Jurij Kus proti uredniku oddaje Svet na Kanala A Gregorju Trebušaku


Stališče NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Ranka Ivelja (predsednica), Gojko Bervar (podpredsednik), Davorin Koron, Lea Širok, Nina Jerman, Nada Ravter, Mojca Ramšak, Mario Belovič in Vasja Jager, je v primeru Jurij Kus proti uredniku oddaje Svet na Kanala A Gregorju Trebušaku, na seji 13. septembra 2011, sprejelo stališče, da je urednik oddaje Gregor Trebušak kršil Kodeks novinarjev Slovenije.


Primer: Jurij Kus proti uredniku oddaje Svet na Kanala A Gregorju Trebušaku

Pritožnik očita uredniku, da so v oddaji Svet na Kanalu A, objavljenem dne 1. junija 2011, kršili 19. člen Kodeksa novinarjev Slovenije (v nadaljevanju kodeksa).

Urednik naj bi kršil 19. člen kodeksa (novinar mora pokazati posebno obzirnost pri zbiranju informacij, poročanju in objavi fotografij ter pri prenašanju izjav o otrocih in mladoletnikih, o osebah, ki jih je doletela nesreča ali družinska tragedija, o osebah z motnjami v telesnem in duševnem razvoju ter o drugih huje prizadetih ali bolnih osebah), ko so v oddaji Svet na Kanalu A s sliko in besedo prikazali mladoletno osebo, ki ima po pritožnikovem mnenju očitne razvojne in osebnostne težave. Mladoletnik je v prispevku odgovarjal na vprašanja, pri tem pa njegovega obraza niso zakrili, temveč so ga prikazali v polnem profilu ter navedli njegovo ime in ime njegovega očeta. Pritožnika je motil tudi napis na dečkovi majici. Kot navaja, je »prispevek popolnoma izven meja minimalne poročevalske etike, prikazan skrajno neokusno, vse z očitnim namenom narediti senzacijo«.

Svoja stališča o omenjenem prispevku je po elektronski pošti posredoval tudi uredniku oddaje Svet na Kanalu A, ki mu je odgovoril, da mladoletnega otroka lahko pokažejo, če to dovolijo starši, in »ti so objavo dovolili. Problem ni v senzaciji, za kar nas obtožujete, ampak v socialni službi, ki ne poskrbi, da bi otrok hodil v šolo, kar je v njegovo slabo.«

Urednik Sveta na Kanalu A Gregor Trebušak NČR ni posredoval odgovora na očitane kršitve.

SKLEP:

Urednik oddaje Svet na Kanalu A Gregor Trebušak je kršil 19. člen Kodeksa novinarjev Slovenije

Obrazložitev:

NČR ugotavlja, da je urednik oddaje Svet na Kanalu A kršil 19. člen kodeksa, ker v objavljenem prispevku, v katerem z izjavami nastopa mladoletnik, ni pokazal posebne obzirnosti pri zbiranju informacij in poročanju o primeru, v katerega je vpletena mladoletna oseba.

Prispevek sicer poskuša kritizirati domnevno neučinkovitost socialnih služb skozi zgodbo enajstletnega dečka, ki ne obiskuje pouka, ker ga starši nočejo izročiti Centru za socialno delo. Ta je izdal sklep o izvršbi, na osnovi katerega bi mladoletnika morali premestiti v mladinski dom Malči Beličeve. Razlog naj bi bil večletno fizično nasilje v družini, ki se po besedah direktorice CSD ni končalo, niti potem, ko so po ločitvi staršev skrbništvo nad sinom oktobra 2010 dodelili očetu.

Voditelj v zadnji napovedi prispevka napove, da novinar »ugotavlja, kako je mogoče, da so (v CSD) sedaj tako kar na hitro obrnili ploščo«.

Po mnenju NČR prispevek ne ponudi odgovora na to vprašanje, temveč po nepotrebnem javno izpostavi mladoletnika. Predvajanje izjav otroka o tem, da »če bom šel v šolo … me ne bo več vzel oče … me bodo prišli iskat s policijo in me dali v dom«, ne kaže obzirnosti do otroka, ki živi v negotovih družinskih razmerah. Čeprav otrokova stiska in njegov zunanji videz pri gledalcu lahko zbudi sočutje, pa NČR meni, da ta argument ne opravičuje njegovega nastopa v televizijskem prispevku. Še več, v tem primeru namreč ni mogoče izključiti možnosti, da je prav televizijski prispevek še dodatno povečal otrokove stiske. Če je bil cilj prispevka razjasniti zaplet med očetom in CSD, bi novinar to lahko naredil tudi brez prisotnosti dečka.

NČR ponovno opozarja, da mora novinar upoštevati tudi dejstvo, da starši niso vedno najboljši zastopniki otrokovih pravic. Privoljenje staršev zato tudi v tem primeru novinarja ne odvezuje odgovornosti za varovanje otrokove zasebnosti oziroma otrokovih pravic.


Obnova postopka:

Postopek, ki je bil zaključen in sta bila po njem izdana razsodba ali stališče NČR, se lahko obnovi na temelju predloga kateregakoli udeleženca v postopku. Udeleženec v postopku lahko zahteva obnovo postopka najpozneje eno leto od dne, ko je izvedel za nova dejstva in dokaze, ki lahko vplivajo na spremembo prvotno izrečene razsodbe. O predlogu za obnovo postopka odloča NČR, ki mora ugotoviti, ali obstajajo utemeljeni razlogi za obnovo postopka. Ponovni postopek prav tako vodi NČR.

v Ljubljani, 13. septembra 2011

Ranka Ivelja, predsednica Novinarskega častnega razsodišča