Varuhinja človekovih pravic proti Vitomirju Petroviću in Gregorju Trebušaku (Svet na Kanalu A)


Stališče NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Ranka Ivelja (predsednica), Lea Širok, Mojca Ramšak, Alma M. Sedlar, Nina Jerman in Nada Ravter (člani), je na seji 9. maja 2012 v primeru Varuhinja človekovih pravic proti novinarju A Kanala Vitomirju Petroviću in uredniku oddaje Svet na kanalu A Gregorju Trebušaku ugotovilo, da sta novinar in urednik kršila Kodeks novinarjev Slovenije.


Primer: Varuhinja človekovih pravic proti novinarju A Kanala Vitomirju Petroviću in uredniku oddaje Svet na Kanalu A Gregorju Trebušaku

Varuhinja človekovih pravic oz. v njenem imenu Tone Dolčič, namestnik Varuha človekovih pravic, se je pritožila zaradi prispevka v zvezi s smrtjo Borisa Zupanca (Svet na Kanalu A, 20. 2. 2012 po 18. uri), v katerem naj bi avtor prispevka Vitomir Petrović in odgovorni urednik oddaje Gregor Trebušak kršila 17., 18. in 19. člen Kodeksa novinarjev Slovenije.

17. člen Kodeksa (Novinar spoštuje pravico posameznika do zasebnosti in se izogiba senzacionalističnemu in neupravičenemu razkrivanju njegove zasebnosti v javnosti. Poseg v posameznikovo zasebnost je upravičen le, če javni interes pretehta nad spoštovanjem njegove zasebnosti. Pri poročanju o javnih osebnostih in tistih, ki želijo dobiti moč in vpliv ter vzbujati pozornost, je pravica javnosti do obveščenosti širša. Novinar se mora zavedati, da lahko z zbiranjem ter objavo informacij, fotografij in posnetkov škodi posameznikom, ki niso vajeni medijske in javne pozornosti.) naj bi novinar kršil z razkritjem osebnih podatkov otroka: slike, polnega imena, imena pokojnega očeta, nekaterih podrobnih okoliščin tragične smrti očeta in okolja, kjer otrok živi, s čimer je objava predstavljala poseg v zasebnost otroka. Pritožnik meni, da četudi sta otrok in njegov zastopnik morda privolila v objavo, to samo po sebi ne razbremenjuje novinarjev in urednikov etične odgovornosti pri presoji o tem, ali bodo izjave in osebne podatke otroka objavili. V konkretnem primeru pa so bile izjave pridobljene kmalu po tragičnem dogodku, ki mu je bil otrok priča, še dodatno pa je otrok izpovedoval o določenih grobih podrobnostih obračuna s svojim pokojnim očetom.

Otrok bi upravičeno pričakoval spoštovanje predvsem svoje pravice do zasebnosti v posebno hudem trenutku. Pritožnik meni, da za razkrivanje podrobnosti iz najožje osebne sfere otroka ni najti nobenega javnega interesa. Še dodatno pa je bila televizija Kanal A s strani Kamile Kramarič, pomočnice ravnatelja vzgojnega zavoda Veržej, vnaprej naprošena, naj pri objavi ustrezno zaščitijo zasebnost otroka, a je bila takšna prošnja očitno zavestno preslišana. Pritožnik meni, da za razkrivanje otrokove zasebnosti v takšni meri ni najti opravičljivih razlogov, zaradi česar naj bi novinar kršil 17. člen Kodeksa.

18. člen Kodeksa (Ko novinar poroča s področja pravosodja, upošteva, da nihče ni kriv, dokler ni pravnomočno obsojen. Novinar mora biti pazljiv pri omembi imen in objavi fotografij in posnetkov storilcev, žrtev in njihovih svojcev v poročilih o nesrečah in predkazenskih postopkih.) naj bi novinar in urednik kršila z objavo posnetka, osebnih podatkov in podrobnosti umora, ki mu je prisostvoval žrtvin mladoletni sin.

19. člen Kodeksa (Posebno obzirnost mora pokazati pri zbiranju informacij, poročanju in objavi fotografij ter pri prenašanju izjav o otrocih in mladoletnikih, o osebah, ki jih je doletela nesreča ali družinska tragedija, o osebah z motnjami v telesnem ali duševnem razvoju ter o drugih huje prizadetih ali bolnih osebah.) naj bi novinar in urednik kršila s tem, ko sta objavila osebne podatke otroka, ki ga je doletela družinska tragedija, in ga večkratno objavila v sliki, s čimer nista pokazala nobene obzirnosti. Po mnenju pritožnika je še posebej neobzirno, da je otrok pred kamero izpovedoval o grobih podrobnostih brutalnega obračuna, ki se je končal s smrtjo njegovega očeta, kar je otroku gotovo povzročilo izjemno stisko.

Novinar in urednik na pritožbo nista odgovorila.

SKLEP:

Novinar Vitomir Petrović in urednik oddaje Svet na Kanalu A Gregor Trebušak sta kršila 17., 18. in 19. člen Kodeksa novinarjev Slovenije


Obrazložitev:

Pritožba s kršitvijo 17., 18. in 19. člena Kodeksa se nanaša na objavo prispevka v informativni oddaji, v katerem je bil otrok, ki je bil priča brutalnega tragičnega dogodka, v katerem je umrl njegov oče, izpostavljen z imenom, priimkom, v sliki in z izpovedovanjem o podrobnostih grozovitega dogodka, kljub temu, da je Kamila Kramarič, pomočnica ravnatelja vzgojnega zavoda Veržej, prosila Kanal A, naj pri objavi ustrezno zaščitijo zasebnost otroka. Otrokove zasebnosti ob družinski tragediji ni zaščitil niti novinar niti urednik informativne oddaje. Prispevek o tragičnem dogodku poroča brezobzirno in z opisovanjem podrobnosti umora, ki jih je kot priča videl žrtvin mladoletni sin. NČR meni, da niti novinar niti urednik nista skrbno pretehtala okoliščin in interesov vpletenih in sta se za tako vrsto objave odločila v nasprotju z otrokovimi koristmi in tudi javnim interesom.

NČR ocenjuje, da je bilo poročanje senzacionalistično, pri tem pa sta novinar in urednik zlorabila mladoletnega otroka, zato sta kršila 17., 18. in 19. člen Kodeksa Novinarjev Slovenije. 17. člen sta kršila z navajanjem zasebnih podatkov in senzacionalističnim razkrivanjem otrokove zasebnosti v javnosti, 18. člen sta kršila z objavo posnetkov mladoletnega sina žrtve in drugih svojcev, 19. člen sta kršila z neobzirnim poročanjem o mladoletni osebi, ki jo je doletela družinska tragedija.


Obnova postopka:

Postopek, ki je bil zaključen, in sta bila po njem izdana razsodba ali stališče NČR, se lahko obnovi na temelju predloga kateregakoli udeleženca v postopku. Udeleženec v postopku lahko zahteva obnovo postopka najpozneje eno leto od dne, ko je izvedel za nova dejstva in dokaze, ki lahko vplivajo na spremembo prvotno izrečene razsodbe ali stališča. O predlogu za obnovo postopka odloča NČR, ki mora ugotoviti, ali obstajajo utemeljeni razlogi za obnovo postopka. Ponovni postopek prav tako vodi NČR.

Ljubljana, 9. maj 2012

Ranka Ivelja, predsednica Novinarskega častnega razsodišča