Varuhinja človekovih pravic proti Danici Ksela in urednicama Špeli Šipek in Barbari Repovž (POP TV)


Razsodba/stališče* NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Gojko Bervar (podpredsednik), Davorin Koron, Jasna Tepina, Alma Maruška Sedlar, Lea Širok in Nina Jerman (člani), je na seji 18. marca 2010 v primeru Varuhinja človekovih pravic proti novinarki Danici Ksela, urednicama Barbari Repovž in Špeli Šipek ugotovilo, da sta novinarka in urednica Barbara Repovž kršili Kodeks novinarjev Slovenije.

Špela Šipek se je iz obravnave in odločanja o primeru izločila.


Primer: Varuhinja človekovih pravic, zanjo namestnik Tone Dolčič, proti novinarki Danici Ksela, urednici Špeli Šipek (POP TV) in urednici Barbari Repovž (www.24ur.com)

Varuhinja, zanjo njen njen namestnik Tone Dolčič, se je na NČR obrnila zaradi prispevka Pokopali ustreljeno natakarico, objavljenega v oddaji 24 ur in na spletnem portalu 24ur.com. Po mnenju pritožnika so POP TV, njegova novinarka Danica Ksela, urednica informativnega programa Špela Šipek oziroma televizijski spletni portal www.24ur.com z urednico Barbaro Repovž, odgovorni za kršenje 20. in 22. člena Kodeksa novinarjev Slovenije. 20. člen naj bi omenjena novinarka in urednici kršili, ker so v prispevku, objavljenem v obeh medijih, razkrili osebne podatke trinajstletnika, objavili njegovo sliko, polno ime, ime pokojne matere pa tudi okoliščine tragične smrti in podatke o okolju, v katerem otrok živi. Čeprav je, kot pravi pritožnik, otrok (in morda njegov skrbnik) domnevno privolil v objavo, to samo po sebi ne razbremenjuje novinarjev in urednikov etične odgovornosti pri presoji o tem, ali bodo izjave in osebne podatke otroka objavili. Toliko bolj, ker je bila izjava pridobljena na pogrebu otrokove matere. Meni, da za razkrivanje podrobnosti iz najožje osebne otrokove sfere ni mogoče najti javnega interesa. 22. člen naj bi novinarka in obe urednici kršili, ker pridobivanje izjav in snemanje otroka na pogrebu matere ne izkazujejo posebne obzirnosti. Tudi če je vsebina prispevka nakazovala, da novinarko zanima otrokova korist, bi bilo ta namen mogoče doseči z večjo mero obzirnosti. Še bolj neprimerno je bilo, da je bila novica objavljena na spletni strani, ki omogoča tudi objavo komentarjev, nekateri so utegnili stisko otroka še povečevati.

Barbara Repovž s portala 24ur.com je prepričana, da ni kršila kodeksa. Prispevek je naredila na prošnjo skrbnika in Mednarodnega kluba slovanskih rojakov Ruslo iz Maribora. V tem primeru se je pokazalo,da gre uredništvu izključno za otrokovo korist, saj so v članku objavili tudi številko tekočega računa za pomoč mladoletniku. Ostro zanika, da bi zlorabili otrokovo stisko. Z objavo imena niso nikomur škodovali. Koristili pa so fantu, kar je bil tudi namen objave. Avtorica je tudi z vso skrbnostjo pretehtala okoliščine in interes vpletenih, preden se je odločila za objavo. Meni, da so z objavo prispevka naredili več dobrega kot slabega.

Urednica informativnega programa POP TV Špela Šipek je razsodišču poslala potrdilo, da je bila na dan objave bolna. Kljub vsemu pa meni, da njihova novinarka ni kršila kodeksa, saj ga je naredila na prošnjo skrbnika in Mednarodnega kluba slovanskih rojakov, ki je medije povabil na pogreb. Prispevek je omogočil otroku ostati v Sloveniji, kjer je vključen v socialno okolje in ga ne bodo deportirali v Ukrajino. Objava je v tem primeru koristila, kar so potrdili tudi v šoli, ki jo obiskuje. Novinarka je pokazala posebno obzirnost. Na koncu dodaja, da bi varuh ta dejstva, če bi odšel na teren, tudi bolje spoznal, tako pa pritožbe vlaga po avtomatizmu.

SKLEP:

Danica Ksela in Barbara Repovž nista kršili 20. člena, kršili pa sta 22. člen Kodeksa novinarjev Sloveniji. Špela Šipek ni kršila nobenega od navedenih členov kodeksa.

Obrazložitev:

NČR je pri tehtanju škode in koristi povzročene mladoletniku z objavo prispevka, ki je predmet pritožbe, pritrdilo avtorici in urednici, da je prispevek mladoletniku prinesel več koristi kot slabih plati. Pri tem je kljub svojemu načelnemu stališču, da mora biti mladoletnik bolj zaščiten, upoštevalo, da so za prispevek prosili tudi njegovi skrbniki. Tudi to je od NČR sicer zahtevalo posebno presojo, saj skrbniki niso nujno vselej tudi najboljši zastopniki otrokovih pravic. Toda v tem primeru je NČR presodilo, da so tako skrbniki kot novinarka ravnali v želji pomagati otroku umorjene ukrajinske matere in da so koristi presegale škodo, ki jo je povzročila javno objavljena podoba prizadetega mladoletnika. Otrok se lahko, domnevno tudi zaradi medijskega odziva na dogodek, še naprej šola v Sloveniji. Zato je razsodišče dalo prednost življenjski situaciji pred togo normo in odločilo, da kljub posegu v zasebnost 20. člen kodeksa ni bil kršen.

Novinarka pa je mejo prestopila s snemanjem izjav na pogrebu mladoletnikove matere. Snemanje na pogrebu ne kaže obzirnosti do otroka, ki ga je zadela velika tragedija. Zaradi cenenega učinka, ki naj pri gledalcu spodbudi ganjenost, je, resda samo za zelo kratek čas, sina ubite ukrajinske natakarice izpostavila človeški radovednosti na kar se da netakten način – nekaj minut za tem, ko so pokopali njegovo mater. Nobenega razloga – razen naglice, ki pa je v tem primeru neumestna – ni bilo, da tega ne bi naredila kasneje in z večjo mero obzirnosti. Zato sta po mnenju NČR novinarka, z njo pa tudi urednica spletnega portala, kjer je bil posnetek tudi objavljen, kršili 22. člen Kodeksa novinarjev Slovenije.

Urednica informativnega programa Špela Šipek tiste dni ni bila v službi in torej za vsebino objavljenega prispevka ne more odgovarjati.


Obnova postopka:

Postopek, ki je bil zaključen, in sta bila po njem izdana razsodba ali stališče NČR, se lahko obnovi na temelju predloga kateregakoli udeleženca v postopku. Udeleženec v postopku lahko zahteva obnovo postopka najpozneje eno leto od dne, ko je izvedel za nova dejstva in dokaze, ki lahko vplivajo na spremembo prvotno izrečene razsodbe ali stališča. O predlogu za obnovo postopka odloča NČR, ki mora ugotoviti, ali obstajajo utemeljeni razlogi za obnovo postopka. Ponovni postopek prav tako vodi NČR.

*Novinarsko častno razsodišče je za članico novinarskih organizacij Špelo Šipek sprejelo razsodbo, za nečlanici Danico Ksela in Barbaro Repovž pa stališče.

v Ljubljani, 1. aprila 2010

Ranka Ivelja, predsednica Novinarskega častnega razsodišča