Sava Kranj proti Ani Turk, Gregorju Trebušaku in Bojanu Travnu, Kanal A (prispevek4.12.2009)


Stališče NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Ranka Ivelja (predsednica), Gojko Bervar (podpredsednik), Davorin Koron, Alma M. Sedlar in Špela Šipek (člani) je na seji 11. februarja 2010 v primeru Sava Kranj, zanjo odvetnik Damijan Pavlin proti Ani Turk, Gregorju Trebušaku ter Bojanu Travnu ugotovilo, da so novinarja in urednik kršili Kodeks novinarjev Slovenije.


Primer: Sava Kranj, zanjo odvetnik Damijan Pavlin proti novinarjema Kanala A, Ani Turk in voditelju Gregorju Trebušaku, ter uredniku Bojanu Travnu

Damijan Pavlin se je v imenu Save Kranj na NČR pritožil zaradi prispevka »Savini dolgovi«, ki je bil v oddaji Svet na Kanalu A objavljen 4. 12. 2009. Po njegovem mnenju so urednik in novinarja kršili 1., 2., 7. in 11. člen Kodeksa novinarjev Slovenije.

Prvi člen kodeksa (novinar mora biti previden, da se izogne napake in mora te – četudi nenamerne – priznati in popraviti) naj bi novinarja po mnenju pritožnika kršili z navedbami, kot so, da je Sava vse bolj zadolžena, da je predsednik uprave Janez Bohorič dan pred objavo prispevka družbo »še dodatno zadolžil za 26,5 milijona evrov in pol«, pri čemer »bo moral plačati še mastne obresti, katerim bi se lahko mirno izognil, če bi namesto tega očitno prepotreben denar za Savine posle iztržil od prijatelja Bineta Kordeža in za 20-odstotni delež Merkurja dobil kar 114 milijonov, in to za pomoč, ki jo je namenil Kordeževi privatizaciji Merkurja, o čemer sta prijatelja podpisala tudi opcijsko pogodbo.«

Pritožnik trdi, da navedene trditve niso resnične, saj je Sava d.d. v prvih devetih mesecih 2009 ustvarila 5,6 milijona dobička, družbe poslovne skupine Sava pa 10,6 milijona evrov dobička. Poslovanje je bilo tudi v minulih letih ves čas uspešno, podatki so javno dostopni, obvestilo o poslovanju Save v minulem letu pa so na Kanalu A prejeli že 6. 11. 2009. Predsednik uprave Janez Bohorič je v pogovoru novinarki pojasnil, da Sava, d.d. svojo finančno zadolženost zmanjšuje, to pa je bilo podrobno pojasnjeno tudi v zahtevku za objavo popravka na navedeni prispevek. V tej zahtevi je med drugim navedeno, da je delež kreditov 44 odstotkov pod povprečjem primerljivih podjetij. Novinarji so že pred objavo prispevka dobili informacije, da je namen izdaje petletnih obveznic v spremembi strukture kratkoročnih in dolgoročnih obveznosti, vendar tega niso upoštevali. Objavili niso ne navedenih podatkov, ne odgovora, ki so jim ga iz Save poslali 3. 12. 2009, ne informacij iz pogovora novinarke s predsednikom uprave Save 4. 12. 2009, ne zahtevka po objavi popravka. Prvi člen kodeksa so urednik in novinarja kršili, ker niso priznali napak in jih niso popravili, čeprav so bili nanje opozorjeni.

Drugi člen kodeksa (novinar mora pri objavljanju informacij, ki jih zadevajo hude obtožbe, hkrati pridobiti odziv tistih, ki jih te informacije zadevajo) naj bi novinarja in urednik po mnenju pritožnika kršili, ker je bil celoten prispevek »narejen senzacionalistično s sporočilom o kritični zadolženosti Save, d.d., kjer dajejo prijateljskim povezavam prednost pred poslovnimi interesi družbe«. V prispevku so bile objavljene tudi konkretne informacije, ki po oceni pritožnika vsebujejo hude obtožbe, med drugim da bi se lahko Bohorič izdaji obveznic izognil, če bi denar za Savine posle s prodajo Merkurja iztržil od Kordeža, česar pa da noče storiti, ker je Kordež njegov prijatelj.

Pritožnik pojasnjuje, da je novinarka na Savo sicer posredovala novinarska vprašanja, vendar med njimi ni bilo vprašanj, ki zadevajo hude obtožbe, kakršna je po oceni pritožnika namigovanje o prijateljskih navezavah in o dajanju prednosti takim navezavam pred poslovnimi interesi in pred interesom družbe. Prav tako novinarka teh vprašanj ni postavila v daljšem pogovoru s predsednikom uprave na dan objave prispevka. Pritožnik meni, da zgolj posredovana novinarska vprašanja ali pogovor sami po sebi še ne pomenijo, da je novinar pridobil informacije tistih, ki jih te obtožbe zadevajo, zato so novinarja in urednik po njegovem mnenju kršili 2. člen kodeksa.

7. člen kodeksa (novinar ne sme zamolčati pomembnih informacij, ki jih je zbral ali ponarejati dokumentov) naj bi novinarja kršila, ker sta še pred objavo prispevka iz Save prejela odgovore na novinarska vprašanja, ki so vsebovali pomembne informacije prav o trditvah iz vsebine prispevka. Prav tako je novinarka takšne informacije dobila iz pogovora s predsednikom uprave, vendar pa so vse te informacije v prispevku zamolčali oz. jih niso objavili.

11. člen kodeksa (novinar mora ločiti informacije od komentarjev, razlika med poročilom o dejstvih in komentarjem pa mora biti jasno razvidna) naj bi novinarja in urednik kršili s tipično komentatorskimi vložki, ki v prispevku niso ločeni od dejstev, zato je meja med njimi zabrisana. V navedbah, kot so tiste o prijateljskih povezavah med Bohoričem in Kordežem, o tem, da bi se Sava lahko izognila izdaji obveznic, če bi prodala 20-odstotni delež Merkurja itd., je meja med komentarjem in poročanju o dejstvih zabrisana. Zasnova celotnega prispevka, objava, način vodenja, naslov in napoved je po oceni pritožnika taka, da informacije od komentarja ni mogoče ločiti.

Novinarja in urednik na pritožbo niso odgovorili.

SKLEP:

Novinarka Ana Turk in odgovorni urednik Bojan Traven sta kršila 1., 2., 7. in 11. člen Kodeksa novinarjev Slovenije, voditelj Gregor Trebušak je kršil 1., 2. in 11. člen, ni pa kršil 7. člena Kodeksa novinarjev Slovenije.

OBRAZLOŽITEV:

Prvi člen kodeksa sta novinarja kršila, ker sta objavila informacije, da je Sava vse bolj zadolžena (Trebušak) in da se Savi ne bi bilo treba zadolžiti z izdajo obveznic, če bi prodala 20-odstotni delež Merkurja (Trebušak in Turk). Podatki o poslovanju v minulem letu po navedbah pritožnika kažejo, da je Sava, d.d. v prvih devetih mesecih leta 2009 ustvarila 5,6 milijona evrov dobička, družbe poslovne skupine Sava pa 10,6 milijona evrov dobička. Ti podatki so javno dostopni in so bili pred objavo prispevka poslani tako novinarki kot Kanalu A. Tudi predsednik uprave Save je novinarki po trditvah pritožnika pojasnil, da Sava svojo finančno zadolženost zmanjšuje. Vendar je bilo v prispevku kljub vsemu objavljeno le, da »Sava tone«. Iz Save so po objavi prispevka na Kanal A poslali zahtevo po popravku, vendar v oddaji Svet na Kanalu A ničesar od tega niso objavili. Novinarja in urednik so 1. člen kodeksa kršili, ker so objavili napačne informacije, svoje napake pa niso priznali ali popravili, čeprav so bili nanjo opozorjeni.

Drugi člen kodeksa sta novinarja kršila, ker gre po oceni NČR pri namigovanju na to, da se bo Sava dodatno zadolžila, ker daje predsednik uprave prednost prijateljskim povezavam pred poslovnimi interesi družbe (Trebušak in Turk), za hude obtožbe, ki jih novinarja nista preverila pri tistem, ki ga zadevajo. Čeprav se je novinarka z Janezom Bohoričem pred pripravo prispevka po zagotovilih pritožnika dlje časa pogovarjala, mu tega vprašanja ni zastavila, prav tako pa ni ničesar iz pogovora z njim v prispevku objavila, torej ni poskušala hudih obtožb preveriti pri tistem, ki ga zadevajo.

Sedmi člen kodeksa je novinarka Ana Turk kršila, ker v prispevku ni objavila informacij, ki so ji jih posredovali iz Save kot odgovor na njena novinarska vprašanja. Te informacije bi lahko po oceni NČR celotno zgodbo prikazale v povsem drugačni luči, saj poslovni rezultati, ki so jih novinarki posredovali iz Save, kažejo, da je ta tudi v prvem devetmesečju leta 2009 poslovala uspešno in da torej ne drži, da »Sava tone« oz. posluje z izgubo, kot je v prispevku navedla novinarka. S tem je novinarka po mnenju NČR zamolčala pomembne informacije, ki jih je zbrala pred objavo prispevka. Gregor Trebušak 7. člena kodeksa po oceni NČR ni kršil, ker kot voditelj oddaje sam ni preverjal zbranih informacij, temveč je te po navedbah pritožnika v Savi preverjala avtorica oddaje Ana Turk, ki tako zbranih informacij oz. pojasnil ni objavila v prispevku.

Enajsti člen Kodeksa novinarjev Slovenije sta novinarka in voditelj kršila, ker je v celotnem prispevku zabrisana meja med dejstvi in komentarjem. V prispevku so namreč komentirane tudi nekatere konkretne navedbe, kot je, da predsednik uprave Janez Bohorič denarja noče iztržiti od Bineta Kordeža, ker da naj bi bil ta njegov prijatelj, čeprav naj bi se Sava s prodajo 20-odstotnega deleža Merkurja lahko izognila izdaji obveznic ter s tem dodatni zadolženosti.

Urednik Bojan Traven je Kodeks novinarjev Slovenije kršil, ker je navedene informacije objavil.


Obnova postopka:

Postopek, ki je bil zaključen in sta bila po njem izdana razsodba ali stališče NČR, se lahko obnovi na temelju predloga kateregakoli udeleženca v postopku. Udeleženec v postopku lahko zahteva obnovo postopka najpozneje eno leto od dne, ko je izvedel za nova dejstva in dokaze, ki lahko vplivajo na spremembo prvotno izrečene razsodbe ali stališča. O predlogu za obnovo postopka odloča NČR, ki mora ugotoviti, ali obstajajo utemeljeni razlogi za obnovo postopka. Ponovni postopek prav tako vodi NČR.

V Ljubljani, 11. februarja 2010

Ranka Ivelja, predsednica Novinarskega častnega razsodišča