Pomorski muzej Sergej Mašera Piran proti novinarki Primorskih novic Lei Kalc Furlanič


Prispevek Kalc Furlanič


Stališče NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Ranka Ivelja (predsednica), Davorin Koron, Alma M. Sedlar, Lea Širok, Neža Kogovšek Šalamon, Mojca Ramšak, Mario Belovič, Nina Jerman in Nada Ravter (člani), je na seji 11. oktobra 2011 v primeru Pomorski muzej Sergej Mašera Piran (zanj direktorica Martina Gamboz) proti novinarki Primorskih novic Lei Kalc Furlanič ugotovilo, da je novinarka kršila Kodeks novinarjev Slovenije.


Primer: Pomorski muzej Sergej Mašera Piran proti novinarki Primorskih novic Lei Kalc Furlanič

Pomorski muzej Sergej Mašera Piran (zanj direktorica Martina Gamboz), v nadaljevanju Pomorski muzej, novinarki Primorskih novic Lei Kalc Furlanič v prijavi očita, da je v članku z naslovom »Gambozovi nezaupnica«, obavljenem 3. junija 2011 v Primorskih novicah, storila šest kršitev 1. člena Kodeksa novinarjev Slovenije, v nadaljevanju kodeksa (novinar mora preverjati točnost zbranih informacij in se izogibati napakam. Svoje napake — četudi nenamerne — mora priznati in popraviti), kršitev 2. člena kodeksa (novinar se mora izogibati nekorektnemu, osebno žaljivemu redstavljanju podatkov in dejstev), dve kršitvi 5. člen kodeksa (ko novinar objavlja nepotrjene informacije, govorice ali ugibanja, mora na to opozoriti) in kršitev 6. člena kodeksa (Novinar mora, kadar je le mogoče, navesti vir informacije).

Martina Gamboz pri prvi očitani kršitvi 1. člena kodeksa navaja, da je novinarka Lea Kalc Furlanič to storila z navedbo v omenjenem članku: „…direktorica Pomorskega muzeja Martina Gamboz po izbruhu afere o svojem domnevno nezakonitem ravnanju z denarjem za obnovo Muzeja solinarstva išče podporo zunaj muzeja, tudi v politiki.“ Gambozova v obrazložitvi kršitve zatrjuje, da ni članica nobene politične stranke, zato gre – tako Gambozova – za popolnoma neresnične in napačne navedbe novinarke, te pa v nadaljevanju članka novinarka utemeljuje z dejstvi, na podlagi katerih, po mnenju Gambozove, ni mogoče sklepati, da gre za politično podporo, recimo z navedbo da: „je direktorica nanj (na sestanek) povabila predstavnico službe za premično dediščino in muzeje iz ljubljanskega Narodnega muzeja Marjeto Mikuž, ki glede na vsebino dnevnega reda kolegija tam ni imela kaj iskati.“ Drugo kršitev 1. člena kodeksa in kršitev 2. člena kodeksa naj bi po prepričanju Gambozove novinarka storila z navedbo “da se je ta (Martina Gamboz) s pomočjo Mikuževe želela oprati dvomov o zakonitosti poslovanja.“ To kršitev kodeksa direktorica muzeja utemeljuje z revizijo poslovanja, iz katere je po njenem razvidno, da je bilo poslovanje zakonito. Tretjo kršitev 1. člena kodeksa naj bi Kalc Furlaničeva storila z navedbo v članku, da je Gambozova muzej solinarstva obnavljala „Brez javnega naročila…za obnovitvena dela v Solinarskem muzeju…“. Gambozevi se pri tem zdi sporno tudi novinarkino navajanje mnenja predsednika računskega sodišča Igorja Šoltesa, za katerega pravi, da ni neposredno povezano s konkretnim primerom. Četrto kršitev 1. členka kodeksa je novinarka po mnenju pritožnika storila z navedbo „V treh letih je tako porabila 170.000 evrov javnega denarja.“ Gambozova pri tem navaja, da denarja direktorica, torej ona, ni porabila sama, kot bi bilo mogoče razbrati iz članka. Peto kršitev 1. člena kodeksa naj bi novinarka po mnenju pritožnika storila s povzemanjem mnenja dr. Aleksija Mužine, nekdanjega predsednika Državne revizijske komisije, da „(revizija)… v ničemer ne sledi revizijskemu namenu.“ Gambozova kršitev v tem primeru utemeljuje s tem, da se z revizijo poslovanja preverja zakonitost poslovanja javnega zavoda, ki da dokazuje, da v javnem zavodu ni nepravilnosti. Zadnjo, šesto kršitev 1. člena kodeksa, drugo kršitev 5. in kršitev 6. člena kodeksa naj bi po mnenju Gambozove novinarka storila, ko je zapisala: „S primerom se že ukvarja protikorupcijska komisija in kriminalisti.“ Pri tem se Gambozova opira na pogovor z direktorjem Primorskih novic, ki ji je dejal, de se beseda „primer“ nanaša na Roberta Hrobata (izvajalca del obnove) in ne nanjo, tega podatka pa po njenem ni mogoče razbrati iz članka. Ob tem dodaja, da je klicala tudi protikorupcijsko komisijo, kjer so ji povedali, da je bila prijava podana 24. maja in da 3. junija, ko je bil članek objavljen, ni bila oddana v obravnavo kriminalistični policiji.

Novinarka Primorskih novic Lea Kalc Furlanič se na obtožbe prijavitelja ni odzvala.

SKLEP:

Novinarka Primorskih novic Lea Kalc Furlanič je z eno zapisano trditvijo kršila 1. člen Kodeksa novinarjev Slovenije. Ni pa 1. člena kršila v ostalih očitanih primerih, niti ni kršila 2., 5. in 6. člena kodeksa.

Obrazložitev:

Novinarka Lea Kalc Furlanič prvega člen kodeksa ni kršila, ko je zapisala, da „Vse kaže,da direktorica Pomorskega muzeja Martina Gamboz po izbruhu afere o svojem domnevno nezakonitem ravnanju z denarjem za obnovo Muzeja solinarstva išče podporo zunaj muzeja, tudi v politiki.“

Implicitno sklepanje novinarke, da Gambozova išče podporo v politiki, je v članku novinarke pojasnjena s tem, da je predstavnica službe za premično dediščino in muzeje iz ljubljanskega Narodnega muzeja Marjeta Mikuž, ki je sodelovala na kolegiju direktorice Pomorskega muzeja Martine Gamboz, vidna članica stranke Zares. Iz dnevnega reda kolegija pa ni razvidno nasprotno , torej da bi bila uslužbenka ljubljanskga muzeja Mikuževa tam po službeni dolžnosti. Ali je bila Mikuževa tam v skladu s svojimi pooblastili, ni novinarki znala pojasniti niti Mikuževi nadrejena Barbara Ravnik, ko jo je novinarka to spraševala. Ne Mikuževa ne Ravnikova navedb novinarke o iskanju politične podpore Gambozeve pri Mikuževi (in stranki Zares) v članku ne zanikata. Zaradi implicitnosti dejstev, s katerimi novinarka v članku utemeljuje politična ozadja, avtorica o tem dopušča tudi nujni dvom, saj o iskanju politične podpore prvič – v začetku članka – govori pogojno: »„Vse kaže,…«, drugič pa (se) o tem, v mednaslovu »Politična podpora?«, sprašuje. Zaradi tega NČR meni, da novinarka očitane kršitve ni storila.

Druge kršitve 1. člena kodeksa in kršitve 2. člena kodeksa novinarka ni storila. Njena navedba v članku, “da se je ta (Martina Gamboz) s pomočjo Mikuževe želela oprati dvomov o zakonitosti poslovanja“ namreč ni netočna niti ni žaljiva. Argumentacija Gambozove, da je iz revizije razvidno, da je bilo poslovanje muzeja zakonito, namreč še ne pomeni, da bodo zakonitost poslovanja ugotovili tudi sproženi sodni postopki, ki so glede zakonitosti edini merodajni, zato je dvom novinarke v zakonitost upravičen. Tretje kršitve 1. člena kodeksa, ki naj bi jo Kalc Furlaničeva storila z navedbo v članku, da je Gambozova muzej Solinarstva obnavljala „Brez javnega naročila… za obnovitvena dela v Solinarskem muzeju…“ po mnenju NČR ni bilo. Obnova je dejansko potekala brez izvedbe javnega naročila, zato novinarka ni storila napake. To, da mnenje predsednika računskega sodišča Igorja Šoltesa ni neposredno povezano s konkretnim primerom, ne spremeni zapisanega dejstva. Iz istega razloga NČR zavrača tudi očitano drugo kršitev 5. člena kodeksa, ki naj bi jo novinarka storila z navajanjem mnenja dr. Aleksija Mužine, nekdanjega predsednika Državne revizijske komisije. Kalc Furlaničeva ni kršila 1. člena kodeksa niti v primeru, ko je zapisala, da je direktorica muzeja Gambozova „v treh letih porabila 170.000 evrov javnega denarja.“ Argument Gambozove pri tem, da denarja ni porabila ona sama, kot bi bilo mogoče razbrati iz članka, ne vzdrži, ker je Gambozeva direktorica muzeja, s tem pa odgovorna oseba pri porabi omenjenege denarja. Tudi iz konteksta članka je jasno, da novinarka piše o porabi denarja pri obnovi, ki jo je naročil Pomorski muzej, in da ne gre za osebno porabo Gambozeve. Pri zadnji očitani kršitvi 1. člena kodeksa NČR ugotavlja, da je novinarka kršila kodeks, in sicer ko je zapisala, da se „s primerom že ukvarja protikorupcijska komisija in kriminalisti.“ V času pisanja članka namreč ni bilo uradno znano, da zadevo proučujejo tudi kriminalisti, zato je takšna navedba netočna. Ker novinarka na pritožbo ni odgovorila, NČR ne ve, ali je imela za svoje trditve morda na voljo neuradne vire ali dokaze. Ob tem ni kršila 5. in 6. člena kodeksa, saj ne gre za nepotrjene informacije, govorice ali ugibanja, na katera bi novinarka morala opozoriti, in kadar je le mogoče navesti vir informacije, temveč za netočno informacijo, pri kateri je NČR že ugotovilo kršitev 1. člena kodeksa.


Obnova postopka:

Postopel, ki je bil zaključen in sta bila po njem izdana razsodba ali stališče NČR, se lahko obnovi na temelju predloga katerega koli udeleženca v postopku. Udeleženec v postopku lahko zahteva obnovo postopka najpozneje eno leto od dne, ko je izvedel za nova dejstva in dokaze, ki lahko vplivajo na spremembo prvotno izrečene razsodbe ali stališča NČR. O predlogu za obnovo postopka odloča NČR, ki mora ugotoviti, ali obstajajo utemeljeni razlogi za obnovo postopka. Ponovni postopke prav tako vodi NČR.

v Ljubljani, 25. oktobra 2011

Ranka Ivelja, predsednica Novinarskega častnega razsodišča