Pomorski muzej Sergej Mašera Piran proti novinarki Pomorskih novic Lei Kalc Furlanič


Prispevek Kalc Furlanič


Stališče NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Ranka Ivelja (predsednica), Davorin Koron, Lea Širok, Mario Belovič, Vasja Jager in Nada Ravter (člani), je na seji 4. oktobra 2011 v primeru Pomorski muzej Sergej Mašera Piran (zanj direktorica Martina Gamboz) proti novinarki Primorskih novic Lei Kalc Furlanič ugotovilo, da je novinarka kršila Kodeks novinarjev Slovenije.


Primer: Pomorski muzej Sergej Mašera Piran proti novinarki Pomorskih novic Lei Kalc Furlanič

Pomorski muzej Sergej Mašera Piran (zanj direktorica Martina Gamboz), v nadaljevanju Pomorski muzej, novinarki Primorskih novic Lei Kalc Furlanič v prijavi očita, da je v članku z naslovom »Sumi, da je Gambozova poslovala nezakonito«, objavljenem 15. junija 2011 v Primorskih novicah, dvakrat kršila 1. člen Kodeksa novinarjev Slovenije, v nadaljevanju kodeksa (novinar mora preverjati točnost zbranih informacij in se izogibati napakam. Svoje napake — četudi nenamerne — mora priznati in popraviti), 2. člen kodeksa (novinar se mora izogibati nekorektnemu, osebno žaljivemu predstavljanju podatkov in dejstev), 5. člen kodeksa (ko novinar objavlja nepotrjene informacije, govorice ali ugibanja, mora na to opozoriti) in 15. člen kodeksa (novinar je dolžan ločiti informacijo od komentarja. Razlika med poročilom o dejstvih in komentarjem mora biti dovolj razvidna, da lahko naslovnik sporočila loči med dejstvi in stališči novinarja).

Pritožnik meni, da je novinarka z navedbo o nezakonitem poslovanju direktorice („ugotovitvam sta pritrdila udi predsednik računskega sodišča Igor Šoltes in nekdanji predsednik Državne revizijske komisije Aleksij Mužina“) kršila 1., 2. in 15. člen kodeksa. Kot argument za to navaja, da predsednik računskega sodišča Igor Šoltes ni komentiral konkretnega primera, in še to v prejšnjem članku novinarke, zato – tako Gamboz – gre za zavajajočo in neresnično izjavo, ob tem pa naj bi jo novinarka tudi „zavajajoče interpretirala.“ Drugo kršitev 1. člena kodeksa in kršitev 5. člena kodeksa naj bi, po trditvah Martine Gamboz, novinarka storila s tem, da piše o „nezakonitem poslovanju direktorice Martine Gamboz.“ To pritožnik utemeljuje s tem, da v „nobenem uradnem in verodostojnem dokumentu ni bilo ugotovljeno, da je direktorica Pomorskega muzeja poslovala nezakonito.“

Novinarka Primorskih novic Lea Kalc Furlanič se na obtožbe pritožnika ni odzvala.

SKLEP:

Novinarka Primorskih novic Lea Kalc Furlanič je v prvi izjavi kršila 1. člen Kodeksa novinarjev Slovenije. Ni pa kršila 1. člena kodeksa z drugo izjavo in ni kršila 2., 5. in 15. člena kodeksa.

Obrazložitev:

Novinarka Lea Kalc Furlanič je 1. člen kodeksa kršila, ko je zapisala, da sta „ugotovitvam pritrdila tudi predsednik računskega sodišča Igor Šoltes in nekdanji predsednik Državne revizijske komisije Aleksij Mužina“. Takšna navedba novinarke ni podkrepljena s citatoma omenjenih niti ni kako drugače utemeljena. Iz članka, ki ga je novinarka objavila 3. junija 2011 in ki citat Šoltesa in Mužine vsebuje, je jasno razvidno, da Šoltes govori načeloma o postopkih javnega naročanja, Mužina pa o postopku izvedbe revizije. Tudi v tem članku nista nikakor pritrdila, da je direktorica poslovala nezakonito. Novinarka je v naslovu pravilno navedla, da gre za sum nezakonitega poslovanja, v članku pa govori o nezakonitem poslovanju kot dejstvu. S tem je zapisala netočno navedbo in kršila 1. člen kodeksa. Ob tem novinarka ni storila očitane kršitve 2. člena kodeksa, saj njena navedba v smislu kodeksa ni osebno žaljiva, niti ni kršila 15. člena kodeksa, saj gre za napačno navedbo, ne pa za komentar novinarke. V drugem očitanem primeru kršitev 1. člena kodeksa in 5. člena kodeksa, ki naj bi ju novinarka storila s tem, tako pritožnik, da piše o „nezakonitem poslovanju direktorice Martine Gamboz.“ NČR meni, da do kršitve ni prišlo. Novinarka namreč pri morebitnem nezakonitem poslovanju direktorice dosledno uporablja pogojnik, nikjer trdilno, zato pri zapisanih navedbah novinarke ne gre ne za napačno trditev ne za trdilne nepotrjene informacije, govorice ali ugibanja, na katere bi morala opozoriti.


Obnova postopka:

Postopek, ki je bil zaključen in sta bila po njem izdana razsodba ali stališče NČR, se lahko obnovi na temelju predloga katerega koli udeleženca v postopku. Udeleženec v postopku lahko zahteva obnovo postopka najpozneje eno leto od dne, ko je izvedel za nova dejstva in dokaze, ki lahko vplivajo na spremembo prvotno izrečene razsodbe ali stališča NČR. O predlogu za obnovo postopka odloča NČR, ki mora ugotoviti, ali obstajajo utemeljeni razlogi za obnovo postopka. Ponovni postopke prav tako vodi NČR.

V Ljubljani, 11. oktobra 2011

Ranka Ivelja, predsednica Novinarskega častnega razsodišča