Razsodba v obnovi postopka Zavarovalica Triglav proti Muhič, Seme

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Ranka Ivelja (predsednica), Gojko Bervar (podpredsednik), Davorin Koron, Alma M. Sedlar, Lea Širok, Neža Kogovšek Šalamon, Mojca Ramšak, Mario Belovič in Vasja Jager, je na seji 12. julija 2011 v obnovi postopka primera Zavarovalnica Triglav proti Janiju Muhiču in novinarki Damjani Seme (POP TV) ugotovilo, da novinar ni kršil Kodeksa novinarjev Slovenije.


Primer: Zavarovalnica Triglav proti Janiju Muhiču in novinarki Damjani Seme (POP TV)

Jani Muhič je predlagal obnovo postopka, ker ni avtor prispevka, v katerem je NČR prepoznalo kršitev 1. člena kodeksa, saj je bil tega dne zgolj voditelj oddaje 24 UR ZVEČER. Zavarovalnica Triglav je namreč v pritožbi navedla kot kršitelja kodeksa tako novinarko Damjano Seme kot voditelja Janija Muhiča. Novinarka Damjana Seme je v oddaji POP TV 24 ur poročala o domnevah, zapisanih v prijavi Komisiji za preprečevanje korupcije, ki je preverjala domnevno koruptivno poslovanje predsednika uprave Zavarovalnice Triglav d. d. Matjaža Rakovca. NČR je menilo, da ni bilo nobenega razloga, da s prispevkom ne bi mogla počakati, da bi preverila točnost informacije oziroma prijave, ki naj bi jo dobila protikorupcijska komisija, in dobila tudi odziv predsednika uprave Zavarovalnice Triglav d. d. Matjaža Rakovca. Novinarka in voditelj sta sicer trdila, da sta to še isti večer poskušala, a da Matjaž Rakovec na telefonske klice s POP TV ni odgovarjal. NČR je menilo, da javni interes v tem primeru ni bil tako velik, da na POP TV ne bi mogli počakati z objavo domnevnih obtožb do naslednjega dne, ko jih je bilo mogoče preveriti.

POP TV ima kot glavnina slovenskih medijev, pravi Jani Muhič, postavljen uredniški sistem, po katerem za vsebino oddaje odgovarjajo odgovorni urednik, urednik informativnega programa, dnevni urednik in redaktor oddaje, pa tudi novinar. Poudarja, da je kot voditelj, ne pa avtor prispevka, ali eden od urednikov, ki določa, kaj je treba objaviti takoj, želel opozoriti, da je treba podatke nujno preveriti – torej se je v bistvu zavzel za to, da je treba spoštovati 1. člen kodeksa, katerega kršitev mu očita NČR, in ga nikakor ni mogel kršiti.

SKLEP:

NČR je v obnovljenem postopku ugotovilo, da novinar Jani Muhič ni kršil 1. člena kodeksa.

Obrazložitev:

NČR je sprejelo razlago Janija Muhiča, da ni bil ne avtor prispevka o domnevnem koruptivem poslovanju predsednika uprave zavarovalnice Triglav ne urednik, ki odloča, kaj bo objavljeno. Zato je v obnovljenem postopku ugotovilo, da ni kršil 1. člena kodeksa. Za nesporazum, ki je pripeljal do razsodbe o kršitvi, je sicer deloma kriv tudi Jani Muhič sam, saj v prvem odgovoru razsodišča ni opozoril na to, da je bil zgolj voditelj oddaje, ne pa avtor. Branil je tudi pristop v prispevku in s tem ustvaril vtis, da je med njegovimi avtorji. Ne glede na to pa NČR meni, da nova dejstva, ki jih je predstavil, kažejo, da za vsebino in objavo prispevka ni odgovoren, torej tudi ni mogel kršiti kodeksa.

v Ljubljani, 18. julija 2011

Ranka Ivelja, predsednica Novinarskega častnega razsodišča