Cvetka Bačar Bole proti Edvardu Peliconu (Latnik)


Prispevek Pelicon


Popravek Pelicon


Stališče NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Ranka Ivelja (predsednica), Gojko Bervar (podpredsednik), Davorin Koron, Jasna Tepina, Alma M. Sedlar, Nada Ravter, Lea Širok in Nina Jerman (člani), je na seji 9. decembra 2010 v primeru Cvetka Bačar Bole (zanjo odvetnica Barbara Fatur) proti Edvardu Peliconu, odgovornemu uredniku in novinarju časnika Latnik, ugotovilo, da novinar ni kršil Kodeksa novinarjev Slovenije.


Primer: Cvetka Bačar Bole (zanjo odvetnica Barbara Fatur) proti Edvardu Peliconu, odgovornemu uredniku in novinarju časnika Latnik

Cvetka Bačar Bole iz Ajdovščine odgovornemu uredniku in novinarju časnika Latnik Edvardu Peliconu očita, da je z objavo fotografije v rubriki Zbadki in z naslovom Pločnik po ajdovsko v časopisu 3. 9. 2010 zavajal javnost. Kot pravi, je bil “slikan prednji del k dovozu do stanovanjske hiše”, ki je, kot zatrjuje, njeno zasebno zemljišče in nikoli ni bilo pločnik ali del javne površine. Prometni znak na njem pa je bil postavljen s soglasjem lastnika, dodaja. Na to je po objavi s pismom obvestila direktorja časnika Latnik in pričakovala opravičilo ne pa objave pisma. Novinar in odgovorni urednik Edvard Pelicon je pismo v naslednji, 106. številki (17. 9. 2010), objavil. Temu je dodal obrazložitev uredništva z novo fotografijo. Po oceni pritožnice je obrazložitev novinarja zapisana v sarkastičnem in posmehljivem tonu. K pritožbi na NČR je priložila dokumente, ki dokazujejo, da gre za zasebno zemljišče.

Pritožnica novinarju in odgovornemu uredniku Edvardu Peliconu očita kršitev zakona o medijih in Kodeksa novinarjev Slovenije. Kodeks naj bi v 1. členu kršil s tem, da ni preveril točnosti zapisane informacije, na kar ga je pritožnica opozorila z dopisom 8. 9. 2010. Napake tudi ni popravil, temveč je z objavo svojega komentarja v naslednji številki »še bolj ‘zbadljivo’ pisal nadaljnje neresnice.«

8. člen kodeksa (montaža, napovedi, naslovi in podnapisi ne smejo ponarejati vsebine) je po prepričanju pritožnice novinar urednik prekršil s tem, da je objavil fotografijo z naslovom Pločnik po ajdovsko, ki je bralce zavedla, da sporna gredica predstavlja pločnik, čeprav to ne drži.

11. člen kodeksa (novinar mora ločiti informacije od komentarjev) naj bi kršil s komentarjem v 106. številki, ki po mnenju pritožnice ne ustreza komentarju kot novinarski zvrsti.

Pritožnica pravi, da je zaradi objave spornih prispevkov doživela marsikatero zbadljivko, od novinarja urednika zato pričakuje opravičilo in povrnitev stroškov za odvetniške storitve.

Novinar in odgovorni urednik Latnika Edvard Pelicon v odgovoru na pritožbo vse očitke zanika. Kot pojasnjuje, je rubrika Zbadki nastala na pobude bralcev, predvsem starejših in invalidov, ki se srečujejo z ovirami v mirujočem prometu. Z objavljanjem takšnih sporočil (in tako je bilo tudi v obravnavanem primeru) skušajo spodbuditi pristojne v občini k ustreznejšim rešitvam. Za rubriko Zbadki je značilna le fotografija z naslovom in brez teksta. Tako je objavljena tudi fotografija, zaradi katere se pritožuje Cveta Bačar Bole, pravi novinar. Uperjena ni proti nikomur, je veren posnetek realnega stanja. Tega ne spremeni niti dejstvo, da je gredica zasebna last, zato preverjanje točnosti (1. člen) ni bilo potrebno, dodaja v svojem zagovoru. Dejstvo je, da se pločnik konča z gredico, da nima urejene klančine (kar bi bilo dobrodošlo za invalide). Fotografija je naslovljena nevtralno, torej ne ponareja vsebine. Novinar zavrača očitek, da je kršil 8. člen. Očitek o kršitvi 11. člena pa ne more temeljiti na stopnji sarkazma, ki ga pritožnica opredeljuje v pritožbi, še dodaja Edvard Pelicon.

SKLEP:

Novinar in urednik Edvard Pelicon ni kršil 1., 8. in 11. člena kodeksa.

Obrazložitev:

NČR ugotavlja, da je rubrika Zbadki v časniku Latnik prepoznavno mesto, na katerem se pojavljajo fotografije, ki opozarjajo na določene sporne točke v mestu in občini. S sporno gredico se zaključuje (oziroma začenja) pločnik, kar pešcem predstavlja nenavadno oviro, in razumljivo je, da novinar na to opozori. NČR pritrjuje novinarju v oceni, da gre za stanje, ki ga ne spremeni dejstvo, da je omenjena gredica zasebna last. Fotografija je le posnetek nekega stanja brez spremnega teksta ali komentarja. Ker drugih informacij ne vsebuje, očitek, ki se nanaša na preverjanje »točnosti informacije«, ne more biti upravičen. Novinar torej ni prekršil 1. člena kodeksa. Objavljena fotografija tudi v ničemer ne posega v zasebnost pritožnice.

Glede na to, da je vsa vsebina prispevka v fotografiji, ki, kot rečeno, odraža dejansko stanje, naslov Pločnik po ajdovsko ne ponareja vsebine, zato novinar ni kršil 8. člena kodeksa.

Odgovor urednika v 106. številki časnika je v naslovu označen kot »Obrazložitev uredništva Latnika«. Torej ne gre za komentar, kot navaja pritožnica. Novinar urednik zato ni kršil 11. člena kodeksa.

NČR ni obravnavalo pritožbe v tistem delu, kjer se pritožnica glede objave popravka sklicuje na določila zakona o medijih. To področje ureja zakon. Vendar pa razsodišče ob tem ugotavlja, da je praksa, da časopis hkrati s popravkom ali pojasnilom objavi tudi svoj komentar nanj, nesprejemljiva.


Obnova postopka:

Postopek, ki je bil zaključen in sta bila po njem izdana razsodba ali stališče NČR, se lahko obnovi na temelju predloga kateregakoli udeleženca v postopku. Udeleženec v postopku lahko zahteva obnovo postopka najpozneje eno leto od dne, ko je izvedel za nova dejstva in dokaze, ki lahko vplivajo na spremembo prvotno izrečene razsodbe ali stališča. O predlogu za obnovo postopka odloča NČR, ki mora ugotoviti, ali obstajajo utemeljeni razlogi za obnovo postopka. Ponovni postopek prav tako vodi NČR.

v Ljubljani, 6. januarja 2011

Ranka Ivelja, predsednica Novinarskega častnega razsodišča