Mladinsko združenje Brez Izgovora Slovenija proti uredništvu spletnega portala www.bibaleze.si


Stališče NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Gojko Bervar (podpredsednik), Mojca Ramšak, Neža Kogovšek Šalamon, Nina Jerman, Alma Sedlar in Nada Ravter (člani), je na seji 29. februarja 2012 v primeru Mladinsko združenje Brez Izgovora Slovenija (v nadaljevanju Mladinsko združenje) proti uredništvu spletnega portala www.bibaleze.si, zanj Igor Adamič, ugotovilo, da je uredništvo kršilo Kodeksa novinarjev Slovenije.


Primer: Mladinsko združenje Brez Izgovora Slovenija (v nadaljevanju Mladinsko združenje) proti uredništvu spletnega portala www.bibaleze.si, zanj Igor Adamič

Mladinsko združenje Brez izgovora Slovenija (zanj Mojca Bizjak) meni, da je v članku anonimne avtorice J. G. na spletni strani http://bibaleze.si/clanek/nosecnost/proti-jutranji-slabosti-mi-je-pomagala-le-marihuana.html kršen 4. člen Kodeksa novinarjev Slovenije, po katerem novinar ne sme zamolčati informacij, ključnih za razumevanje obravnavane teme.

Uredništvo spletnega portala www.bibaleze.si je 1. 7. 2011 objavilo prispevek, v katerem je opisana zgodba ženske z imenom Sonya, ki naj bi med nosečnostjo zelo trpela zaradi hude jutranje slabosti. Ker ji niso pomagala nobena zdravila, se je, kot piše, po nasvetu prijateljice Jenny odločila za jemanje marihuane. S pomočjo marihuane naj bi srečno donosila. Bralec še izve, da zdravniki marihuano sicer odsvetujejo, vendar pa da »niso odkrili nobenega slabega učinka na mamo ali dojenčka«.

V članku, ki ga sicer označuje kot resnično zgodbo, avtor navaja blagodejne učinke marihuane v nosečnosti, Mladinsko združenje Brez izgovora pa navaja, da gre za uživanje prepovedane droge, da je njeno posedovanje, nakup in prodaja po zakonu kazniva. Če se uživa v kombinaciji s tobakom, pa da gre za močan strup, ki škodi razvoju zarodka. Združenje Brez izgovora navaja, da je sicer omenjeno, da je zdravnik uporabo trave odsvetoval, a da članek kljub temu v ospredje postavlja blagodejne učinke marihuane.

Uredniki spletne strani www.bibaleze.si poudarjajo, da so ob sami zgodbi, ki predstavlja osebni pogled, navedli veliko poročil o zdravju škodljivih učinkih marihuane in jih postavili v opozicijo s predstavljeno zgodbo.

V skladu z možnostjo, ki jo Novinarskemu častnemu razsodišču daje 14. člen Pravilnika o delu Novinarskega častnega razsodišča, in po predhodni obravnavi primera na razsodišču je članica NČR predlagala razširitev pritožbe Mladinskega z združenja s 6. členom, po katerem mora novinar, kadar je le mogoče, navesti vir informacije. V utemljitvi predloga je navedla, da sta tako »Sonya« kot »Jenny« v prispevku poimenovani zgolj z imeni (brez priimkov), za Sonyo bralec izve še, da je doma iz Salema v Oregonu, bralcu pa ni pojasnjeno, katere raziskave oziroma kateri zdravniki so potrdili, da marihuana ni škodljiva za mame in dojenčke. Uredništvo tudi ni navedlo ne avtorja ne vira zgodbe, se pravi publikacije ali medija, po katerem je zgodbo povzelo (ker gre za tuja imena, je mogoče domnevati, da je bila objavljena v tujini in da je ni napisal domači avtor), da bi lahko uporabnik oziroma uporabnica spleta ocenil(a) njeno verodostojnost. Ker objavljena zgodba nosečnicam s hudimi jutranjimi slabostmi ponuja nasvet, naj si pomagajo z drogo, ki je prepovedana in po prevladujočem mnenju medicinske stroke škodljiva, je objava vira, ki ga zahteva 6. člen Kodeksa (novinar mora, kadar je le mogoče, navesti vir informacije), še toliko bolj pomembna.

SKLEP:

Uredništvo spletnega portala www.bibaleze.si ni kršilo 4. člena Kodeksa novinarjev Slovenije, je pa kršilo 6. člen Kodeksa novinarjev Slovenije


Obrazložitev:

Uredništvo spletnega portala www.bibaleze.si ni kršilo 4. člena Kodeksa novinarjev Slovenije, po katerem novinar ne sme zamolčati informacij, ključnih za razumevanje obravnavane teme; članek je namreč objavljen na spletu, ki kot medij omogoča vpogled v drugo plat zgodbe z zgolj klikom. V omenjenem primeru gre za zgodbo, ki je bila objavljena ob poročilih o škodljivih učinkih marihuane, ki so bili postavljeni ob omenjeni.

Uredništvo spletnega portala www.bibaleze.si je kršilo 6. člen Kodeksa novinarjev Slovenije. Uredništvo ni navedlo vira zgodbe, se pravi publikacije ali medija, po katerem je zgodbo povzelo (ker gre za tuja imena, je mogoče domnevati, da je bila objavljena v tujini in da je ni napisal domači avtor), da bi lahko uporabnik oziroma uporabnica spleta ocenil(a) njeno verodostojnost. Ker objavljena zgodba nosečnicam s hudimi jutranjimi slabostmi ponuja nasvet, naj si pomagajo z drogo, ki je prepovedana in po prevladujočem mnenju medicinske stroke škodljiva, je objava vira, ki ga zahteva 6. člen Kodeksa (novinar mora, kadar je le mogoče, navesti vir informacije), še toliko bolj pomembna.


Obnova postopka:

Postopek, ki je bil zaključen in sta bila po njem izdana razsodba ali stališče NČR, se lahko obnovi na temelju predloga kateregakoli udeleženca v postopku. Udeleženec v postopku lahko zahteva obnovo postopka najpozneje eno leto od dne, ko je izvedel nova dejstva in dokaze, ki lahko vplivajo na spremembo prvotno izrečene razsodbe ali stališča. O predlogu za obnovo postopka odloča NČR, ki mora ugotoviti, ali obstajajo utemeljeni razlogi za obnovo postopka. Ponovni postopek prav tako vodi NČR.

V Ljubljani, 29. februarja 2012

Ranka Ivelja,

predsednica Novinarskega častnega razsodišča