Pošta Slovenije, zanjo Jasmina Roškar, proti novinarki Dela Anuški Delić


Prispevek Poštar še kar zvoni


Prispevek PS: Brezplačniška trdnjava


Prisspevek PS: Brezplačniška trdnjava


Stališče NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Ranka Ivelja (predsednica), Gojko Bervar (podpredsednik), Alma M. Sedlar, Davorin Koron, Lea Širok , Jasna Tepina (člani), je na seji 12. maja 2011 v primeru Pošta Slovenije proti novinarki Dela Anuški Delić ugotovilo, da novinarka ni kršila Kodeksa novinarjev Slovenije.


Primer: Pošta Slovenije, zanjo Jasmina Roškar, proti novinarki Dela Anuški Delić

Novinarka Anuška Delić je v časopisu Delo objavila več prispevkov, v katerih je pojasnjevala in komentirala ozadja višjega izračuna plače Aleša Hauca, generalnega direktorja Pošte Slovenije, ter razkrivala poslovne odnose med Pošto Slovenije in podjetjem Progresijo, izdajateljem brezplačnika Slovenski tednik.

Pritožnik očita novinarki, da je v prispevku Poštar še kar zvoni (Delo, 25. 1. 2011) kršila 1., 2. in 4. člen, v prispevku Pošta Slovenije: brezplačniška trdnjava (Delo, 10. 1. 2011) naj bi kršila 1. in 2. člen kodeksa, v prispevku Hauc za vse čase (Delo, 23. 12. 2010) naj bi kršila 2. člen, v prispevku Slab spomin za Aleša Hauca (Delo, 29. 10. 2010) naj bi prav tako kršila 2. člen kodeksa.

I. V prispevku Poštar še kar zvoni naj bi kršila 1. člen kodeksa (novinar mora preverjati točnost zbranih informacij in se izogibati napakam) z dvema navedbama:

– V prvi je napisala, da obstaja „dovolj očitnih indicev, da se je pri tem najbrž okoristil sam (tj. Aleš Hauc, op. p.) oziroma je korist omogočil drugim“.

Po pritožnikovem mnenju gre za neresnične navedbe, saj direktor Pošte Slovenije Aleš Hauc ni pridobil nobene nezakonite osebne denarne ali druge koristi in pri domnevnem okoriščanju tudi ni pomagal tretjim osebam. Novinarka po njegovem tudi ni navedla nobenih dokazov ali dejstev, ki bi podpirali njeno trditev.

– V drugi navedbi pa je napisala, da je v družbi Pošta Slovenije prišlo do „naklepnega in koordiniranega ‘friziranja’ direktorjeve plače“.

Pritožnik pojasnjuje, da gre za napačne in zavajajoče navedbe, s katerimi naj bi novinarka posegla v interes in pravice družbe Pošta Slovenije ter njenega vodstva, saj mu očita okoriščanje, ki ga pritožnik zanika. Izračun plače, dodaja, je bil opravljen v skladu s pridobljenimi pravnimi mnenji, to pa naj bi dokazovalo, da je vodstvo podjetja pokazalo „posebej visok standard skrbnosti“ za dosledno upoštevanje zakonskih določil. To pa dokazuje, da v zvezi z izračunom plače direktorja ni nobene povezave s kakršnim koli okoriščanjem.

Z navedbo, da je prišlo do „naklepnega in koordiniranega ‘friziranja’ direktorjeve plače“ naj bi novinarka kršila tudi 2. člen (novinar se mora izogibati nekorektnemu, osebno žaljivemu predstavljanju podatkov in dejstev).

Po mnenju pritožnika je izraz ‘friziranje’ zlonameren in pri bralcih zbuja vtis, da je prišlo do kaznivega dejanja, čeprav za takšne navedbe, trdi, ni nobene podlage. Z žaljivim namigovanjem, da je pri izračunavanju plače generalnega direktorja prišlo do kaznivih dejanj, naj bi oškodovala ugled družbe in vodstva ter s tem obema povzročila tudi poslovno škodo.

4. člen (novinar ne sme zamolčati informacij, ključnih za razumevanje obravnavane teme) pa naj bi kršila, ker naj bi v prispevku zamolčala, da izračun plače poslovodstva potrjujejo tudi pravna mnenja, ki dokazujejo, da je zakon nejasen in ponuja različne možnosti interpretacije pri izračuni plače. Po mnenju pritožnika gre za informacijo, ki je ključna za razumevanje obravnavane teme.

II. V prispevku Pošta Slovenije: brezplačniška trdnjava naj bi novinarka kršila 1. člen kodeksa (novinar mora preverjati točnost zbranih informacij in se izogibati napakam), ker je navedla, da je edini razlog za nezamenjavo generalnega direktorja to, da „ga ščitijo ne samo v delu vladajoče SD, ampak tudi v vplivnih in praviloma skritih krščanskih krogih“.

Po mnenju pritožnika gre za neresnične trditve.

Z navedbo razloga za nezamenjavo generalnega direktorja naj bi kršila tudi 2. člen kodeksa (novinar se mora izogibati nekorektnemu, osebno žaljivemu predstavljanju podatkov in dejstev), ker naj bi bila trditev žaljiva.

2. člen pa naj bi kršila tudi, ker „je generalnemu direktorju Alešu Haucu očitala ‘rokomavharstvo z brezplačniki’“. Pritožnik navaja, da gre za žaljive in nekorektne navedbe. Označevanje generalnega direktorja za ničvredneža pa je po mnenju družbe hud poseg v njegove pravice in ugled.

Novinarka vse očitke o kršitvah zavrača kot neutemeljene.

I. Kot pojasnjuje, je prispevek Poštar še kar zvoni komentar, ki je bil na prvi strani Dela na isti dan objavljen skupaj s povezanim člankom Hauc ostaja na položaju, a negotovosti ni konec. V tem članku so bile podrobno opisane okoliščine določanja Haučeve plače in povzeti ključni dokumenti, ki jih je novinarka pridobila.

Dokumente je izrecno omenila tudi v komentarju in navedla, da je bila Haučeva plača glede na pridobljene dokumente namenoma izračunana tako, da je bila ugodnejša za generalnega direktorja.

Novinarka dodaja, da ni nikjer napisala, da je bilo ob izračunu njegove plače storjeno kaznivo dejanje.

Je pa napisala, da se je pri določanju plače najbrž okoristil sam oziroma je korist omogočil drugim. S prislovom ‘najbrž’ se je izognila končni sodbi, kljub temu, da njene navedbe potrjuje dokument Pošte Slovenije, ki ga je pridobila.

Ker višje določena plača prvega moža družbe vpliva na višino plač drugih članov poslovodstva, saj so te vezane na osnovno plačilo generalnega direktorja, pomeni, da so od višje določene plače Hauca imeli korist vsi trije člani uprave, zato njene navedbe niso napačne.

Glede trditve, da je Pošta Slovenije za višji izračun plač pridobila pravna mnenja, pa novinarka dodaja, da je bila informacija o pravnih mnenjih objavljena v članku nad komentarjem, prav tako pa od Pošte Slovenije ni nikoli dobila odgovora na enajst vprašanj glede novih dejstev pri določanju Haučeve plače, med katerimi so bila tudi vprašanja o pravnih mnenjih. Na njen izrecni poziv, 24. januarja 2011, naj ji odgovore posredujejo, so ji 26. januarja sporočili, da nanje ne bodo odgovorili.

Prav tako po njenem mnenju ni kršila 1. člena kodeksa z navedbo, da je v družbi Pošta Slovenije prišlo do „naklepnega in koordiniranega ‘friziranja’ direktorjeve plače“. Navkljub Lahovnikovemu zakonu o omejitvi plač navzdol, pojasnjuje, so pristojni na Pošti Slovenije zavestno izbrali višje izračunano plačo in se celo trudili, da bi jo izračunali. Dokaz za to je elektronska pošta direktorja pravno-kadrovskega sektorja, ki je bila delno objavljena v tiskani izdaji Dela, v celoti pa na spletni strani časopisa.

Očitek, da je z navedbo o naklepnem friziranju direktorjeve plače kršila 2. člen kodeksa, novinarka zavrača, saj nikjer v komentarju ni navedla, da je šlo za kaznivo dejanje.

Novinarka zavrača trditve, da je kršila 4. člen kodeksa, saj je bila informacija o pravnih mnenjih za izračun višje plače objavljena v prispevku nad komentarjem.

II. Novinarka navaja, da je besedilo, s katerim naj bi v prispevku Pošta Slovenije: brezplačniška trdnjava, kršila kodeks, del podpisa pod fotografijo, ki spada k članku, in se v celoti glasi: Generalnega direktorja Pošte Aleša Hauca rokomavharstvo z brezplačniki ne more odnesti s položaja, saj ga po besedah naših virov ščitijo ne samo v delu vladajoče SD, ampak tudi v vplivnih krogih in praviloma skritih krščanskih krogih.

Članek, pojasnjuje novinarka, priča o zamislih pristojnih na Pošti, kako bi Progresiji pomagali pri poplačilu dolgov za distribucijo brezplačnika Slovenski tednik. V njem navaja vsebino internega elektronskega dopisovanja Pošte ter kronski dokument Pošte z naslovom Možnosti poplačila terjatev do Progresije, ki je izdajala brezplačnik Slovenski tednik. Iz dokumenta je razvidno, nadaljuje novinarka, da je Pošta razmišljala celo, kako bi preko vezanega posla podjetju olajšala poplačilo terjatev, o katerih so pristojni ves čas opozarjali poslovodstvo. V tem kontekstu je izraz rokomavharstvo uporabila za ‘privilegiranje dolžnika’, podjetja Progresija, na škodo družbe v državni lasti. Ker torej opisuje dejanja in ne oseb, Hauca ne enači z rokomavhi (osebami), temveč govori o ravnanju odgovornih na Pošti, povezanem z brezplačniki, in zato po njenem ni kršila 2. člena kodeksa. Generalnega direktorja, dodaja novinarka, je na rokomavha namreč samoiniciativno reducirala kar Pošta Slovenije v pritožbi na NČR.

Glede navedbe, da so edini razlog za nezamenjavo generalnega direktorja njegove povezave s krogi v SD in krščanskimi krogi, novinarka pojasnjuje, da ni kršila ne prvega, ne drugega člena, ker nikjer ni zapisala, da so njegove povezave s temi krogi edini razlog, da ga niso zamenjali. V pritožbi pa Pošta z ničemer ne podkrepi, zakaj naj bi bila trditev neresnična.

SKLEP:

Novinarka Anuška Delić ni kršila 1., 2. in 4. člena Kodeksa novinarjev Slovenije.

Obrazložitev:

I. V prispevku Poštar še kar zvoni novinarka ni kršila 1. člena kodeksa.

NČR ugotavlja, da je prispevek komentar, ki je bil na prvi strani Dela objavljen skupaj s poročilom o seji nadzornega sveta Pošte Slovenije, tako da so bralci dobili vse pomembne informacije o izračunu višje plače za Aleša Hauca, pa tudi njegov odziv na trditve o previsoko izračunani plači.

Sklep, da obstaja „dovolj očitnih indicev, da se je pri tem najbrž okoristil sam (tj. Aleš Hauc, op. p.) oziroma je korist omogočil drugim“, je novinarka oblikovala na podlagi pridobljenih dokumentov, ki razkrivajo, kako so v Pošti Slovenije za generalnega direktorja uspeli izračunati višjo plačo kljub zakonu, ki je plače vodstev javnih služb omejil navzdol, in na podlagi dejstva, da je višina plač članov poslovodstva vezana na višino plače generalnega direktorja. Navedba, da so od višje določene Haučeve plače imeli korist vsi trije člani uprave, zato po mnenju NČR ne more biti napačna. Ob tem novinarka v komentarju ni nikjer omenila, da bi šlo za kazniva dejanja.

Tudi trditev, da je v družbi Pošta Slovenije prišlo do „naklepnega in koordiniranega ‘friziranja’ direktorjeve plače“, je novinarka zasnovala na pridobljenih dokumentih. Denimo, v prispevku izrecno navaja e-pošto direktorja pravno-kadrovskega sektorja, iz katere je razvidno, da so generalnega direktorja obvestili, da izbrani model za izračun, ki je plačo zaokrožil navzgor, ni skladen z računovodskimi standardi. S podrobno vsebino dopisovanja pa je bralce seznanjal tudi prispevek, ki je bil isti dan (25. 01. 2011) objavljen na 3. strani Dela. NČR zato meni, da komentar o koordiniranem ‘friziranju’ plače ni napačen, saj ne glede na pravna mnenja bralcem pojasnjuje ozadje oblikovanja višje plače za Hauca.

Z navedbo, da je prišlo do „naklepnega in koordiniranega ‘friziranja’ direktorjeve plače“, novinarka ni kršila 2. člena kodeksa. NČR meni, da podatki in dejstva niso predstavljeni na nekorekten, osebno žaljiv način, temveč da gre za komentar, ki novinarju dopušča izražanje mnenj in stališč. Poleg tega je novinarka navedbe zasnovala na podatkih iz pridobljenih dokumentov, iz katerih je razvidno, da so se v Pošti Slovenije dejansko ukvarjali z vprašanjem modela, ki bi omogočil izračun višje plače za generalnega direktorja, in da je bil Aleš Hauc s tem seznanjen. Opisano dogajanje, pri katerem novinarka nikjer ne omenja kaznivih dejanj, pa po mnenju NČR dobro ponazarja prav izraz ‘friziranje’.

Novinarka ni kršila 4. člena kodeksa. Čeprav v komentarju ni omenila, da izračun plače poslovodstva Pošte Slovenije potrjujejo tudi pravna mnenja, so bralci informacijo, ki je po mnenju pritožnika ključna za razumevanje obravnavane teme, lahko prebrali v članku, objavljenem nad njenim komentarjem.

II. V prispevku Pošta Slovenije: brezplačniška trdnjava novinarka ni kršila 1. člena kodeksa z navedbo, da so edini razlog za nezamenjavo generalnega direktorja zaščita, ki jo uživa pri vladajoči SD in pri krščanskih krogih.

NČR ugotavlja, da je navedba del podpisa pod fotografijo, ki spada k obširnejšemu članku, v katerem novinarka popisuje različne dokumente o tem, kako je vodstvo Pošte Slovenije (pre)pozno začelo ukrepati glede poplačila terjatev od podjetja Progresija, izdajatelja brezplačnika Slovenski tednik, čeprav je bilo o neplačevanju računov obveščeno.

Iz celotnega besedila podnapisa (glej točko II./odgovor novinarke) je dejansko razvidno, da novinarka ni trdila, da je zaščita, ki jo generalni direktor uživa pri SD in v krščanskih krogih, edini razlog za njegovo nezamenjavo, obenem pa je bralce opozorila, da je informacijo o tem dobila od svojih virov, in da gre torej za nepotrjeno informacijo, govorice ali ugibanja.

Novinarka ni kršila 2. člena kodeksa, ko je navedla, da ga po besedah njenih virov ne ščitijo le „v delu vladajoče SD, ampak tudi v vplivnih krogih in praviloma skritih krščanskih krogih“.

Ker gre za poročanje o javni osebi, ki vodi državno podjetje, NČR meni, da je bila pravica javnosti do obveščenosti v tem primeru širša, saj je osvetlila morebitne razloge za nezamenjavo Aleša Hauca.

Novinarka ni kršila 2. člena niti z navedbo o „rokomavharstvu z brezplačniki“, ki je prav tako del besedila pod fotografijo. NČR meni, da novinarka ni osebno Alešu Haucu očitala, da je rokomavh oziroma ničvrednež, kakor je to razumel pritožnik, temveč je opisala ravnanje odgovornih na Pošti Slovenije, ki ne le da niso takoj ukrepali glede neplačevanja podjetja Progresija, temveč so razmišljali o tem, kako bi dolžniku olajšali poplačilo terjatev in so ga v tem kontekstu, kakor je pojasnila tudi novinarka, privilegirali na škodo družbe v državni lasti.

NČR ni obravnavalo očitanih kršitev, ki jih Pošta Slovenije navaja še za dva prispevka novinarke Anuške Delić v časopisu Delo (Hauc za vse čase, 23. 12. 2010 in Slab spomin za Aleša Hauca, 29. 10. 2010), ker je od njune objave do prejema pritožbe preteklo več kot 45 dni, kar je po 10. členu Pravilnika o delu NČR zadnji rok za vlogo pritožbe.


Obnova postopka:

Postopek, ki je bil zaključen, in sta bila po njem izdana razsodba ali stališče NČR, se lahko obnovi na temelju predloga kateregakoli udeleženca v postopku. Udeleženec v postopku lahko zahteva obnovo postopka najpozneje eno leto od dne, ko je izvedel za nova dejstva in dokaze, ki lahko vplivajo na spremembo prvotno izrečene razsodbe. O predlogu za obnovo postopka odloča NČR, ki mora ugotoviti, ali obstajajo utemeljeni razlogi za obnovo postopka. Ponovni postopek prav tako vodi NČR.

V Ljubljani, 2. junija 2011

Ranka Ivelja, predsednica Novinarskega častnega razsodišča