Umik pritožbe v primeru Družba Mercata d.d., zanjo predsednik uprave Marko Mencin, proti Borisu Šuligoju (Delo)

Dne 29. 12. 2011 je družba Mercata z dopisom, naslovljenim na Novinarsko častno razsodišče, umaknila pritožbo proti novinarju Dela Borisu Šuligoju, avtorju članka Mercatina pritožba zavrnjena, objavljenem v časniku Delo 6. septembra 2011, zaradi novih dejstev v primeru.

Pritožnik je pritožbo umaknil z naslednjo obrazložitvijo:

»Po tem, ko je bila navedena pritožba že vložena, je novinar Boris Šuligoj predstavniku Mercate pojasnil, da je v članku sicer prišlo tudi do navajanja nekaterih netočnih dejstev, da pa on sam ni avtor besedila naslova in podnaslova članka, zaradi katerih je bila vložena pritožba, ampak je besedili naslova in podnaslova izbral urednik. Ne glede na to, da je novinar Boris Šuligoj v članku zavajajoče napisal, da sta SOD in KAD prodala SP na javni dražbi, da Mercata ni sodelovala pri draženju ter da svoje ponudbe na dražbi sploh ni podala, kar v resnici ne ustreza dejanskemu stanju, pa vlagatelj pritožbe ugotavlja, da je navedeno pritožbo vložil zoper napačno osebo in jo zato sedaj umika.«