Vloga Ludvika Toplaka proti Jasni Kontler Salamon (Delo)

NČR je v skladu z 11. členom Pravilnika o delu NČR zavrglo vlogo Ludvika

Toplaka.

Pritožnik se v danem roku ni odzval na poziv k dopolnitvi vloge, zato

NČR obravnave primera ni nadaljevalo.

11. člen

Predlog za začetek postopka pred NČR mora vsebovati natančne navedbe, s

katerimi besedami, sporočili ali dejanji naj bi bila kršena določila

Kodeksa novinarjev Slovenije. Predlog mora vsebovati tudi natančne

navedbe členov Kodeksa novinarjev Slovenije, ki naj bi bili kršeni v

primeru, na katerega se predlagatelj sklicuje. Nepopolnih predlogov NČR

ne obravnava. NČR pozove predlagatelja, da svoj predlog dopolni, in

določi rok za to, sicer nepopolni predlog zavrže.