Zavrnitev zahteve po obnovi postopka v primeru GZS proti Katji Cah (Ona)


Zadeva: Zavrnitev zahteve po obnovi postopka v primeru GZS Zbornica za poslovanje z nepremičninami, Združenje združb za nepremičninsko poslovanje proti novinarki One Katji Cah

Novinarsko častno razsodišče (NČR) je prejelo zahtevo novinarke Katje Cah za obnovo postopka v primeru GZS Zbornica za poslovanje z nepremičninami, Združenje združb za nepremičninsko poslovanje (v njunem imenu predstavnica za odnose z javnostmi Karmen Stariha) proti novinarki One Katji Cah.

NČR je odločitev v tem primeru sprejelo 16. maja 2012. Pritožba in stališče NČR se nanašata na članek z naslovom »Nepremičninski agentje 000«, ki je bil v prilogi Dela ONA objavljen 28. februarja 2012.

Zahtevo za obnovo postopka je razsodišče obravnavalo 7. novembra 2012. Ugotovilo je, da je zahteva neutemeljena, saj novinarka ni navedla novih dejstev in dokazov, za katere bi izvedela po sprejetju stališča NČR, kar je pogoj za obnovo postopka po 25. členu Pravilnika o delu NČR. Zato je razsodišče zahtevo novinarke zavrnilo.

Ranka Ivelja,

Predsednica Novinarskega častnega razsodišča