Zavarovalnica Triglav proti novinarki Silvi Čeh (Delo)


Prispevek Čeh


Stališče NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Ranka Ivelja (predsednica), Davorin Koron, Lea Širok, Mario Belovič, Vasja Jager in Nada Ravter (člani), je na seji 4. oktobra 2011 v primeru Zavarovalnica Triglav (zanjo predsednik uprave Matjaž Rakovec in član uprave Andrej Slapar) proti novinarki Dela Silvi Čeh ugotovilo, da novinarka ni kršila Kodeksa novinarjev Slovenije.


Primer: Zavarovalnica Triglav (zanjo predsednik uprave Matjaž Rakovec in član uprave Andrej Slapar) proti novinarki Dela Silvi Čeh

Zavarovalnica Triglav novinarki Dela Silvi Čeh očita, da je v časopisu Delo 19. 5. 2011 v članku z naslovom Preklic »sporne« dokapitalizacije in podnaslovom Triglav, vaterpolski sponzor, ne kupuje vikendov navedla napačne trditve in s tem kršila 1. člen kodeksa novinarjev Slovenije (novinar mora preveriti točnost informacij in se izogibati napakam). To naj bi storila s tem, da je v članku zapisala: »In kako komentirate informacije, da sta Igor Stebernak in Boštjan Vovk menda kupovala nepremičnine za podružnični Triglav Osiguranje na Hrvaškem? Šlo naj bi za nepremičnine na Hvaru, Sv. Štefanu in v Boki Kotorski, ki so domnevno prej zasebni vikendi kot poslovne stavbe podružnic Triglava, vse to pa je, kot predvidevajo, povezano tudi s Triglavovim sponzoriranjem Jadranske vaterpolske lige. In ali je resničen podatek, da je Skupina Triglav sponzorirala Jadransko vaterpolsko ligo v vrednosti približno 900.000 evrov?«

Pritožnica je novinarki na ta vprašanja odgovorila in zanikala kakršnokoli vpletenost v morebitne nakupe nepremičnin, potrdila pa je, da je glavni sponzor Jadranske vaterpolske lige. S tem, da novinarka ponavlja in zapiše vprašanja v trdilni obliki, po mnenju pritožnice poskuša Zavarovalnico Triglav očrniti, da zapravlja denar, da posluje negospodarno in nezakonito.

Novinarka na očitke pritožnice ni odgovorila.

SKLEP:

Novinarka ni prekršila 1. člena Kodeksa novinarjev Slovenije.

Obrazložitev:

Novinarka Silva Čeh v prvem delu prispevka z naslovom Preklic »sporne« dokapitalizacije poroča o seji nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav na podlagi sporočila za javnost nadzornega sveta. V drugem delu pa je pod mednaslovom Triglav, vaterpolski sponzor, ne kupuje vikendov (in ne v podnaslovu, kot navaja pritožnica) zapisala najprej vprašanja, ki jih je zastavila Zavarovalnici Triglav, za njimi pa odgovore, ki jih je dobila. Novinarka je torej preverila informacije, jih v mednaslovu tudi korektno zapisala, zato 1. člena kodeksa ni kršila.


Obnova postopka:

Postopek, ki je bil zaključen in sta bila po njem izdana razsodba ali stališče NČR, se lahko obnovi na temelju predloga kateregakoli udeleženca v postopku. Udeleženec v postopku lahko zahteva obnovo postopka najpozneje eno leto od dne, ko je izvedel za nova dejstva in dokaze, ki lahko vplivajo na spremembo prvotno izrečene razsodbe ali stališča. O predlogu za obnovo postopka odloča NČR, ki mora ugotoviti, ali obstajajo utemeljeni razlogi za obnovo postopka. Ponovni postopek prav tako vodi NČR.

v Ljubljani, 11. oktobra 2011

Ranka Ivelja, predsednica Novinarskega častnega razsodišča