Ločeno mnenje razsodnice poročevalke Nade Ravter v primeru Zidar Klemenčič proti Trebušak in Mayer


Ločeno mnenje razsodnice poročevalke Nade Ravter

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Ranka Ivelja (predsednica), Gojko Bervar (podpredsednik), Nina Jerman, Davorin Koron, Nada Ravter, Neža Kogovšek Šalamon, Mojca Ramšak (člani), je na seji 6. decembra 2011 v primeru Odvetniška pisarna Zidar Klemenčič proti Mirku Mayerju in Gregorju Trebušaku, novinarjema Kanala A, ugotovilo, da sta kršila Kodeks novinarjev Slovenije. Ker se v nekaterih točkah razsodniki niso mogli strinjati, je razsodnica Nada Ravter podala ločeno mnenje o primeru.


Odvetniška pisarna Zidar Klemenčič proti Mirku Mayerju in Gregorju Trebušaku, novinarjema Kanala A

Po mojem prepričanju sta novinarja kršila tudi 4. člen kodeksa, po katerem novinar ne sme zamolčati informacij, ključnih za razumevanje obravnavane teme. Poznala, a zamolčala sta ključni podatek, da je specifikacija računa št. 30/2011 vsebovala več postavk in njihov podroben opis, postavka pravno svetovanje na dan 24. 1. 2011 pa je bila le ena od njih. NČR je pridobilo račun, ki to potrjuje.

Odvetniška pisarna je opravila za Pošto Slovenije v januarju 2011 22,5 ure po 150 evrov (s 5-odstotnim popustom znese 3206 evrov), na računu je še kilometrina Maribor-Ljubljana (2×122 km x 37 evrov=90,28 evra), plus 20-odstotni DDV (659,31 evra) na znesek 3206 evrov, kar znese skupaj 3955,84 evra.

Specifikacija računa ni ohlapna, kot sta trdila novinarja in kar bi ju lahko zavedlo, ampak vsebuje poročilo o delu po datumih in do pol ure natančno. V prvem delu (9,5 ure) je specifikacija za pravno svetovanje na področju medijskega prava: zahteve za objavo popravkov v Dnevniku (3. 1. 2011 – 2 uri) in Delu (10. 1. 2011 – 2 uri), analiza stanja, priprava pravnega mnenja glede objav v Večeru in Delu z dne 15. 1. 2011 – 1,5 ure), priprava besedila in opravičila glede članka v Delu (15. 1. 2011 – 3 ure) in korespondenca s stranko – 1 ura.

V drugem delu istega računa je postavka 2 uri za pravno svetovanje glede interno–eksternega poslovanja Pošte Slovenije, in sicer gre za pregled zahteve za posredovanje informacij glede poslovanja pošte Slovenije in za pripravo stališča in pravno svetovanje stranki.

Šele v tretjem delu računa, ki obsega le 7 od skupno 22,5 opravljene ure, je pravno svetovanje dne 24. 1. 2011, ki je po urah razčlenjeno tako: 2 uri za preučevanje temeljnih aktov, 2 uri za korespondenco s stranko in 7 ur za pripravljenost na poziv za udeležbo na NS. Čeprav sta novinarja razpolagala s tem računom, sta v prispevku trdila, da je drugi račun opredeljen le kot pravno svetovanje dne 24. 1. 2011. Novinar Mayer je dodal, da je to bil ravno datum, ko se je Aleš Hauc na seji NS rešil napovedane krivdne razrešitve. Ta trditev se sklada z napovedjo prispevka, v kateri je Gregor Trebušak povedal, da so pridobili »dokaz, kako je odvetniška pisarna Zidar Klemenčič kar na Pošto Slovenije naslovila račun za pravno svetovanje glede krivdne razrešitve generalnega direktorja Hauca«.

Čeprav sta novinarja razpolagala s specifikacijo, po kateri je odvetniška pisarna zaračunala za pravno svetovanje dne 24. 1. 2011 le 7,5 ure, kar znese 1567, 50 evra, sta v prispevku navedla skupni znesek in ga zaokrožila na »štiri tisoč evrov za pravno svetovanje glede krivdne razrešitve generalnega direktorja Aleša Hauca«.

Poante prispevka ni bilo mogoče spregledati, navsezadnje je poudarjena že v uvodu, čeprav sta jo novinarja s sklepom skušala preusmeriti v to, da podjetja kljub svojim pravnikom in pravnim službam najemajo drage zunanje storitve. Poanta prispevka je bila v plačilu 4000 evrov za »reševanje Hauca«.

Zamolčala sta vse postavke v računu, ki to demantirajo in so za znesek računa in torej za informacijo ključnega pomena. S tem sta prekršila 4. člen kodeksa.

Ne strinjam se tudi s trditvijo novinarjev, ki ji pritrjuje z razsodbo tudi NČR, da je šlo za svetovanje zasebniku. Aleš Hauc v novinarskem prispevku ne nastopa kot zasebnik, ampak kot generalni direktor. Dnevnega reda seje NS dne 24. 1. 2011 ne poznam, a tudi če bi bila na njem samo razrešitev generalnega direktorja, ne bi šlo za svetovanje zasebniku, ampak upravi Pošte.

V Ljubljani, 6. decembra 2011

Nada Ravter,

članica Novinarskega častnega razsodišča