskih postavk, namenjenih prenovi knjižnice, nadaljevala tudi v naslednjem mandatu vse do uresničitve zastavljenega.

V nadaljevanju spet citira Pahorjevo, ki naj bi bila že na eni izmed občinskih sej leta 2003 predlagala, da se povečajo sredstva za delovanje Knjižnice B. Zupančiča na takratnih 5 mio SIT.

7. člen, po katerem novinar ne sme zamolčati pomembnih informacij, ki jih je zbral, ali ponarejati dokumentov, naj bi novinarka kršila, ker je za ustvarjanje vtisa, da je za prenovo knjižnice zaslužna izključno SD, zamolčala informacije, ki so ji bile predstavljene ob otvoritvi, kjer je bila, sodeč po fotografijah in opisu dogajanja, očitno prisotna. Na otvoritvi so bili namreč številni posamezniki, predstavniki ustanov in podjetij, ki jih je direktorica v svojem govoru omenila in se jim zahvalila in so po mnenju pritožnika bistveno bolj kot člani SD zaslužni za prenovo knjižnice, a jih novinarka ni niti omenila. S tem zamolčanjem je po mnenju pritožnika poudarila domnevni prispevek edine v članku omenjene politične skupine, SD.

8. člen, po katerem montaža, napovedi, naslovi in podpisi ne smejo ponarejati vsebine, arhivska ali simbolna slika pa mora biti primerno označena, naj bi bila novinarka kršila z objavo fotografij, saj na njih ni nobenega od številnih zaslužnih za obnovo, ki so bili na otvoritvi (ob otvoritvi je direktorica knjižnice posebej omenila prispevek postojnskega župana Jerneja Verbiča, ki je bil tudi govornik na otvoritvi). Je pa med fotografijami Karmen Pahor, vendar posnetek ni z otvoritve, ampak z ene preteklih sej občinskega sveta, nikjer pa ni označeno, da gre za arhivsko fotografijo.

Na koncu pritožbe, ki so jo poleg občinskega svetnika Janka Simčiča (Skupaj) podpisali še občinski svetniki drugih svetniških skupin (Zvone Černač in Ana Glavač – Skupaj, Boštjan Stegel – Poper, Florijana Ipavec – SDS, Irena Magajna – Tek za napredek in Darko Muhič – Lista krajevnih skupnosti), pritožnik pričakuje sankcije tudi za urednika spletnega portala www.primorska.info Vojka Rotarja, ki je dovolil objavo članka.

Na poziv NČR, naj odgovori na očitke o kršitvi kodeksa, novinarka ni odgovorila, pritožnik pa je na zaprosilo NČR poslal dodatno pojasnilo.

SKLEP:

Novinarka ni kršila 1., 7. in 8. člena Kodeksa novinarjev Slovenije.

Obrazložitev:

1. člena novinarka ni kršila, ker v članku ne gre za netočnost zbranih informacij, saj je vse, kar je citirala (v glavnem pa je citirala navedbe iz sporočila za javnost), formalno točno.

7. člena ni kršila, saj ni mogoče dokazati, da je namenoma zamolčala informacije in ponarejala dokumente.

8. člena ni kršila, ker je za objavljeno sliko očitno, da je arhivska, njena objava pa ne spremeni ničesar.

Res je, kot je razvidno iz materiala, ki ga je priložil pritožnik, da je svetniška skupina SD glasovala proti sprejetju proračuna za leto 2009, v katerem so bila predvidena tudi sredstva za obnovo knjižnice, vendar novinarka ne pripisuje eksplicitno zaslug za obnovo knjižnice stranki SD, pač pa zgolj nekritično povzema njihovo izjavo, v kateri si pripisujejo zasluge za obnovo. Res pa je tudi, da je stranka SD že v minulem svetniškem mandatu zagovarjala prepotrebno obnovo knjižnice v Postojni. In prav o tem že minulem svetniškem mandatu SD govori izjava za javnost, ki jo je novinarka skoraj dobesedno prepisala.

Čeprav NČR ne pritrjuje pritožniku glede kršitev posameznih členov kodeksa, pa je mnenja, da je članek napisan zelo pristransko, saj temelji zgolj na izjavi za javnost stranke SD. NČR se je lahko seznanilo samo s pritožnikovimi navedbami, saj se novinarka na poziv NČR, naj odgovori na pritožbo, ni odzvala. Iz prilog pritožnika je razvidno, da stranka SD ni imela posebnih zaslug za obnovo knjižnice, s tem ko ni podprla proračuna, bi lahko obnovo celo zavirala, vendar pa po mnenju NČR za to ni neposrednih dokazov, saj so bila sredstva za knjižnico zavrnjena v paketu s celotnim proračunom.


Obnova postopka:

Postopek, ki je bil zaključen, in sta bila po njem izdana razsodba ali stališče NČR, se lahko obnovi na temelju predloga kateregakoli udeleženca v postopku. Udeleženec v postopku lahko zahteva obnovo postopka najpozneje eno leto od dne, ko je izvedel za nova dejstva in dokaze, ki lahko vplivajo na spremembo prvotno izrečene razsodbe ali stališča. O predlogu za obnovo postopka odloča NČR, ki mora ugotoviti, ali obstajajo utemeljeni razlogi za obnovo postopka. Ponovni postopek prav tako vodi NČR.

v Ljubljani, 14. januar 2010

Ranka Ivelja, predsednica Novinarskega častnega razsodišča