Leon Oblak, Infonet media d. d., proti Maja Remi, Nedeljski dnevnik


Prispevek_Remi


Stališče Novinarskega častnega razsodišča DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Ranka Ivelja (predsednica), Gojko Bervar (podpredsednik), Alma M. Sedlar, Davorin Koron, Mario Belovič in Nina Jerman (člani), na seji 30. januarja 2013 v primeru Leo Oblak, Infonet media d. d., proti Maja Remi, Nedeljski dnevnik, ugotovilo kršitev kodeksa. Ker je Maja Remi psevdonim, odgovorni urednik nedeljskega dnevnika Zlatko Šetinc pa imena avtorice (avtorja) ni bil pripravljen razkrit, je za kršitev objektivno odgovoren sam.


Primer: Leo Oblak, Infonet media d. d., proti Maja Remi, Nedeljski dnevnik

Leo Oblak, Infonet media d.d, se je pritožil zaradi članka Maje Remi z naslovom „Slovo od RTV bodo jemali v Pen klubu“, objavljenem 8. julija 2012 v Nedeljskem dnevniku. Pritožnika je v delu prispevka, ki govori o dogajanjih v zvezi z ustanovitvijo nove državne televizije Planet TV, zmotila vrsta (domnevno) neresničnih navedb. Sporni del prispevka se glasi: „V igro je vstopil tudi medijski mogotec Leo Oblak, ki se ga omenja kot enega pomembnejših mož pri postavljanju nove državne televizije. Pri Planet TV naj bi poskrbel za dopisniško mrežo, za katero bodo uporabili kar novinarske ekipe, ki sicer delujejo na njegovih lokalnih in regionalnih radijskih postajah, delujočih pod imenom Infonet, kjer je najbolj poslušan Radio 1. Veliko besede naj bi imel Oblak tudi pri nabavljanju tehnične opreme za novo televizijo, kjer pa so se interesi prekrižali z najslavnejšim v ozadju delujočim bratom politika iz vrha trenutne vladajoče koalicije. Verjetno se bo Oblak moral na tem področju velikemu bratu umakniti, četudi se je šolal v Italiji in poslovno skalil na radiu Ognjišče.“

Po mnenju pritožnika je neresnična trditev, da je v igro (pri ustanavljanju nove televizije) vstopil tudi Leo Oblak. Kot je zapisal, pri ustanavljanju nove televizije Planet TV nima nobene vloge in zato nikakor ni eden pomembnejših pri tem projektu. Prav tako z družbo TS Media d.d. ne on sam ne nobena od z njim povezanih družb nima sklenjene pogodbe za izvajanje kakršnih koli storitev. Prav tako naj bi bila neresnična trditev, da naj bi pri Planet TV poskrbel za dopisniško mrežo, za katero naj bi uporabil kar novinarske ekipe, ki sicer delujejo na njegovih lokalnih in regionalnih radijskih postajah. Pritožnik je zapisal, da je v imenu družbe Infonet media d. d. podal le ponudbo za produkcijo in grafično oblikovanje vremenske napovedi, v kateri bi sodelovali trije voditelji radijskih postaj Infonet. Neresnična pa naj bi bila še trditev, da naj bi imel Leo Oblak veliko besede pri nabavljanju tehnične opreme za novo televizijo („kjer pa so se interesi prekrižali… velikemu bratu umakniti…“) Pritožnik zatrjuje, da skupina Infonet družbi TS Media d.o.o. ne dobavlja nobene opreme. Zato pritožnik, kot pravi, tudi ni prišel v konflikt z domnevnim bratom iz ozadja in se zato nikomur ne bo mogel umikati.

Maja Remi naj bi kršila 1. člen kodeksa, ker ni preverila točnosti zbranih informacij in se izognila napakam. Kršila naj bi tudi 5. člen, ker v članku ni opozorila, da objavlja nepotrjene informacije ali ugibanja. Uporaba besed „naj bi“ in „verjetno“ po pritožnikovem mnenju ni dovolj zanesljivo opozorilo. Maja Remi se na pritožnika tudi ni obrnila. Kršila pa naj bi tudi 6. člen, ker v članku ni navedla vira informacij. Pritožnik je uredništvu Nedeljskega dnevnika poslal tudi popravek, ki je bil objavljen.

Maja Remi na pritožbo ni odgovorila. Ker je NČR seznanjeno, da je Maja Remi psevdonim, smo se s prošnjo za pojasnila obrnili na odgovornega urednika Nedeljskega dnevnika Zlatka Šetinca. Odgovoril nam je, da je bil prispevek objavljen v rubriki Šepet, ki jo urejata Aleksander Lucu in Alenka Žavbi, ki prispeva fotografije. Kdo je omenjeni prispevek napisal, nam ni sporočil. „Rubriko Šepet v uredništvu jemljemo kot celoto, ne nazadnje je tako opredeljen tudi račun, ki ga vsak mesec (na podlagi pogodbe) dobimo v hišo. Kako nastajajo posamezni deli omenjene rubrike, ne vemo in se s tem niti ne ukvarjamo,“ je zapisal v svojem odgovoru. Med drugim je še dodal, da doslej kot urednik ni imel razlogov, da bi posebej preverjal zanesljivost virov oziroma informacij, zlasti ne, kadar je na dopustu (kot v tem primeru). Pojasnil je še, da (pod)rubrika z naslovom Maja Remi spremlja dogajanja na medijski sceni in se ukvarja predvsem z ozadji in omrežji, in je nekakšna medijska družabna kronika. Pri tovrstnem žanru, „ki vsekakor ni preiskovalno novinarstvo“, pa da je težko potrjevati vse informacije in navajati vire, kot pričakuje pritožnik. Zapisal je še, da verjame, da je članek nastal na podlagi verodostojnega vira.

SKLEP:

Maja Remi (gre za psevdonim) je kršila 1., ni pa kršila 5. in 6. člena Kodeksa novinarjev Slovenije; za kršitev je objektivno odgovoren odgovorni urednik Nedeljskega dnevnika Zlatko Šetinc.

Obrazložitev:

Odgovorni urednik Nedeljskega dnevnika Zlatko Šetinc ni ugodil prošnji Novinarskemu častnemu razsodišču, naj razkrije avtorja ali avtorico prispevka, na katerega se je pritožil Leo Oblak, zato je NČR v skladu z uveljavljeno prakso objektivno odgovornost za kršitev pripisalo njemu.

Avtor ali avtorica (v nadaljevanju avtor) omenjenega prispevka je kršil(a) 1. člen, saj spornih trditev, ki jih navaja pritožnik, ni preverila. Po zatrdilih pritožnika so te neresnične, z morebitnimi drugačnimi informacijami, na podlagi katerih je avtor zapisal svoje trditve, pa NČR ne razpolaga.

Avtor ni kršil 5.člena kodeksa, ki novinarje zavezuje, da opozorijo, ko objavljajo nepotrjene informacije ali ugibanje, saj lahko bralec že iz naslova rubrike (Šepet) sklepa, da gre za govorice. Ker mora novinar preveriti resničnost govoric, je NČR že ugotovilo kršitev 1. člena.

Avtor ni kršil 6. člena, ki novinarja zavezuje, da navede vir informacije. Razlogi, da razsodišče ni prepoznalo te kršitve, so enaki kot pri (neugotovljeni) kršitvi 5. člena. Vir informacije so bile očitno govorice oziroma anonimni viri, kar je mogoče sklepati iz imena rubrike. Ker avtor ni preveril resničnosti trditev, je NČR, kot rečeno, ugotovilo kršitev 1. člena.


Obnova postopka:

Postopek, ki je bil zaključen in sta bila po njem izdana razsodba ali stališče NČR, se lahko obnovi na temelju predloga kateregakoli udeleženca v postopku. Udeleženec v postopku lahko zahteva obnovo postopka najpozneje eno leto od dne, ko je izvedel za nova dejstva in dokaze, ki lahko vplivajo na spremembo prvotno izrečene razsodbe. O predlogu za obnovo postopka odloča NČR, ki mora ugotoviti, ali obstajajo utemeljeni razlogi za obnovo postopka. Ponovni postopek prav tako vodi NČR.

V Ljubljani, 30. januarja 2013

Ranka Ivelja, predsednica Novinarskega častnega razsodišča