Javni razpis za dva člana Novinarskega častnega razsodišča, predstavnika javnosti

Društvo in Sindikat novinarjev Slovenije v skladu s spremenjenimi statutarnimi določili obeh organizacij objavljata javni razpis za dva predstavnika javnosti v Novinarskem častnem razsodišču (NČR).

Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ugledni strokovnjaki s področja novinarstva, etike, prava, medijev …

Mandat članov traja 4 leta. Končni izbor dveh kandidatov bosta opravili skupščini sindikata in društva. NČR ima pri izbiri kandidatov pravico do predhodnega nezavezujočega mnenja.

Kandidati so lahko predlagani ali pa h kandidaturi pristopijo sami. V primeru, če kandidata predlaga nekdo drug, mora predlagatelj poskrbeti tudi za njegovo soglasje h kandidaturi.

Pisne kandidature za člana NČR iz javnosti zbiramo na naslovu Društvo novinarjev Slovenije, Wolfova 8, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslovu generalni@novinar.com,

do vključno 16. maja 2011.

Novinarsko častno razsodišče bo v prihajajočem mandatu

štelo 11 članov, med njimi bo 9 novinarjev, prvič v zgodovini pa bo razširjeno tudi z dvema predstavnikoma javnosti.

Novinarski organizaciji sta tako odgovorili na v javnosti že nekaj časa prisotno pobudo, da se samoregulacijski organ novinarjev Slovenije razširi tudi s predstavniki javnosti. Javnost je namreč hkrati naslovnik in predmet novinarskega poročanja.

Pravilnik o delu razsodišča, Kodeks novnarjev Slovenije, na podlagi katerega razsodišče ugotavlja kršitve novinarskih standardov in etike, kot tudi odločitve razsodišča so dostopne na spletnem naslovu www.razsodisce.org.

Za pojasnila smo dostopni vsak delovnik med 10. in 14. uro v pisarni društva ali kadarkoli preko elektronske pošte na naslovu generalni@novinar.com.