Sekcija dimnikarjev pri GZS proti časniku Žurnal 24


prispevki Sabine Kržič

Stališče NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Ranka Ivelja (predsednica), Gojko Bervar (podpredsednik), Nina Jerman, Davorin Koron, Nada Ravter, Neža Kogovšek Šalamon, Mojca Ramšak (člani), je na seji 6. decembra 2011 v primeru Sekcija dimnikarjev pri GZS, zanjo Karmen Stariha, proti časniku Žurnal 24, zanj namestnik odgovornega urednika Matej Košir, ugotovilo, da novinarka in časnik nista kršila Kodeksa novinarjev Slovenije.


Primer: Sekcija dimnikarjev pri GZS, zanjo Karmen Stariha, proti časniku Žurnal 24, zanj namestnik odgovornega urednika Matej Košir

Pritožnica časniku očita kršitve kodeksa z naslovi treh člankov, objavljenih 24. 9. 2011. Pri vseh treh naj bi z naslovom kršili 2. in 10. člen kodeksa (žaljivo predstavljanje dejstev in potvarjanje vsebine v naslovu članka). Pritožnica sicer pravi, da je vsebina vseh treh člankov zapisana korektno, zato pa naslovi v kombinaciji z njo še posebej močno učinkujejo na bralca, saj kažejo drugačno vsebino, kot jo nadaljuje novinarkino besedilo (avtorica Sabina Kržič). Naslovi po pritožničinem mnenju na splošno blatijo ugled izvajalcev dimnikarske stroke. Z naslovom

Goljufajo pri prevozu

naj bi bralce zavajali, da dimnikarji na splošno goljufajo pri prevozu, čeprav je v članku jasno zapisano, da so bile kršitve ugotovljene le v 4 primerih od 80 pritožb, pri čemer dimnikarska podjetja izvedejo približno 1.250.000 storitev. Težko bi našli panogo, kjer bi bilo tako malo pritožb in ugotovljenih kršitev, še ugotavlja pritožnica. Z naslovom Če ga naženete – 200 evrov naj bi bralce zavajali, poleg tega pa je ta do dimnikarjev žaljiv in nekorekten. Članek z naslovom

“Dimnikar je zlo, ki pobira denar”

, zapisanim v narekovajih, bralce zavaja, da dimnikarske storitve niso potrebne, povrh vsega je citat potvorjen, saj je v besedilu drugačen kot v naslovu.

Od Žurnala 24 so zahtevali, naj objavi opravičilo ali pojasnilo, ki bo omililo škodljive posledice, a se odgovorni urednik s takim postopkom ni strinjal.

Namestnik odgovornega urednika Žurnala 24 Matej Košir in avtorica člankov Sabina Kržič odgovarjata, da se sekcija dimnikarjev pri GZS ni sklicevala na zakon o medijih, niti ni zahtevala popravka pač pa »primeren komentar, opravičilo ali članek s pravim naslovom«, zato so pritožnici samo ustrezno odgovorili. Naslov

Goljufajo pri prevozu

ni zavajajoč, saj izhaja iz ugotovitve, da so bile pri 80 pritožbah ugotovljene štiri kršitve, kar je 5 odstotkov primerov, navedenih v pritožbah, torej je uporaba množine v naslovu upravičena. Prav tako pri Žurnalu v naslovu

Če ga naženete – 200 evrov

ne vidijo žaljivosti, bralci pač sami presojajo, kako bi ocenili svoje ravnanje: da so dimnikarja odklonili, zavrnili ali nagnali, skratka storili nekaj, zaradi česar dimnikar ni mogel opraviti svojega dela. Naslov torej ne govori o osebnosti dimnikarjev in njihovega ravnanja, ampak o ravnanju stranke. Tudi vsebine ne potvarja, saj zavrnitev dimnikarskih uslug prinaša globo dvestotih evrov. Eden od dimnikarjev je novinarki, ki sicer navaja njegovo polno ime, izjavil, da »imajo dimnikarje nekateri še vedno za zlo, ki le pobira denar”. V naslovu je izjava skrajšana:

“Dimnikar je zlo, ki le pobira denar”

., kar je ključni del izjave.

SKLEP:

Žurnal 24 ni kršil 2. in 10 člena kodeksa


Obrazložitev:

NČR ugotavlja podobno kot pritožnica, da so vsi trije članki pisani korektno in v skladu s profesionalnimi standardi. Vsebina ni osebna žaljiva, prav tako niso žaljivi naslovi, saj odražajo informacije, zapisane v besedilu. Za naslov

Goljufajo pri prevozu

ima časopis oporo v v ugotovitvah tržnega inšpektorata, ki je v štirih primerih tudi ugotovil goljufijo. Bralec, ki ga naslov pritegne, morda tudi zaradi prepričanja, da so tovrstne goljufije pogostejše, v besedilu dobi natančna pojasnila, za kakšne razsežnosti v resnici gre. NČR tudi v naslovu

Če ga naženete – 200 evrov

ne najde kršitev 2. in 10. člena. Čeprav je izraz »naženete« morda pretirano močan, ne govori o ravnanju dimnikarjev, ampak oseb, ki dimnikarja ne spustijo v stanovanje – torej do dimnikarja ne more biti žaljiv. Sicer pa članek povsem korektno govori nasploh o dolžnostih in pravicah državljanov pri stikih z dimnikarji kot delom sistema požarne varnosti. Tudi z naslovom

“Dimnikar je zlo, ki le pobira denar”

Žurnal 24 ni kršil ne 2. ne 10. člena kodeksa, saj je zgolj citiral besede enega od dimnikarjev in v ničemer ne navaja tega, kar pravi pritožnica, da naj bi namreč bile dimnikarske storitve nepotrebne. Navedek v naslovu je sicer skrajšava izjave, ki jo oblikovanje naslovov pač terja, vendar v ničemer ne potvarja zapisane vsebine, ki sicer opisuje delo dimnikarjev na terenu. Narekovaji pa dajejo bralcu jasno vedeti, da ne gre za trditve avtorice, ampak da gre za citat, ki ga bodo našli obrazloženega v nadaljevanju besedila.


Obnova postopka:

Postopek, ki je bil zaključen in sta bila po njem izdana razsodba ali stališče NČR, se lahko obnovi na temelju predloga kateregakoli udeleženca v postopku. Udeleženec v postopku lahko zahteva obnovo postopka najpozneje eno leto od dne, ko je izvedel nova dejstva in dokaze, ki lahko vplivajo na spremembo prvotno izrečene razsodbe ali stališča. O predlogu za obnovo postopka odloča NČR, ki mora ugotoviti, ali obstajajo utemeljeni razlogi za obnovo postopka. Ponovni postopek prav tako vodi NČR.

V Ljubljani, 6. decembra 2011

Ranka Ivelja,

predsednica Novinarskega častnega razsodišča