Odgovor NČR glede podpisovanja prispevkov


Pojasnilo:


Društvo novinarjev Slovenije je 10. aprila 2012 prejelo vprašanje Gašperja Tominca, v.d. urednika in novinarja časopisa Naš Časopis, Lokalnega časopisa občin Vrhnika, Borovnica, Horjul, Dobrova – Polhov Gradec in Log – Dragomer. Tominc sprašuje o tem, kaj Kodeks novinarjev Slovenije predpisuje glede podpisovanja novinarjev oz. avtorjev prispevkov (v tem primeru za lokalni časopis), ki so hkrati tudi funkcionarji (v tem primeru občinski svetnik). Odgovor objavljamo, ker menimo, da je koristen tudi za druge, ki se srečujejo s podobno prakso.


Odgovor članov NČR:

10. aprila smo na Društvo novinarjev Slovenije prejeli vaše vprašanje v zvezi s podpisovanjem prispevkov v lokalnem glasilu in s tem povezano morebitno kršitvijo Kodeksa novinarjev Slovenije. Ker kršitve Kodeksa obravnava Novinarsko častno razsodišče (NČR), smo vaše vprašanje predali v obravnavo članom NČR. Takole odgovarja:

Kodeks novinarjev Slovenije (ki ga prilagamo odgovoru) v nobenem delu oz. členu ne govori neposredno o podpisovanju, se pravi ne predpisuje, kako bi se moral novinar podpisovati.

Govori pa kodeks, in sicer v členih od 24 do 27, o konfliktu interesov. Stvar novinarja in uredništva je torej, da se konfliktu interesov (glede na kodeks) izogneta oziroma da razkrijeta, kako je novinar z zadevo, o kateri poroča, povezan. To je pa odvisno od vsakega konkretnega primera posebej.

Enoznačnega odgovora na to, ali gre pri pisanju in podpisovanju dopisnika, ki je hkrati občinski svetnik, za kršitev Kodeksa novinarjev Slovenije, torej ne moremo podati, saj je ta odvisen od zadeve članka.