Zamenjavi dveh članic NČR

Novinarsko častno razsodišče je dobilo nadomestni članici, in sicer Nino Jerman in Leo Širok, ki sta zamenjali dosedanji članici Brigito Mohorič in Mojco Pašek Šetinc. Obe dosedanji članici sta bili imenovali s strani sindikata, Novinarsko častno razsodišče pa sta zapustili na lastno željo. Sindikat novinarjev Slovenije je nadomestni članici imenoval do konca tekočega mandata razsodišča.