Zavarovalnica Triglav proti novinarju Viliju Einspielerju, Delo


Prispevek Einspieler

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Ranka Ivelja (predsednica), Gojko Bervar (podpredsednik), Davorin Koron, Lea Širok, Mojca Ramšak, Mario Belovič, Nina Jerman, Vasja Jager in Nada Ravter, je na seji 13. septembra 2011 v primeru Zavarovalnica Triglav proti novinarju Viliju Einspielerju, Delo, ugotovilo, da novinar ni kršil Kodeksa novinarjev Slovenije.


Primer: Zavarovalnica Triglav proti novinarju Viliju Einspielerju, Delo

Zavarovalnica Triglav d.d. je vložila pritožbo na NČR, v kateri novinarju očita, da je z objavo članka z naslovom »Izplačujejo visoke provizije«, ki je bil objavljen v Delu 12. 5. 2011, kršil 1. člen Kodeksa novinarjev Slovenije. (Novinar mora preverjati točnost zbranih informacij in se izogibati napakam. Svoje napake – četudi nenamerne – mora priznati in popraviti.)

Omenjeni člen kodeksa naj bi novinar kršil s trditvami v članku, ki jih po mnenju pritožnika ni preveril na noben način. Tako je ob poročanju o domnevnih nepravilnostih, ki naj bi se dogajale v družbi Triglav Kopaonik, a.d.o., ki je odvisna družba Zavarovalnice Triglav d.d., navedel, da v njej poteka kriminalistična preiskava omenjenih domnevnih krišitev zakonodaje, pri čemer pa po navedbah pritožnika informacij ni preveril ne na sedežu matičnega podjetja in ne pri Triglav Kopaonik. S tem naj bi kršil ustavno načelo domneve nedolžnosti in prizadel ugled Zavarovalnice kot krovne družbi v skupini. Pritožnik istočasno navaja, da dopušča možnost, da »policija opravlja posamezna dejanja« v zvezi s posli prejšnje uprave ali da preiskuje domnevne nepravilnosti, »ki jih je opravila neka druga družba ali posameznik.«

Novinar je na obtožbe odgovoril in jih zanikal.

Kot je pojasnil, je prepričan, da ni kršil 1. člena kodeksa. Navedel je, da je informacijo o kriminalistični preiskavi v družbi Triglav Kopaonik dobil od njenega nekdanjega predsednika uprave, zaradi možnosti specifičnih motivov informatorja pa je njegove navedbe še dodatno preveril pri lastnih virih. Ti naj bi informacije potrdili, vendar novinar zaradi spoštovanja dogovora o anonimnosti njihove identitete v omenjenem članku ni razkril. Dodal je še, da pritožnik v času objave informacij ni vedel za preiskave v njegovi odvisni družbi, saj po njegovem »na začetku predkazenskega postopka ni običajno, da bi policija o svojih ravnanjih obvestila prizadeto pravno osebo.« Zato navedb svojih virov tudi ni skušal dodatno preveriti na sedežu Zavarovalnice Triglav; ob tem je poudaril, da je pritožnik v svoji pritožbi sam navedel, da mu ni znano, ali v odvisni družbi poteka preiskava.

SKLEP:

Novinar Vili Einspieler ni kršil 1. člena Kodeksa novinarjev Slovenije.

Obrazložitev:

Po mnenju NČR je novinar skušal preveriti informacije, ki jih je dobil od svojega informatorja, pri neuradnih virih, ki pa jih zaradi dogovora o anonimnosti v prispevku ni mogel razkriti. Navedb ni poskušal preveriti niti po uradni poti, na sedežu Zavarovalnice Triglav, ker so ga viri opozorili, da slednja kot matična družba (še) ni obveščena o krimininalistični preiskavi v svoji odvisni družbi, kar se je izkazalo za resnično, saj tudi pritožnik dopušča možnost, da so ti postopki potekali mimo njegove vednosti. Novinar je želel s svojim poročanjem opozoriti na domnevne kršitve zakonodaje v družbi Triglav Kopaonik, pri čemer je izhajal iz navedb sogovornika, ki ga je v članku predstavil z imenom in priimkom. NČR ocenjuje, da so navedbe v članku točne in da jih je novinar ustrezno preveril ter s tem opravil svojo vlogo v skladu s Kodeksom novinarjev Slovenije, torej ni kršil 1. člena kodeksa.


Obnova postopka:

Postopek, ki je bil zaključen in sta bila po njem izdana razsodba ali stališče NČR, se lahko obnovi na temelju predloga kateregakoli udeleženca v postopku. Udeleženec v postopku lahko zahteva obnovo postopka najpozneje eno leto od dne, ko je izvedel za nova dejstva in dokaze, ki lahko vplivajo na spremembo prvotno izrečene razsodbe ali stališča. O predlogu za obnovo postopka odloča NČR, ki mora ugotoviti, ali obstajajo utemeljeni razlogi za obnovo postopka. Ponovni postopek prav tako vodi NČR.

v Ljubljani, 26. septembra 2011

Ranka Ivelja, predsednica Novinarskega častnega razsodišča