Družba SCT d.d. in Ivan Zidar proti Alenki Arko (POP TV)


Razsodba NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Gojko Bervar (podpredsednik), Davorin Koron, Nada Ravter, Jasna Tepina, Alma M. Sedlar, Lea Širok in Nina Jerman (člani), je na seji 14. aprila 2011 v primeru Družba SCT d.d. in Ivan Zidar proti novinarki POP TV Alenki Arko ugotovilo, da novinarka ni kršila Kodeksa novinarjev Slovenije. Špela Šipek se je izločila iz odločanja o primeru.


Primer: Družba SCT d.d. in Ivan Zidar (zanju odvetnik Zoran Hartman) proti novinarki Alenki Arko (POP TV)

Družba SCT in njen predsednik uprave Ivan Zidar očitata Alenki Arko, da je v prispevku z naslovom Naboji za policiste v oddaji Preverjeno 30. 11. 2010 prekršila 2., 8. in 21. člen Kodeksa novinarjev Slovenije. To je po mnenju pritožnikov storila, ko je izrekla naslednje stavke: »Primera groženj z naboji so doživeli trije kriminalisti, ki so preiskovali Čisto lopato. Toda kdo bi lahko grozil, glavni vpleteni, ali kdo drug, ki bi ga oni najeli. Ali gre za naključje in je vpleten nekdo tretji.« Izrečene besede je spremljal posnetek predsednika uprave Ivana Zidarja ob aretaciji v primeru Čista lopata. Po mnenju pritožnikov urednica in novinarka Alenka Arko nedvoumno skuša prikazati povezavo med družbo SCT in Ivanom Zidarjem z omenjenimi domnevnimi grožnjami, ki naj bi jih bili deležni preiskovalci. Prispevek, pravita pritožnika, predstavlja poskus diskreditacije SCT in Ivana Zidarja, saj ne navaja nikakršnih dokazov.

2. člen kodeksa (novinar mora pri objavljanju informacij, ki vsebujejo hude obtožbe, poskušati pridobiti odziv tistih, ki jih te informacije zadevajo) je po prepričanju pritožnikov kršila s tem, da odziva ni poskušala pridobiti.

8. člen (montaža, napovedi, naslovi in podnapisi ne smejo ponarejati vsebine, primerno mora biti označena tudi simbolna ali arhivska slika) je novinarka kršila, ker poskuša z arhivskim posnetkom gledalcu sugerirati povezavo med osebo na posnetku v policijskem vozilu oziroma ob aretaciji in vsebino prispevka, s čimer gledalcu sporoča, da za »hudimi grožnjami preiskovalcem Čiste lopate« stoji oseba na posnetku, torej Ivan Zidar.

Kršitev 21. člena (ko novinar poroča s področja pravosodja, upošteva, da nihče ni kriv, dokler ni pravnomočno obsojen in mora biti pazljiv pri omembi imen in objavi slik storilcev, žrtev …) pritožnika vidita v tem, da je novinarka pri poročanju o hudih kaznivih dejanjih in pritiskih, ki naj bi jih bili deležni preiskovalci Čiste lopate, sugestibilno in zavajajoče objavila posnetek Ivana Zidarja in s tem pri gledalcih hotela doseči občutek, da za grožnjami stoji prav on.

Urednica oddaje Preverjeno Alenka Arko v svojem odgovoru vse očitke zanika. Kot pojasnjuje, je bil namen prispevka gledalcem predstaviti, v kako težkih razmerah včasih delajo policisti in pravosodni organi. Del prispevka se je tako nanašal tudi na omenjene grožnje preiskovalcem v zadevi Čista lopata. Slednjo pa po mnenju Alenke Arko pooseblja Ivan Zidar, zato je novinarka uporabila posnetke njegove aretacije. Pri tem ne trdi, da je grožnje z naboji poslal prav on, in pojasnjuje, da preiskava še poteka. Zato Ivana Zidarja niso vprašali za mnenje. Kot dodaja, se v kontekstu poročanja o Čisti lopati ni moč izogniti omenjanju SCT in Ivana Zidarja.

SKLEP:

NČR ugotavlja, da urednica oddaje Preverjeno Alenka Arko ni prekršila 2., 8. in 21. člena Kodeksa novinarjev Slovenije.

Obrazložitev:

NČR si je ogledalo posnetek prispevka Naboji za policiste v oddaji Preverjeno. Kot je ugotovilo, Alenka Arko ni avtorica prispevka in tako ni prekršila 2., 8. in 21. člena kodeksa. Alenka Arko je prispevek Naboji za policiste pred začetkom predvajanja le korektno napovedala, na napoved pa se pritožba ne nanaša.


Obnova postopka:

Postopek, ki je bil zaključen in sta bila po njem izdana razsodba ali stališče NČR, se lahko obnovi na temelju predloga kateregakoli udeleženca v postopku. Udeleženec v postopku lahko zahteva obnovo postopka najpozneje eno leto od dne, ko je izvedel za nova dejstva in dokaze, ki lahko vplivajo na spremembo prvotno izrečene razsodbe ali stališča. O predlogu za obnovo postopka odloča NČR, ki mora ugotoviti, ali obstajajo utemeljeni razlogi za obnovo postopka. Ponovni postopek prav tako vodi NČR.

v Ljubljani, 22. aprila 2011

Ranka Ivelja, predsednica Novinarskega častnega razsodišča