Ivan Simič proti Jožetu Okornu, novinarju Dnevnika


Prispevek Toplak


Prispevek Toplak1

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Gojko Bervar (podpredsednik), Nina Jerman, Davorin Koron, Alma M. Sedlar, Špela Šipek in Jasna Tepina (člani), je na seji 15. julija 2010 v primeru Ivan Simič proti Jožetu Okornu, novinarju Dnevnika, ugotovilo, da je novinar kršil Kodeks novinarjev Slovenije. Lea Širok in Nada Ravter sta glasovali proti razsodbi, Nada Ravter je k razsodbi zapisala tudi ločeno mnenje. Ranka Ivelja se je izločila iz odločanja o primeru.


Primer: Ivan Simič proti Jožetu Okornu, novinarju Dnevnika

Ivan Simič je na NČR vložil pritožbo, v kateri trdi, da je Jože Okorn, novinar Dnevnika, v komentarju Tajkunizacija NZS, objavljenem v Dnevniku 23. decembra 2009, kršil 1., 2. in 3. člen Kodeksa novinarjev Slovenije.

Zaradi preglednosti navajamo kršitve po vrstnem redu v devetih točkah, kot jih je razvrstil pritožnik.

1.

1. in 3. člen naj bi bil novinar prekršil z zapisanim:

Funkcije predsednikov športnih zvez v Sloveniji so bile doslej izključno volonterske in častne. Predvsem so morali skrbeti za denarno blagostanje v glavnem tako, da so prinašali denar. Nogometna zveza Slovenije (NZS) je s polprofesionalizacijo Ivana Simiča postavila nova merila.

S tem naj bi bil kršen 1. člen, ker ni preveril, kateri so predsedniki, ki prinašajo denar in skrbijo za blagostanje, in 3. člen, ker ni opozoril, da gre za nepotrjene informacije ali ugibanja.

2.

1., 2. in 3. člen naj bi bil kršil v zapisanem:

Odločitev nogometne vlade, v kateri glasovalni stroj vselej povozi vse predloge opozicije z vzhoda države, je bila pričakovana, vendar je moralno hudo sporna.

1. člen naj bi kršil, ker ne moremo govoriti o vladi in ker izid glasovanja s 14 glasovi, čeprav jih zadošča 9, ne more biti moralno sporen. 2. člen naj bi kršil, ker bi moral pri objavljanju informacij, ki so hude obtožbe, kar so za pritožnika navedbe o glasovalnem stroju, pridobiti odziv tistih, ki jih informacije zadevajo, torej 14 članov IO NZS. 3. člen naj bi kršil, ker je objavljal nepotrjene informacije ali ugibanja, ni pa na to opozoril.

3.

1. in 3. člen naj bi bil kršil z zapisanim:

Slovenski klubski nogomet je v hudi finančni krizi, medtem ko se NZS po uvrstitvi na SP koplje v denarju, a še pred 3 meseci je bila (NZS) v taki finančni zagati, da je morala za preživetje v banki najeti premostitveni kredit.

1. člen naj bi bil novinar kršil, ker je napisal neresnično trditev, da je NZS najela kredit za preživetje, 3. člen pa, ker naj bi bil več kot očitno ugibal, kdaj je NZS najela kredit, informacije pa ni preveril na NZS, kar bi lahko storil in k čemur ga je I. Simič kot predsednik pozval po elektronski pošti 27. 11. 2009.

4.

1., 2. in 3. člen naj bi bil kršil z zapisanim:

Potem, ko so se v slovenske klube z redkimi izjemami naselili grabežljivci, ki jih ne zanima razvoj nogometa, ampak le osebna korist, je logično, da je nogometna tajkunizacija zajela tudi vrh NZS. V zakulisju poteka neizprosno lobiranje za priklop (službo) na nogometne jasli, ker je NZS pravzaprav edini dober in redni plačnik na obubožani slovenski sceni. Simičevo imenovanje za prvega polpoklicnega podpredsednika (dejansko predsednika, opomba NČR) so utemeljevali z njegovimi dosedanjimi zaslugami in obilico dela, ki ga čaka v prihodnjem letu.

Novinar naj bi kršil 1.člen, ker je zapis o grabežljivcih neresnica in ker NZS ni zajela tajkunizacija, 2. člen, ker bi moral dobiti odzive tako od grabežljivcev kot od redkih izjem, in 3. člen, ker ni opozoril, da objavlja nepotrjena dejstva in ugibanja.

5.

1., 2. in 3. člen naj bi bil novinar kršil z zapisanim:

Sedanje vodstvo si ne more lastiti velikih zaslug za uvrstitev na SP, saj je bilo izvoljeno šele februarja letos, od tedaj pa sta bila dva poskusa rušenja avtoritete selektorja Matjaža Keka. Takšno, kot je trenutno vodstvo NZS, si sploh ne zasluži uvrstitve na največji športni dogodek leta, a ima srečo, ker je zdravo športno jedro z zmagovalno miselnostjo z nogometaši in strokovnim vodstvom.

1. člen naj bi kršil, ker so mu znani vsi medijski prispevki, zlasti pa njegovi, in je Simiču zavestno pripisal dve rušenji, kar je neresnica, 2. člen, ker gre za hude obtožbe in ni poskušal dobiti odziva, 3. člen pa, ker gre za nepotrjene informacije in ugibanja.

6.

1., 2. in 3. člen naj bi bil kršil z zapisanim:

Največja težava jurišnika Simiča, ki mu nogomet ne bi smel biti vir eksistence, ker je solastnik družbe za davčno svetovanje, ki jo je parkiral na Cipru, je v tem, da hoče imeti po vojaško popolno oblast in kontrolo nad vsem, kar je zaradi kompleksnosti nogometa nemogoče. Premalo zaupa profesionalcem na NZS, kjer je za mnoge moteč člen glede denarja izredno varčni Dane Jošt, zato mnogi komaj čakajo, da po razpisu, ki ga bodo objavili 6. januarja, izberejo novega prvega operativca.

1. člen naj bi bil kršil, ker Simičeva družba ni na Cipru, 2. člen, ker hudih obtožb glede parkiranja družbe na Cipru ni preveril pri pritožniku, 3. člen pa, ker je objavljal nepotrjene informacije ali ugibanja o parkiranju in o varčnosti Daneta Jošta.

7.

Novinar naj bi bil kršil 1. in 3. člen v zapisanem:

Simič je pravo nasprotje velikega diplomata Rudija Zavrla, ki je nogometno barko vodil 20 let. Svojo funkcijo, ki je zelo prestižna in prinaša tudi nekatere bonuse (ugled, obisk največjih tekem, delegat na mednarodnih tekmah), je Zavrl opravljal volontersko, čeprav je bilo vodenje NZS zahtevno kot še ena služba. Ni zaračunaval niti stroškov za telefon niti uporabe lastnega avtomobila pa še iz podjetja, ki ga je vodil, je dajal denar v blagajno NZS.

1. člen naj bi bil kršil, ker je napisal neresnico, ker je vedel, da je R. Z. kot predsednik zaposlil na NZS 3 najožje sorodnike, poleg tega ni navedel, da je podjetje Simič in Partnerji sponzor NZS, čeprav je za ta podatek izvedel že 5. 1. in bi lahko komentar popravil in javnosti sporočil nov podatek, 3. člen pa, ker je objavil nepotrjene informacije, saj ni zapisal, da je R. Z. zagotovil službo sorodnikom in na ta način posredno prejel plačilo za delo na NZS.

8.

Novinar naj bi bil kršil 1. člen kodeksa z zapisanim:

Simič žre lastne obljube, saj je bila udarna točka volilnega programa zmanjšanje števila podpredsednikov s pet na tri. Če bi to naredil, bi se mu zgodil puč med lastnimi podporniki. Od uvrstitve na svetovno prvenstvo želijo imeti korist vsi, zato bo moral junija najbolj vdane funkcionarje odpeljati na turistični izlet v JAR. Prvi slovenski športni multifunkcionar s kar 4 funkcijami Stane Oražem, ki je predlagal Simiča celo za profesionalnega predsednika, je bil nagrajen s funkcijo podpredsednika št. 1. Ob takšnih manirah ni več daleč dan, ko si bodo tudi funkcionarji po vzoru z Balkana začeli deliti takšne premije za osvojene točke, kot jih prejmejo nogometaši.

1. člen naj bi bil kršen, ker ni res, da je Simič požrl lastne obljube o zmanjšanju števila podpredsednikov, in ker ni res, da si na Balkanu funkcionarji delijo takšne premije, kot jih prejmejo nogometaši, saj ni navedel, kje na Balkanu velja takšno pravilo.

9.

1. člen naj bi bil kršil v stavku:

Po nogometnih krogih že kroži šala, da Simič potrebuje novo službo, ker polovico dneva tako porabi za pisanje odgovorov medijem in obračun z drugače mislečimi.

Po mnenju pritožnika je to neresnica, saj piše odgovore v prostem času.

Novinar je na očitke prijavitelja odgovoril in jih v celoti zavrača. Na predlog NČR, da bi razpisali javno obravnavo, na kateri bi razčistiti nekaj spornih stvari, je pritožnik pristal, medtem ko je novinar soočenje odklonil.

SKLEP:

Novinar je kršil 1. člen kodeksa v točkah 5 in 6, ni ga pa kršil v točkah 1, 2, 3, 4, 7, 8 in 9.

Novinar je kršil 2. člen v točki 5, ni ga pa kršil v točkah 2, 4 in 6. Novinar ni kršil 3. člena Kodeksa novinarjev Slovenije.

Obrazložitev:

Članek je res napisan kot komentar, vendar morajo trditve v njem temeljiti na dejstvih, o katerih ima lahko novinar svoje mnenje. NČR je upoštevalo pritožnikova pojasnila in priloge k pritožbi, novinar je vse kršitve zanikal, vendar večino brez dejstvenih utemeljitev. NČR ni obravnavalo dopolnitve pritožbe, ker se ta ne nanaša na prispevek, ki je predmet pritožbe. NČR v vseh točkah ugotavlja, da novinar ni kršil 3. člena kodeksa, ker je iz prispevka razvidno, da gre za komentar, torej novinarjeva mnenja in ne za ugibanja.

1.

NČR meni, da v 1. točki ni bil kršen 1. člen, ker je dejstvo, da morajo predsedniki skrbeti za finančno stanje klubov.

2.

V tej točki novinar ni kršil 1. člena, ker ne gre za neresnico, ampak za način izražanja; vlada lahko pomeni neko vrhovno oblast, nogometna vlada pa vrhovno odločanje v NZS. Novinar tudi ni kršil 1. člena s trditvijo, da je izid glasovanja moralno hudo sporen, saj je to njegovo mnenje. Po mnenju NČR navedba o glasovalnem stroju ni huda obtožba, ampak se termin uporablja, kadar gre za predvidljiv izid glasovanja, zato tudi ni bil kršen 2. člen kodeksa.

3.

Po mnenju NČR novinar ni kršil 1. člena kodeksa s trditvijo, da je NZS najela kredit za preživetje, saj gre za metaforo, ki jo je novinar uporabil v komentarju.

4.

Na očitane kršitve kodeksa v tej točki je novinar odgovoril, da gre za opis stanja v slovenskem nogometu. Svojih trditev novinar sicer ni z ničimer utemeljil, vendar pa v komentarju le na splošno ugotavlja in logično sklepa, da je tajkunizacija zajela tudi vrh NZS. Novinar trditve tudi ne personalizira. NČR zato meni, da ne gre za neresnično informacijo in zato za kršitev 1. člena kodeksa in s tem tudi ne za hudo osebno obtožbo oziroma kršitev 2. člena kodeksa.

5.

Po mnenju NČR gre v tej točki za novinarjevo mnenje in interpretacijo zaslug za uspehe, ki je tokrat celo v nasprotju z njegovimi članki, napisanimi nekaj mesecev pred spornim komentarjem, vendar v tem ni prepoznalo kršitve.

Je pa novinar prekršil 1. člen kodeksa s trditvijo, da sta bila od februarja 2009 (ko je vodstvo NZS prevzel Simič) dva poskusa rušenja avtoritete Matjaža Keka. 1. člen zato, ker je podatek neresničen, saj se je prvi poskus rušitve zgodil leta 2007, torej v času prejšnjega vodstva NZS, o čemer je Jože Okorn napisal novembra in decembra 2007 pet člankov, in to odobravajočih. Tudi z drugim poskusom rušenja novo vodstvo NZS ne more biti povezano, saj je sam selektor Reja, ki naj bi bil v igri za Kekovo zamenjavo, junija lani, torej štiri mesece po Simičevem prevzemu predsedniške funkcije, v intervjuju za Ekipo izjavil, da se Slovenija zanj zanima kakšno leto. Če je izjava resnična, pomeni, da se je začelo z njim dogovarjanje v mandatu prejšnjega vodstva NZS, sicer pa Reja tudi zatrjuje, da se z vodstvom NZS ni nikdar dogovarjal. Tudi Simič je že junija, pol leta pred objavo spornega komentarja, zatrdil, da z Rejo ni bil nikdar v stikih in da je s Kekom zadovoljen, pa vendar je novinar zapisal, da sta bila dva poskusa rušitve od nastopa novega vodstva. V odgovoru novinar navaja, da mu je to potrdil sam Kek, česar pa v komentarju ni navedel. Ker je ta neresnična informacija tudi huda obtožba, novinar pa pred objavo ni skušal pridobiti pritožnikovega odziva (čeprav ga je ta v elektronski pošti pozival, naj ga pred objavami kaj vpraša), je kršil tudi 2. člen kodeksa.

6.

Po mnenju NČR je novinar s trditvijo, da je pritožnik družbo za davčno svetovanje, katere solastnik je, parkiral na Cipru, kršil 1. člen kodeksa, saj ima družba Simič in Partnerji d.o.o. sedež v Ljubljani na Parmovi 53. Namesto v sodnem registru, je novinar, kot je sam napisal, preverjal točnost informacije pri novinarskih kolegih iz gospodarske rubrike. NČR pa meni, da s tem ni kršil 2. člena, ker ne gre za hudo obtožbo.

7.

Novinar je v odgovoru napisal, da je navedel le dejstva, ta pa so, da je Zavrl iz podjetja, v katerem je bil direktor, dajal denar v blagajno NZS. Čeprav je iz priložene dokumentacije razvidno, da je prejšnji predsednik NZS prispeval iz državnega podjetja manj, kot s sponzorsko pogodbo prispeva novi predsednik iz svojega podjetja, NČR meni, da ne gre za kršitev 1. člena kodeksa, ker v zapisu ni neresnic. O tem, ali je novinar vedel za zaposlitve Zavrlovih sorodnikov na NZS in za druge bonuse prejšnjega predsednika, NČR ne presoja, sicer pa zamolčanje informacij ni kršitev 1. člena. Tudi glede nenavedbe Simiča kot sponzorja novinar ni kršil kodeksa, ker je komentar izšel pred podpisom sponzorske pogodbe.

8.

NČR meni, da novinar kljub objavi nepopolne informacije, saj ni napisal vzrokov, zakaj Simič ni mogel izpolniti predvolilne obljube o zmanjšanju števila podpredsednikov, ni kršil kodeksa, ker je dejstvo, da števila še ni zmanjšal. Novinar v odgovoru navaja, da je Simič zmanjšanje obljubil v programu do aprila 2009, vendar razsodišču tega dokaza ni priložil. Glede premij funkcionarjev na Balkanu, kar je za Simiča kršitev 1. člena kodeksa, novinar odgovarja, da je le opozoril na početje, na katerega niso imuni nekateri funkcionarji na Balkanu. Res ne ponuja nobenega dokaza za to, vendar tudi ne trdi, da se to dogaja v NZS, zato NČR meni, da ne gre za kršitev 1. člena.

9.

Po mnenju NČR novinar ni kršil 1. člena, saj je napisal, da kroži šala.


Obnova postopka:

Postopek, ki je bil zaključen, in sta bila po njem izdana razsodba ali stališče NČR, se lahko obnovi na temelju predloga kateregakoli udeleženca v postopku. Udeleženec v postopku lahko zahteva obnovo postopka najpozneje eno leto od dne, ko je izvedel za nova dejstva in dokaze, ki lahko vplivajo na spremembo prvotno izrečene razsodbe ali stališča. O predlogu za obnovo postopka odloča NČR, ki mora ugotoviti, ali obstajajo utemeljeni razlogi za obnovo postopka. Ponovni postopek prav tako vodi NČR.

v Ljubljani, 16. julija 2010

Gojko Bervar, podprepredsednik Novinarskega častnega razsodišča


Ločeno mnenje v primeru Ivan Simič proti Jožetu Okornu, novinarju Dnevnika

NČR se je odločilo, da Jože Okorn ni kršil 1. člena v 3. točki ter 1. in 2. člena v 4. točki, ker da gre za komentar, v katerem novinar izraža svoje mnenje in poglede. Osebno menim, da lahko novinar izraža svoje mnenje, vendar le o dejstvih, ki jih lahko dokaže, česar pa Jože Okorn v svojem komentarju ni storil.

3.

Po mojem mnenju ni bistveno, kot se zdi pritožniku (čeprav je zares netočnost in bi po črki kodeksa lahko bila kršitev), da je novinar časovno napačno opredelil najem kredita. Napisal je, da je bil kredit najet tri mesece pred objavo komentarja, v resnici je bil najet mesec prej in pred objavo komentarja tudi že poplačan. Bistveno pa je – in zato je po mojem mnenju bil kršen tudi 1. člen -, da ni res, da je bil kredit najet za preživetje, kot trdi novinar. Preživetje pomeni, da NZS nima denarja za tekoče stroške in plače, v resnici pa je bil kredit najet samo za premije nogometašem kot spodbudo pred pomembno tekmo z Rusijo. Simič je to v pritožbi obširno pojasnil, medtem ko je novinar v odgovoru na poziv NČR pojasnil, da je NZS nesporno najela likvidnostni kredit, da pa ni navajal, kdaj, za koliko časa, za kaj so ga porabili, ker ni bilo prostora. Ni res, da ni napisal, kdaj so ga najeli, iz konteksta izhaja, da »pred tremi meseci«, ni res, da ni napisal, za kaj so ga porabili, ker je napisal »za preživetje«. Pri tako obširnem komentarju, ki je od začetka do konca naperjen proti predsedniku NZS Simiču, pa tudi ne vzdrži novinarjevo pojasnilo, da za dodatna pojasnila ni bilo prostora.

4.

Novinar je v 4. točki kršil 1. in 2. člen kodeksa. Napisal je, da je logično, da je nogometna tajkunizacija zajela tudi vrh NZS, za kar pa ni ponudil nobenih dokazov. »Logični« sklep izpelje iz »potem ko so se v slovenske klube z redkimi izjemami naselili grabežljivci«. Za obtožbo o tajkunizaciji vrha NZS bi novinar moral postreči s kakšnim dokazom, a ga v komentar ne napiše, in ker tudi v svojem odgovoru na poziv NČR tega ne dokaže, ampak NČR odpravi s preprostim, da gre za opis stanja v slovenskem nogometu, lahko menimo, da je informacija neresnična in zato kršitev 1. člena.

Preverjanje pri ljudeh, kako razumejo oznako tajkunizacija, pokaže, da jo dojemajo izrazito negativno, kot krajo, nepošteno bogatenje, goljufivo privatizacijo, in če novinar zapiše, da je vrh NZS zajela tajkunizacija, za kar pa ne ponudi dokazov, je to huda obtožba, za katero bi novinar moral pridobiti odziv tistih, ki jih obtožba zadeva. Ne glede na to, ali je mislil na celoten vrh ali samo na predsednika, bi moral pridobiti odziv, česar pa ni storil, zato menim, da je kršil tudi 2. člena kodeksa.

Nada Ravter