Janez Kurbus proti Dejanu Karbi in Romani Dobnikar Šeruga (Delo)

Novinarsko častno razsodišče je v primeru Janez Kurbus proti Dejanu Karbi in Romani Dobnikar Šeruga (Delo) 16. januarja 2013 sprejelo odločitev. Ker pa NČR razpolaga z informacijo, da sta bili proti Dejanu Karbi vložena zasebno kazenska in civilna tožba, bo objavo sprejete odločitve, do sprejema pravnomočnega sklepa sodišč, zamrznilo.

Pravilnik o delu NČR v 8. člen pravi:

V primerih, ko se je zoper enega izmed udeležencev v postopku pred NČR začel ali poteka postopek pred rednimi sodišči, NČR praviloma odloči, da ne začne ali prekine postopek. O tem primeru NČR dokončno razsodi po končanem sodnem postopku.

NČR bo svojo odločitev objavilo po končanih postopkih na sodiščih.