Robert in Anton Treven proti Lori Ferko (Primorska.info)


Prispevek Ferko


Stališče NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Ranka Ivelja (predsednica), Gojko Bervar (podpredsednik), Davorin Koron, Nada Ravter, Alma M. Sedlar, Lea Širok in Nina Jerman (člani), je na seji 14. oktobra 2010 v primeru Robert in Anton Treven (zanju odvetnik Borut Zajc, proti novinarki Lori Ferko, spletni portal Primorska.info) ugotovilo, da je novinarka kršila Kodeks novinarjev Slovenije.


Primer: Robert in Anton Treven (zanju odvetnik Borut Zajc, proti novinarki Lori Ferko, spletni portal Primorska.info

Pritožnika novinarki očitata, da je v članku »Družbo Notranjske novice je kupilo podjetje Treven«, objavljenem 1. 4. 2010 na spletnem portalu Primorska.info, kršila 1. člen Kodeksa novinarjev Slovenije.

Novinarka naj bi kodeks kršila z navedbo: »Kot je znano, je družba Nea Invest iz Logatca do začetka meseca marca zbirala ponudbe za 100-odstotni poslovni delež logaške družbe Notranjske novice. Omenjena družba izdaja istoimenski regijski časopis, ki je za 300.000 evrov odkupilo logaško podjetje Treven, ki se ukvarja z gradbeništvom.«

Pritožnika trdita, da so navedena dejstva neresnična, saj da »logaško podjetje Treven d.o.o. ni kupec časopisa Notranjske novice, niti se ni za nakup tega časopisa ni nikoli zanimalo, pogajalo ali sklepalo kakršnih koli dogovorov s tem v zvezi«. Kot navajata, tudi ne drži, da bi kupnina za časopis znašala 300.000 evrov, z neposrednimi vprašanji prodajalcu pa bi bilo mogoče ugotoviti, da je kupnina znašala manj. Sporen naj bi bil tudi zapis novinarke, da sta nova lastnika Notranjskih novic Robert in Anton Treven iz vrst SLS, saj po navedbah pritožnika ne Robert in ne Anton Treven nista bila nikoli člana nobene stranke, niti stranke SLS.

Ker novinarka po trditvah pritožnikov zapisanih dejstev ni preverila ne pri osebah, ki jih obravnava v članku, ne preko javno dostopnih virov, je objavila nepreverjene in netočne informacije, s čimer naj bi kršila 1. člen Kodeksa novinarjev Slovenije.

Novinarka je na pritožbo odgovorila. Novinarka Lori Ferko očitke pritožnika zavrača. Kot pojasnjuje, so v uredništvu Primorska.info zgodbo o prodaji družbe Notranjske novice spremljali že od meseca februarja, ko je družba Nea Invest v medijih najavila zbiranje ponudb za prodajo 100-odstotnega poslovnega deleža. 31. marca 2010 so v časopisih Žurnal24 (članek Novi lastnik Treven) in Finance (članek Notranjske novice je kupilo logaško podjetje Treven) zasledili, da je družba Notranjske novice dobila novega lastnika, zato so sklenili, da o tem objavijo kratko vest tudi na portalu Primorska.info.

Novinarka pojasnjuje, da je zadevo želela preveriti, zato je po telefonu poklicala Roberta Trevna in mu dejala, da je seznanjena z informacijo, da je novi lastnik družbe Notranjske novice in da ga prosi za potrditev, ali je družbo kupil po izklicni ceni. Robert Treven ji je pritrdil, na podlagi česar je nastal omenjeni članek.

Novinarka pojasnjuje, da v prispevku ni eksplicitno navajala oz. trdila, da sta Robert in Anton Treven člana kakšne politične stranke, temveč je zapisala, da sta iz vrst Slovenske ljudske stranke, kar po njenem mnenju nakazuje le to, da sta s stranko povezana. Kot zagotavlja, njena navedba posredno tudi drži, saj je Anton Treven leta 1996 na lokalnih volitvah v volilni Enoti 03 – KS Rovte kandidiral na listi SLS iz Logatca. Kot dokaz novinarka prilaga podatke ministrstva za javno upravo o lokalnih volitvah 2006.

Novinarka zavrača očitke, da bi kršila 1. člen kodeksa. Preseneča jo, da je pritožnika po objavi prispevka nista poklicala ali kako drugače opozorila, da so v prispevku objavljene napačne informacije. Ker na to ni bila opozorjena, ni imela nobenega temelja, na podlagi katerega bi lahko ugotovila, da je naredila napako, ki bi jo morala popraviti. Prav tako v uredništvo niso prejeli zahteve po objavi popravka; če bi jo, bi odziv prizadetih zagotovo objavili. Če bi pritožnika navedla nova dejstva, ki bi izpodbijala prvotne trditve, pa bi se novinarka tudi opravičila.

Na dodatno prošnjo NČR, ali lahko novinarka posreduje dokazila, da »iz vrst SLS« prihaja tudi Robert Treven, je novinarka pojasnila, da naj bi se navedba v njenem tekstu »Nova lastnika sta tako Robert kot Anton Treven (iz vrst SLS)« …, nanašala zgolj na Antona Trevna, saj da bi novinarka sicer napisala »oba iz vrst SLS«. Obenem novinarka dopušča možnost, da je zapisana trditev res nejasno opredeljena in da lahko zato pri branju prihaja do nejasnosti oziroma do »nerazumevanja in posploševanja oznake na obe osebi«. Če bi jo Robert Treven na to nejasnost opozoril, bi jo popravila, pojasnjuje in dodaja, da bi se pomen potem bolj jasno nanašal na Antona Trevna, za katerega je po njenih navedbah znano, da je povezan s stranko SLS.

SKLEP:

Novinarka je kršila 1. člen Kodeksa novinarjev Slovenije.

Obrazložitev:

Novinarka je v članku sicer res napačno zapisala, da je novi lastnik podjetja Notranjske novice podjetje Treven d.o.o., saj je tudi po izpisku AJPES razvidno, da je večinski lastnik Notranjskih novic le eden od pritožnikov, in sicer Robert Treven kot fizična oseba, ne pa podjetje Treven, kot je napačno zapisala novinarka.

Vendar NČR dopušča možnost, da je v tem primeru prišlo do nenamerne zmote oziroma napačnega razumevanja v telefonskem pogovoru med Robertom Trevnom in novinarko Lori Ferko, ki je informacijo pri njem poskušala preveriti. Ta ji je po njenih navedbah informacijo o tem, da je podjetje kupil po izklicni ceni, potrdil. Čeprav je novinarka res naredila napako, ko je zapisala, da je novi lastnik podjetje Treven, ta napaka po oceni NČR ni tako huda, saj gre za vsebinsko povezane osebe, novinarka pa ni imela razloga, da bi dvomila v resničnost podatkov, saj Robert Treven informacij, ki jih je pri njem preverjala, ni zanikal. NČR ob tem poudarja, da Robert Treven in Anton Treven v pritožbi na NČR nista navedla, da je Robert Treven, sicer solastnik podjetja Treven d.o.o., kot fizična oseba dejansko postal lastnik Notranjskih novic; na to je opozorila šele novinarka.

Razsodišče je upoštevalo pojasnilo novinarke, ki je v odgovoru zapisala, da bi, če bi bila na morebitne napake v članku opozorjena, te že sama popravila in se zanje opravičila.

Čeprav torej gre za napako, je ta po oceni NČR v tem primeru nenamerna in ne tako huda, da bi NČR v tem delu pritožbe prepoznalo kršitev 1. člena Kodeksa novinarjev Slovenije.

Novinarka pa je kršila 1. člen kodeksa z navedbo, iz katere je po oceni NČR mogoče razumeti, da oba omenjena pritožnika, tako Robert kot Anton Treven prihajata »iz vrst SLS«. Čeprav je eden od njiju (Anton Treven) leta 1996 kandidiral za poslanca na listi SLS, o čemer je novinarka priložila tudi dokazilo, novinarka tudi po dodatni prošnji ni posredovala dokazila, da je s stranko SLS povezan tudi Robert Treven, ki je dejanski lastnik Notranjskih novic. Iz navedbe »Nova lastnika sta tako Robert kot Anton Treven (iz vrst SLS)« …, je po oceni NČR mogoče razumeti, da iz vrst SLS prihajata oba pritožnika, saj novinarka ni eksplicitno navedla, da naj bi se ta trditev nanašala zgolj na Antona Trevna, ki po lastnih navedbah ni član SLS. Po mnenju NČR ni naloga pritožnika, da novinarko opozarja na tovrstne nejasnosti, glede na zapisano pa v tem primeru (za razliko od napačne navedbe, da sta lastnika Notranjskih novic oba pritožnika) ni mogoče trditi, da je šlo za nenamerno napako, temveč za dvoumno zapisano trditev, ki bralca lahko zavede v napačno razumevanje in sklepanje.


Obnova postopka:

Postopek, ki je bil zaključen in sta bila po njem izdana razsodba ali stališče NČR, se lahko obnovi na temelju predloga kateregakoli udeleženca v postopku. Udeleženec v postopku lahko zahteva obnovo postopka najpozneje eno leto od dne, ko je izvedel za nova dejstva in dokaze, ki lahko vplivajo na spremembo prvotno izrečene razsodbe ali stališča. O predlogu za obnovo postopka odloča NČR, ki mora ugotoviti, ali obstajajo utemeljeni razlogi za obnovo postopka. Ponovni postopek prav tako vodi NČR.

v Ljubljani, 21. oktobra 2010

Ranka Ivelja, predsednica Novinarskega častnega razsodišča