Varuh človekovih pravic proti uredniku Mladine Gregi Repovžu

Novinarsko častno razsodišče je na seji 11. oktobra 2011 v primeru Varuh človekovih pravic proti uredniku Mladine Gregi Repovžu sprejelo odločitev. Ker pa NČR razpolaga z informacijo, da sta bili proti Gregorju Repovžu vložena zasebno kazenska in civilna tožba, bo objavo sprejete odločitve, do sprejema pravnomočnega sklepa sodišč, zamrznilo.

Pravilnik o delu NČR v 8. člen pravi:

V primerih, ko se je zoper enega izmed udeležencev v postopku pred NČR začel ali poteka postopek pred rednimi sodišči, NČR praviloma odloči, da ne začne ali prekine postopek. O tem primeru NČR dokončno razsodi po končanem sodnem postopku.

NČR bo svojo odločitev objavilo po končanih postopkih na sodiščih.