Zavrnitev zahteve po obnovi postopka v primeru Pomorski muzej Piran proti Lei Kalc Furlanič


Zadeva: Zavrnitev zahteve po obnovi postopka v primeru Pomorski muzej Sergej Mašera Piran (zanj direktorica Martina Gamboz) proti novinarki Primorskih novic Lei Kalc Furlanič

Novinarsko častno razsodišče (NČR) je prejelo zahtevo novinarke Lee Kalc Furlanič za obnovo postopka v primeru Pomorski muzej Sergej Mašera Piran (zanj direktorica Martina Gamboz) proti novinarki Primorskih novic Lei Kalc Furlanič. NČR je odločitev v tem primeru sprejelo 4. oktobra 2011. Pritožba in stališče NČR se nanašata na članek z naslovom »Sumi, da je Gambozova poslovala nezakonito«, ki je bil v Primorskih novicah objavljen 15. junija 2011.

Zahtevo za obnovo postopka je razsodišče obravnavalo 25. oktobra 2011. Ugotovilo je, da je zahteva neutemeljena, saj novinarka ni navedla novih dejstev in dokazov, za katere bi izvedela po sprejetju stališča NČR, kar je pogoj za obnovo postopka po 25. členu Pravilnika o delu NČR. NČR je ugotovilo, da se novinarka v postopku obravnave primera ni odzvala na poziv razsodišča, da odgovori na očitane ji kršitve kodeksa. Ker postopek obnove postopka ni namenjen podaljševanju prekoračenih rokov za posredovanje odgovorov razsodišču, je razsodišče zahtevo novinarke zavrnilo.

S spoštovanjem,

Ranka Ivelja,

Predsednica Novinarskega častnega razsodišča