Anton Premk proti novinarjema TV Kanal A Gregorju Trebušaku in Urošu Slaku


Prispevek Meznarič


Stališče NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Gojko Bervar (podpredsednik), Nada Ravter, Alma M. Sedlar, Nina Jerman in Lea Širok (člani), je na seji 3. junija 2010 v primeru Anton Premk proti novinarjema TV Kanal A, Gregorju Trebušaku in Urošu Slaku, razsodilo, da sta novinarja kršila Kodeks novinarjev Slovenije. Davorin Koron je glasoval proti razsodbi.


Primer: Anton Premk proti novinarjema TV Kanal A Gregorju Trebušaku in Urošu Slaku

Novinarja Gregor Trebušak in Uroš Slak sta po mnenju pritožnika v dveh oddajah Svet na Kanalu A, in sicer 2. decembra in 10. decembra 2009, kršila 1. in 4. člen Kodeksa novinarjev Slovenije.

Pritožnik trdi, da sta novinarja kršila 1. člen kodeksa (novinar mora preverjati točnost zbranih informacij in biti previden, da se izogne napakam, svoje napake pa priznati in popraviti), ko sta napačno navajala, da je Vatikan oziroma papež prvi mednarodno priznal samostojno Slovenijo.

Gregor Trebušak naj bi to naredil v oddaji Svet na Kanalu A, ki je bila predvajana 2. decembra 2009. Uroš Slak pa prav tako v oddaji Svet na Kanalu A, 10. decembra 2009, ko je »ob smrti nekdanjega slovenskega veleposlanika v Vatikanu, Štefana Faleža, trdil, da naj bi bila posebna zasluga pokojnika ta, da je papež prvi priznal Slovenijo“, temu priznanju pa naj bi nato sledile še druge države.

4. člen (novinar mora, kadar je le mogoče, navesti vir informacije, da lahko javnost oceni njen pomen in verodostojnost) pa naj bi kršila zato, ker nista navedla vira, na osnovi katerega sta povzela informacijo, da je Vatikan prvi priznal samostojno Slovenijo.

Pritožnik je svoje trditve o kršitvi utemeljil s seznamom držav Ministrstva za zunanje zadeve RS, ki so med prvimi priznale Slovenijo. S seznama je razvidno, da je Vatikan Slovenijo kot samostojno državo priznal deseti (če ne upoštevamo medsebojnega priznanja s Hrvaško), prav tako tudi ni bil prva zahodna mednarodno priznana država, ki je to naredila, saj so ga pri tem prehitele Islandija, Švedska in ZRN. Na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve: http://www.mzz.gov.si/index.php?id=13&tx_ttnews[tt_news]=22813&tx_ttnews[backPid]

pa v zapisu veleposlanika Boruta Trekmana iz leta 2007 najdemo stališče, da je bilo priznanje Vatikana med najpomembnejšimi za Slovenijo: „ [… ] priznanji Nemčije, ki ga tedanji kancler Helmut Kohl ni smatral kot božično darilo, temveč kot ‘rezultat naše vztrajnosti in pametne politike’, in Svetega sedeža sta bili zagotovo najpomembnejši med njima, toda odločitev Evropske skupnosti o priznanju ni bila znamenje samo za Evropo, marveč za ves svet.“

Novinarja Gregor Trebušak in Uroš Slak se na poziv NČR, naj predstavita svoj pogled na očitane kršitve kodeksa, nista odzvala.

SKLEP:

Gregor Trebušak in Uroš Slak sta kršila 1. in 4. člen Kodeksa novinarjev Slovenije.

Obrazložitev:

NČR meni, da sta novinarja kršila 1. člen kodeksa, ker pred objavo članka očitno nista preverila točnosti informacije o tem, po kakšnem vrstnem redu so države priznavale samostojnost Slovenije, in tako nista ravnala dovolj previdno, da bi se izognila napakam.

Prav tako sta kršila 4. člen kodeksa (novinar mora, kadar je le mogoče, navesti vir informacije, da lahko javnost oceni njen pomen in verodostojnost), saj trditve, da je Vatikan oziroma kar papež sam prvi mednarodno priznal samostojno Slovenijo, nista podkrepila z navedbo vira.


Obnova postopka:

Postopek, ki je bil zaključen, in sta bila po njem izdana razsodba ali stališče NČR, se lahko obnovi na temelju predloga kateregakoli udeleženca v postopku. Udeleženec v postopku lahko zahteva obnovo postopka najpozneje eno leto od dne, ko je izvedel za nova dejstva in dokaze, ki lahko vplivajo na spremembo prvotno izrečene razsodbe. O predlogu za obnovo postopka odloča NČR, ki mora ugotoviti, ali obstajajo utemeljeni razlogi za obnovo postopka. Ponovni postopek prav tako vodi NČR.

V Ljubljani, 21. junija 2010

Ranka Ivelja, predsednica Novinarskega častnega razsodišča