Pritožnica A. A. proti Vitomirju Petroviču in Gregorju Trebušaku (Svet na Kanalu A)


Stališče Novinarskega častnega razsodišča DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Ranka Ivelja (predsednica), Gojko Bervar (podpredsednik), Lea Širok, Alma M. Sedlar, Neža Kogovšek Šalamon, Davorin Koron, Nada Ravter, Vasja Jager in Nina Jerman (člani) je na seji 16. januarja 2013 v primeru Odvetniška pisarna Šafar in partnerji, d.o.o. (imena pritožnice ne objavljamo zaradi varovanja njene zasebnosti in zasebnosti otrok) proti Vitomirju Petroviču, novinarju oddaje Svet na Kanalu A, in uredniku odddaje Gregorju Trebušaku ugotovilo, da sta novinar in urednik kršila Kodeks novinarjev Slovenije.


Primer: Pritožnica A. A., zanjo Odvetniška pisarna Šafar in partnerji, proti novinarju Vitomirju Petroviču in uredniku oddaje Gregorju Trebušaku (Svet na Kanalu A)

Pritožnica novinarju in uredniku v prispevku »So otroci doma zaradi nasilne vzgojiteljice? Vzgojiteljica naj bi terorizirala otroke«, objavljenem 19.10.2012 v oddaji Svet na Kanalu A, očita kršitev 2., 3., 6., 17. in 18. člena Kodeksa novinarjev Slovenije.

2. člen KNS (Novinar se mora izogibati nekorektnemu, osebno žaljivemu predstavljanju podatkov in dejstev) naj bi novinar in urednik kršila, ker naj bi zoper pritožnico v prispevku, v katerem je novinar poročal o domnevnem trpinčenju otrok v treh vrtcih, navedel hude obtožbe, kot so »Drugi primer pa je naravnost grozljiv… V vrtcu…. naj bi se (pritožnica) izživljala nad nemočnimi malčki s posebnimi potrebami.«

3. člen KNS (Novinar mora pri objavljanju informacij, ki vsebujejo hude obtožbe, pridobiti odziv tistih, ki jih te informacije zadevajo, praviloma v istem prispevku, sicer pa takoj, ko je mogoče.) naj bi novinar in urednik kršila zaradi navedbe, da naj bi se »pritožnica izživljala nad malčki posebnimi potrebami«. Čeprav gre za hudo obtožbo, novinar pri tem ni pridobil odziva pritožnice.

6. člen KNS (Novinar mora, kadar je mogoče, navesti vir informacij.) naj bi novinar in urednik kršila, ker v prispevku o domnevnem nasilju v vrtcu ni bil naveden vir informacij.

17. člen KNS (Novinar spoštuje pravico posameznika do zasebnosti in se izogiba senzacionalističnemu in neupravičenemu razkrivanju njegove zasebnosti v javnosti. Poseg v posameznikovo zasebnost je upravičen le, če javni interes pretehta nad spoštovanjem njegove zasebnosti…) naj bi novinar in urednik kršila, ker se po mnenju pritožnice »nista izogibala senzacionalističnemu in neupravičenemu razkrivanju zaupnosti in zasebnosti pritožnice v javnosti.«

18. člen Kodeksa novinarjev Slovenije (Ko novinar poroča s področja pravosodja, upošteva, da nihče ni kriv, dokler ni pravnomočno obsojen. Novinar mora biti pazljiv pri omembi imen in objavi fotografij in posnetkov storilcev, žrtev in njihovih svojcev v poročilih o nesrečah in predkazenskih postopkih.) pa naj bi novinar in urednik kršila, ker v prispevku nista spoštovala načela, da ni nihče kriv, dokler ni pravnomočno obsojen.

Novinarja se na pritožbo nista odzvala.

SKLEP:

Novinar Vitomir Petrovič je kršil 2., 3. in 18. člen, ni pa kršil 6. in 17. člena Kodeksa novinarjev Slovenije. Urednik Gregor Trebušak je kodeks kršil, ker je odgovoren za objavo.

OBRAZLOŽITEV:

2. člen KNS sta novinar in urednik kršila, ker je navedba, »da se je pritožnica izživljala nad nemočnimi malčki s posebnimi potrebami« huda obtožba, ki je po oceni NČR tudi osebno žaljiva.

3. člen KNS sta urednik in novinar kršila, ker je novinar v prispevku navedel ime in priimek pritožnice ter dejal, da naj bi se »izživljala nad malčki s posebnimi potrebami«, kar je po oceni NČR huda obtožba, ob čemer pa odziva pritožnice ni poiskal oziroma ga objavil.

Novinar in urednik nista kršila 6. člena KNS, saj je novinar v prispevku, ki se je sicer v večji meri nanašal na drug primer nasilja v vrtcu, objavil vir, elektronsko sporočilo ministrstva za šolstvo, izobraževanje, znanost in kulturo, v katerem so mu pojasnili, da so na pristojnem inšpektoratu v zadnjih dveh letih prejeli dve pobudi, ki se nanašata na domnevno nasilno ravnanje nad otroki v vrtcu.

Novinar je ministrstvo tudi v slikovnem delu prispevka navedel kot vir informacij. Ob tem je povedal, da naj bi v primeru, ki je predmet pritožbe na NČR, policija vložila kazensko ovadbo na tožilstvo. Iz tega sledi, da so bili uradni postopki v konkretnem primeru sproženi, to pa je mogoče preveriti tudi pri pristojnih organih. Po oceni NČR ni bilo potrebe, da bi novinar v konkretnem prispevku še posebej navajal druge vire informacij.

Novinar in urednik po oceni NČR nista kršila 17. člena Kodeksa novinarjev Slovenije, saj iz prispevka ni razvidno, da bi z objavo oziroma navedbami kakorkoli posegala v zasebnost pritožnice.

18. člen KNS sta novinar in urednik kršila, ker je v prispevku pritožnica navedena z imenom in priimkom v povezavi z navedbo, da »naj bi se izživljala nad nemočnimi malčki s posebnimi potrebami«. Novinar je ne glede na to, da gre za predkazenski postopek objavil polno ime pritožnice in ime vrtca, v katerem je delala, s čimer je javnosti izpostavil tudi zasebnost otrok. Kot je NČR že opozorilo, izraz »naj bi« novinarja ne odvezuje odgovornosti za objavljene informacije. Novinar in urednik sta 18. člen KNS kršila tudi, ker nista upoštevala, da nihče ni kriv, dokler ni pravnomočno obsojen.


Obnova postopka:

Postopek, ki je bil zaključen in sta bila po njem izdana razsodba ali stališče NČR, se lahko obnovi na temelju predloga kateregakoli udeleženca v postopku. Udeleženec v postopku lahko zahteva obnovo postopka najpozneje eno leto od dne, ko je izvedel za nova dejstva in dokaze, ki lahko vplivajo na spremembo prvotno izrečene razsodbe ali stališča. O predlogu za obnovo postopka odloča NČR, ki mora ugotoviti, ali obstajajo utemeljeni razlogi za obnovo postopka. Ponovni postopek prav tako vodi NČR.

V Ljubljani, 30. januarja 2013

Ranka Ivelja, predsednica Novinarskega častnega razsodišča