Kristjan Verbič v imenu VZMD proti Damijanu Toplaku (Večer, 7 dni)


Prispevek Morozov


Razsodba Novinarskega častnega razsodišča DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Gojko Bervar (podpredsednik), Nada Ravter, Alma M. Sedlar, Lea Širok in Jasna Tepina (člani), je na seji 16. septembra 2010 v primeru VZMD (Vseslovenskega združenja malih delničarjev), ki ga zastopa predsednik mag. Kristjan Verbič proti novinarju Damijanu Toplaku ugotovilo, da novinar ni kršil Kodeksa novinarjev Slovenije.


Primer: Kristjan Verbič v imenu Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD) proti Damijanu Toplaku, novinarju Večera in 7 dni

Kristjan Verbič je v imenu Vseslovenskega združenja malih delničarjev (v nadaljnjem VZMD) na NČR vložil pritožbo, v kateri trdi, da sta bila v članku »Za male delničarje ali svoj žep« avtorja Damijana Toplaka v tedniku 7 dni, objavljenem 21. 4. 2010, kršena 1. in 7. člen Kodeksa novinarjev Slovenije.

Pritožnik trdi, da je novinar s tem, ko je v članku »Za male delničarje ali za svoj žep« zapisal: »Je pa zanimivo, da je moralo drugo društvo MDS preprečiti izbris Centra Naložb, s čimer bi se Šrot elegantno opral vseh obveznosti, groziti z vlaganjem izpodbojnih in odškodninskih tožb, medtem ko Verbič za zaščito malih delničarjev ni ukrepal«, kršil 1. in 7. člen kodeksa.

Pritožnik trdi, da je VZMD avtorju že 24. 2. 2010, torej skoraj dva meseca pred objavo članka, poslal elektronsko sporočilo, v katerem je bila povzeta izjava za javnost, v kateri piše, da je VZMD »kot delničar družbe Center Naložbe d.d.,. preko odvetniške družbe na Okrožno sodišče v Mariboru vložil ugovor zoper sklep sodišča o začetku postopka izbrisa družbe…« Zato, pravi sporočilo za javnost: »VZMD pozdravlja danes sprejet sklep Okrožnega sodišča v Mariboru o ustavitvi izbrisa družbe Center Naložbe iz sodnega registra«. Avtor očitno sporočilu za javnost ni verjel, pa tudi preveril ga ni (pri Okrožnem sodišču v Mariboru), zato naj bi kršil 1. člen novinarskega kodeksa (preverjanje točnosti zbranih informacij in previdnost pri izogibanju napakam).

7. člen novinarskega kodeksa (novinar ne sme zamolčati pomembnih informacij, ki jih je zbral ali ponarejati dokumentov) naj bi novinar kršil, ker je vedel, da je VZMD na Okrožno sodišče v Mariboru vložilo ugovor zoper sklep sodišča o začetku postopka izbrisa družbe. To pomembno informacijo naj bi novinar namenoma zamolčal, čeprav jo je imel že dva meseca pred objavo članka.

Damijan Toplak, komentator časnika Večer in stalni sodelavec tednika 7 dni, je na očitke Kristjana Verbiča odgovoril in jih zavrnil. Iz dokumentacije, ki jo je poslal na NČR Kristjan Verbič, je mogoče razbrati, da je novinar Verbiča po elektronski poti spraševal, kdaj in kje je VZMD vložil ugovor zoper izbris družbe Center Naložbe. Novinar pravi, da mu je Verbič namesto dokazila s sodišča posredoval le svoje sporočilo za javnost, v katerem piše, da naj bi VZMD ugovor vložilo na Okrožnem sodišču v Mariboru.

Novinar je NČR poslal originalen Sklep o izbrisu brez likvidacije Center Naložbe d.d. iz sodnega registra, iz katerega je razvidno, da so ugovor posredovali le Društvo malih delničarjev – skupaj smo močnejši in družba Infond Holding d.d. v stečaju, ne pa tudi VZMD (datum 22. 2. 2010). Novinar torej pravi, da so njegove navedbe v članku pravilne in da ni kršil ne 1. ne 7. člena kodeksa.

SKLEP:

Novinar tednika 7dni Damijan Toplak ni kršil 1. in 7. člena Kodeksa novinarjev Slovenije.

Obrazložitev:

NČR meni, da novinar ni kršil 1. člena kodeksa, saj njegove navedbe v članku dokazuje sodni Sklep o izbrisu iz sodnega registra brez likvidacije, ki ga je izdalo Okrožno sodišče v Mariboru. Iz sklepa je razvidno, da VZMD ni bilo med subjekti, ki so na sodišče vložili ugovor zoper postopek izbrisa iz sodnega registra Center Naložbe, finančna družba d.d. (ugovor so vložili Društvo Mali delničarji – Skupaj smo močnejši in Infond Holding d.d. v stečaju). Da bi NČR nedvoumno ugotovilo, kako je potekal postopek izbrisa iz sodnega registra, je od Okrožnega sodišča v Mariboru dobilo pojasnilo, da je ugovor zoper sklep o začetku postopka izbrisa dva dni po ustavitvi postopka vložilo tudi VZMD. Ugovor je sodišče zavrglo, saj »VZMD ni imel več pravnega interesa za izpodbijanje sklepa«, je pojasnilo sodišče. Tudi zato NČR meni, da novinar ni kršil 1. člena kodeksa.

Prav tako novinar ni kršil 7. člena novinarskega kodeksa, saj ni zamolčal pomembnih informacij.


Obnova postopka:

Postopek, ki je bil zaključen in sta bila po njem izdana razsodba ali stališče NČR, se lahko obnovi na temelju predloga kateregakoli udeleženca v postopku. Udeleženec v postopku lahko zahteva obnovo postopka najpozneje eno leto od dne, ko je izvedel za nova dejstva in dokaze, ki lahko vplivajo na spremembo prvotno izrečene razsodbe ali stališča. O predlogu za obnovo postopka odloča NČR, ki mora ugotoviti, ali obstajajo utemeljeni razlogi za obnovo postopka. Ponovni postopek prav tako vodi NČR.

v Ljubljani, 16. septembra 2010

Ranka Ivelja, predsednica Novinarskega častnega razsodišča