Aleš Veršič proti novinarki Žurnal24 Anji Zupanc

Stališče NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slo-venije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Gojko Bervar (podpredsednik), Davorin Koron, Nada Ravter, Mario Belovič, Neža Kogovšek Šalamon, Lea Širok, Alma M Sedlar (člani), je na seji 3. 10. 2012 v primeru Aleš Veršič proti novinarki Anji Zupanc (spletni portal Žurnal24), sklenilo, da novinarka ni kršila Kodeksa novinarjev Slovenije.


Primer: Aleš Veršič proti novinarki Anji Zupanc, Žurnal24

Pritožnik Aleš Veršič je na NČR vložil pritožbo, v kateri novinarki Zupančevi očita, da je kršila 2. člen (Novinar se mora izogibati nekorektnemu, osebno žaljivemu predstavljanju podatkov in dej-stev.) in 10. člen (Montaža, napovedi, naslovi in podnapisi ne smejo potvarjati vsebine.) novinarske-ga kodeksa z naslovom članka, v katerem poroča, da Mestna občina Ljubljana (MOL) zahteva odško-dnino od Dragana Tošića zaradi motenja posesti.

Naslov članka, objavljenega 15. 2. 2012, je namreč „Jankovićevi zahtevajo odškodnino“, kar po pritožnikovem mnenju ne odraža vsebine novinarskega prispevka in zato zavaja bralca, saj pritožnik ne vidi povezave med družino Janković in dejanjem mestne občine.

Na očitke se je odzvala odgovorna urednica portala Žurnal24 Polona Movrin in jih zavrnila. Pojasnila je, da Zoran Janković pooseblja MOL, saj v skladu s 33. členom zakona o lokalni samoupravi župan predstavlja in zastopa občino. Dodala je še, da je Janković na „vse odgovorne položaje imenoval ljudi iz svojega kroga“, zaradi česar nobena odločitev ni sprejeta brez njegove vednosti ali vednosti njegovih najožjih sodelavcev.

SKLEP:

Novinarka Anja Zupanc ni kršila 2. in 10. člena Kodeksa novinarjev Slovenije


Obrazložitev:

NČR pritrjuje mnenju urednice spletnega portala Žurnal24 Poloni Movrin, da naslov, ki ga je za svoj članek uporabila novinarka Anja Zupanc, ni neprimeren, zato ni bil kršen 10. člen Kodeksa. Prav tako naslov ni nekorekten, osebno žaljiv, zato ni bil kršen niti 2. člen Kodeksa. Ured-nica pravilno ugotavlja, da tudi pristojni zakon predpisuje, da občino zastopa župan – v tem primeru Zoran Janković; obenem je slednji kot eden najbolj razpoznavnih slovenskih politikov javnosti dobro poznan kot župan MOL, zato njegovo poistovetenje z občino za naslovnike ni zavajajoče. Sicer pa je v članku novinarka jasno zapisala, da odškodnino terja Mestna občina Ljubljana. NČR tako ocenjuje, da je naslov članka neposredno vezan na njegovo vsebino, zato očitek, da je novinarka Anja Zupanc kršila Kodeks novinarjev Slovenije, v tem primeru ni utemeljen.


Obnova postopka:

Postopek, ki je bil zaključen, in sta bila po njem izdana razsodba ali stališče NČR, se lahko obnovi na temelju predloga kateregakoli udeleženca v postopku. Udeleženec v postopku lahko zahteva obnovo postopka najpozneje eno leto od dne, ko je izvedel za nova dejstva in dokaze, ki lahko vpli-vajo na spremembo prvotno izrečene razsodbe ali stališča. O predlogu za obnovo postopka odloča NČR, ki mora ugotoviti, ali obstajajo utemeljeni razlogi za obnovo postopka. Ponovni postopek prav tako vodi NČR.

v Ljubljani, 3. 10. 2012

Ranka Ivelja, predsednica Novinarskega častnega razsodišča