DRI, zanjo generalni direktor DRI Rajko Siročić, proti Urošu Kokošarju (Siol.net)


Prispevek_Kokošar


Stališče NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slo-venije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Ranka Ivelja (predsednica), Gojko Bervar (podpredsednik), Mojca Ramšak, Nada Ravter, Neža Kogovšek Šalamon, Lea Širok, Alma M Sedlar, Nina Jerman (člani-ce), je na seji 17. 10. 2012 v primeru DRI, Družba za upravljanje investicij, zanjo generalni direktor DRI Rajko Siročić, proti Urošu Kokošarju (Siol.net), sklenilo, da je novinar kršil Kodeks novinarjev Slovenije.


Primer: DRI, Družba za upravljanje investicij, zanjo generalni direktor DRI Rajko Siročić, proti Urošu Kokošarju (Siol.net)

DRI, Družba za upravljanje investicij, meni, da je novinar Uroš Kokošar v prispevku »Kaj (ne) počne AUKN?«, objavljenem 28. 2. 2012 na spletnem portalu www.siol.net, kršil 1., 3., 15. In 24. člen Kodeksa novinarjev Slovenije.

Novinar v prispevku navaja, da se kljub ugotovitvi AUKN, da poslovanje DRI vzbuja resen pomislek v ravnanje generalnega direktorja Rajka Siročiča s skrbnostjo dobrega gospodarja, ni zgodilo nič. DRI meni, da če bi novinar pred objavo prispevka kontaktiral bodisi DRI bodisi AUKN, bi izvedel, da so postopki v zvezi z omenjeno ugotovitvijo v teku. Po mnenju DRI je novinar (Uroš Kokošar) kršil 1. člen Kodeksa novinarjev Slovenije (v nadaljevanju Kodeksa), ki pravi, da mora novinar preverjati točnost zbranih informacij in se izogibati napakam.

DRI meni, da je novinar kršil 3. člen kodeksa, ki navaja, da mora novinar pri objavljanju informacij, ki vsebujejo hude obtožbe, pridobiti odziv tistih, ki jih te zadevajo, praviloma v istem prispevku, sicer pa takoj, ko je mogoče. V članku novinar povzema ugotovitev AUKN, da poslovanje DRI vzbuja resen pomislek v ravnanje generalnega direktorja Rajka Siročiča, kar po mnenju DRI predstavlja hudo obtožbo glede poslovanja družbe in gospodarnega ravnanja poslovodstva. DRI navaja, da so omenjene obtožbe zavrgli v sporočilu za javnost AUKN, da je novinar pri pripravi prispevka povzel zgolj ugotovitve AUKN, pri DRI pa ni poskušal dobiti informacije oziroma odziva.

DRI meni, da je novinar kršil 15. člen kodeksa, ki pravi, da je novinar dolžan ločiti informacijo od komentarja. DRI meni: »Čeprav je besedilo Kaj (ne) počne AUKN? komentar, avtor v njem prepleta povzemanje dejstev, komentiranje in izražanje svojih stališč, zaradi česar naslovnik težko loči med dejstvi in stališči novinarja. V DRI ocenjujemo, da so navedbe »Velja za NKBM, ne pa tudi za DRI«; »Pri potezah agencije lahko povlečemo še eno vzporednico, ki jo je moč primerjati z ravnanjem v NKBM, le da je v tem primeru ravnala popolnoma drugače«; »Kljub tej ugotovitvi pa se ni zgodilo nič«; »Agencija je kljub svojim pomislekom o ravnanju družbe »dvignila« roke in zamižala na obe očesi, kot da ni ugotovila nič«, avtorjevi osebni komentarji, ki so uvrščeni med dejstva in informaci-je, zaradi česar so za bralca zavajajoči.«

DRI meni, da je novinar z objavo prispevka kršil 24. člen Kodeksa, ki navaja, da se mora novinar izločiti, če je vpleten v dogodke, o katerih poroča. DRI navaja, da je bil Uroš Kokošar v letu 2011 v pogodbenem razmerju z DRI, ki je bilo prekinjeno pred iztekom pogodbe. DRI (Družba za razvoj investicij) meni, da je imel novinar osebne koristi zaradi svojih postranskih interesov, ki sovpadajo s temo, o kateri je pisal.

Odgovora novinarja Novinarsko častno razsodišče ni prejelo.

SKLEP:

Uroš Kokošar je kršil 1. člen Kodeksa novinarjev Slovenije, ne pa tudi 3., 15. in 24. člena kodeksa.

Obrazložitev:

Novinar je kršil 1. člen Kodeksa z ugotovitvijo: »Pred dobrim mesecem dni je (AUKN, op.a.) namreč pod drobnogled vzela Družbo za razvoj infrastrukture, ki jo vodi Rajko Siročić. AUKN je podala pobudo za spremembo posameznih členov akta o ustanovitvi družbe, s katerimi bi zagoto-vili predvsem boljši in bolj transparenten nadzor … Kljub tej ugotovitvi pa se ni zgodilo nič!« Novi-nar ni navedel, da so postopki v zvezi z zadevo v teku. NČR se je pri tem oprlo na trditve in dokazila pritožnika, saj novinar na pritožbo ni odgovoril.

Novinar ni kršil 3. člena Kodeksa, saj v njegovih trditvah ne gre za hude obtožbe.

Novinar ni kršil 15. člena Kodeksa, ki navaja, da je novinar dolžan ločiti informacijo od komentarja. Članek je objavljen kot komentar, kar v pritožbi ugotavlja tudi pritožnik.

Novinar ni kršil 24. člena Kodeksa, ki navaja, da se mora novinar izločiti, če je vpleten v dogodke, o katerih poroča. Uroš Kokošar je bil v pogodbenem razmerju z DRI leta 2011, delovno razmerje je bilo prekinjeno; članek je bil objavljen 28. 2. 2012.


Obnova postopka:

Postopek, ki je bil zaključen in sta bila po njem izdana razsodba ali stališče NČR, se lahko obnovi na temelju predloga kateregakoli udeleženca v postopku. Udeleženec v postopku lahko zahteva obnovo postopka najpozneje eno leto od dne, ko je izvedel za nova dejstva in dokaze, ki lahko vplivajo na spremembo prvotno izrečene razsodbe ali stališča. O predlogu za obnovo postopka odloča NČR, ki mora ugotoviti, ali obstajajo utemeljeni razlogi za obnovo postopka. Ponovni postopek prav tako vodi NČR.

v Ljubljani, 14. 11. 2012

Ranka Ivelja, predsednica Novinarskega častnega razsodišča