Sekcija dimnikarjev pri GZS proti novinarju Dnevnika Janu Konečniku in uredništvu Dnevnika


Prispevek Jana Konečnika


Stališče NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Gojko Bervar (podpredsednik), Davorin Koron, Neža Kogovšek Šalamon, Mario Belovič, Nina Jerman in Nada Ravter (člani), je na seji 29. novembra 2011 v primeru Sekcija dimnikarjev pri Gospodarski zbornici Slovenije (zanjo predstavnica za odnose z javnostmi Karmen Stariha) proti novinarju Dnevnika Janu Konečniku ugotovilo,da novinar in uredništvo nista kršila Kodeksa novinarjev Slovenije.


Primer: Sekcija dimnikarjev pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) proti novinarju in uredništvu Dnevnika Janu Konečniku

Sekcija dimnikarjev pri GZS sicer ni natančno opredelila, proti komu se pritožuje, a iz konteksta je mogoče razbrati, da menijo, da sta v članku Dimnikarji zaračunali dvojno kodeks prekršila oba, novinar in uredništvo. Po njihovem mnenju naslov namiguje, da so dimnikarji ravnali goljufivo, moti pa jih tudi, da članek z izrazom »dimnikarji« ravnanje posplošuje na ceh kot celoto. S tem naj bi novinar kršil 10. člen Kodeksa. Ugotavljajo sicer, da je članek povsem pravilno povzel razlago računa, ki ga je izstavilo podjetje Energetski servis in iz katerega je sicer razvidno, da podjetje ni zaračunalo goljufivo. Dnevnik jim je sicer ponudil objavo popravka, v katerem bi lahko pojasnili, v čem bi bilo članek mogoče razumeti napačno, sami pa so menili, da popravek ni ustrezen način za omilitev posledic naslova in predlagali objavo komentarja z drugačnim naslovom.

Avtor prispevka Jan Konečnik je prepričan, da so očitki pritožnikov brez temeljev. Opozarja na pomen izraza »zaračunati dvojno«, ki po njegovem nima negativne konotacije, ampak pomeni preprosto »dvakrat tolikšen«, kar je v članku, ko je dimnikarsko podjetje stanovalcem ljubljanske soseske v primerjavi z lanskimi 130 letos zaračunalo 260 enot, zapisano nedvoumno. V članku so tudi povzeli razlago podjetja, zakaj se je to zgodilo. V uredništvu so dopustili možnost, da bi kdo od bralcev besedilo lahko razumel tudi drugače, zato so Sekciji ponudili objavo popravka oziroma pojasnila, s čimer se Sekcija ni strinjala in je celo zahtevala objavo samostojnega članka z naslovom Dimnikarji zaračunali pravilno, na kar v uredništvu niso mogli pristati, saj ne vedo, če so v omenjenem podjetju res ravnali pravilno.

SKLEP:

Novinar Jan Konečnik in uredništvo Dnevnika nista kršila 10. člena kodeksa


Obrazložitev:

NČR meni, da so bralci v članku Dimnikarji zaračunali dvojno dobili povsem korektno informacijo o dogajanju z dimnikarskimi tarifami v Ljubljani. Nezanikano ostaja dejstvo, da so morali stanovalci od lanskih 106 evrov letos plačati 237 evrov, resda tudi na račun povečanja količine storitev podjetja in spremenjenega cenika, kar je v članku tudi nedvoumno navedeno. To priznava tudi pritožnica. Naslov Dimnikarji zaračunali dvojno torej odraža dejansko stanje, zakaj je tako, pa je lahko bralec dobil povsem korektne informacije v nadaljevanju članka. Naslov torej ni potvarjal vsebine članka. Nobenega dvoma tudi ni, da se izraz »dimnikarji« nanaša na podjetje, omenjeno v članku in ne na vse dimnikarje. Zato novinar in uredništvo Dnevnika nista kršila 10. člena Kodeksa.


Obnova postopka:

Postopek, ki je bil zaključen in sta bila po njem izdana razsodba ali stališče NČR, se lahko obnovi na temelju predloga katerega koli udeleženca v postopku. Udeleženec v postopku lahko zahteva obnovo postopka najpozneje eno leto od dne, ko je izvedel za nova dejstva in dokaze, ki lahko vplivajo na spremembo prvotno izrečene razsodbe ali stališča NČR. O predlogu za obnovo postopka odloča NČR, ki mora ugotoviti, ali obstajajo utemeljeni razlogi za obnovo postopka. Ponovni postopke prav tako vodi NČR.

v Ljubljani, 29. novembra 2011

Ranka Ivelja, predsednica Novinarskega častnega razsodišča