Skupina Keter, Keter Organica d.o.o. proti Vasji Jagru (Večer)

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Ranka Ivelja (predsednica), Gojko Bervar (podpredsednik), Mojca Ramšak, Davorin Koron, Lea Širok, Nina Jerman, Nada Ravter (člani), je na seji 5. junija 2013 v primeru Skupina Keter, Keter Organica d.o.o., zanjo odvetniška pisarna Matoz o. p. , d.o.o. proti novinarju Večera Vasji Jagru ugotovilo, da novinar ni kršila Kodeksa novinarjev Slovenije. Vasja Jager se je v skladu s 7. členom pravilnika Novinarskega častnega razsodišča izločil tako iz razprave kot postopka odločanja v tej zadevi.


Primer: Skupina Keter, Keter Organica d.o.o., zanjo odvetniška pisarna Matoz o.p. , d.o.o. proti novinarju Večera Vasji Jagru

Pritožnik oziroma odvetniška pisarna Matoz sta novinarju Vasji Jagru v treh člankih, objavljenih v Večeru, očitala kršitve 1., 2. in 3. člena Kodeksa novinarjev Slovenije. Ko je bila odvetniška družba Matoz opozorjena, da je pri dveh člankih zamudila 45-dnevni rok za pritožbo, zdaj vztraja samo pri enem besedilu z naslovom NKBM kreditirala tudi Ketrove menedžerje. Čeprav so pri odvetniški pisarni Matoz sprva pri vseh treh člankih navajali kršitev vseh treh členov, v svoji dopolnitvi pritožbe v edinem, pri katerem niso zamudili roka, navajajo zgolj kršenje 2. člena kodeksa. (Novinar se mora izogibati nekorektnemu, osebno žaljivemu predstavljanju podatkov in dejstev.) Tega naj bi Vasja Jager prekršil s tem, ker je premoženje enega vodilnih v skupini Keter Denisa Bolčine oziroma njegove sorodnice Marije Bolčina opredelil kot vilo v štajerskem Hollywoodu, čeprav, pravijo, gre za običajen stanovanjski objekt. Taka novinarjeva opredelitev, meni pritožnik, je nekorektna, za družbo pa tudi žaljiva, saj novinar v članku poskuša predstaviti enormen obseg »sumljivo« pridobljenega premoženja, ki da se odraža na nepremičninskem področju družbenikov.

2. člen kodeksa naj bi novinar kršil tudi z navajanjem neresnice o tem, da je v zameno za hipoteko na hiši Marije Bolčina Probanka julija odobrila 3,5 milijona evrov kredita, ki ga je pridobilo podjetje.

Vasja Jager je na pritožbo odgovoril. Pravi da si je sam nepremičnino, ki stoji na območju, med domačini znanem kot Malečniški Hollywood, ogledal, »…se pogovoril s tamkajšnjimi prebivalci; mnenje, ki sem si ga ustvaril in do katerega sem upravičen, je, da gre za vilo. Nenazadnje ne gre za stilno obremenjeno označbo in ne vidim nobenega razloga, zakaj bi bila njena uporaba sporna«. Novinar pravi, da je vse navedbe v članku poskušal preveriti pri skupini Keter in njenem vodstvu (priložil je korspondenco z njimi), vrnile pa so se samo žaljivke in nekakšna sporočila »off the record«, ki pa jih na željo posameznikov ni smel uporabiti. Iz elektronskih sporočil je po novinarjevem mnenju tudi jasno, da je preverjal navedbe o kreditih na nepremičnini, vpisani na ime Marije Bolčina, in Denisu Bolčini poslal tudi uradne izpise iz zemljiške knjige, na podlagi katerih je pripravljal zgodbo. Skupina Keter je proti njemu pred časom že sprožila tožbo, ki pa jo je na sodišču izgubila, saj je vrhovno sodišče ugotovilo, da ni kršil zakonskih predpisov in da je delo opravil korektno in profesionalno. Sam je v želji, da opere svoj ugled, pozval skupino Keter, naj vloži pritožbo na Novinarsko častno razsodišče. Opozarja, da na podlagi Večerovega poročanja posle med NKBM in skupino Keter po naročilu nadzornega sveta banke preiskuje tudi njena notranja revizija. Vsekakor pa je preiskovanje denarnih tokov med NKBM in Ketrom v javnem interesu, pravi Vasja Jager.

SKLEP:

Vasja Jager ni kršil 2. člena Kodeksa novinarjev Slovenije.

Obrazložitev:

NČR meni, da uporaba izraza »vila« ni nekorektna, še manj žaljiva. Subjektivna ocena o videzu nepremičnine še ni kršitev kodeksa, še posebej, če med zunanjim videzom in novinarskim opisom ni očitne razlike. NČR, ki v članku ni našlo nobenih namigov na »sumljivo« pridobljeno premoženje, torej meni, da kršitve 2. člena v tem delu besedila ni bilo.

Razsodišče se je poglobilo tudi v očitek, da je neresnica, da bi Denis Bolčina oziroma njegova sorodnica Marija Bolčina na podlagi neenakovredne hipoteke dobila 3,5-milijonsko posojilo za podjetje. Pritožnik trdi, da je bila hipoteka le manjši del zavarovanja tega posojila. Novinar je v elektronski pošti vodstvo skupine Keter izrecno vprašal, s čim so bila, glede na – tako je zapisal v vprašanju – nezadostno vrednost zastavljene nepremičnine zavarovani ti krediti. Po vednosti NČR (pritožnik ni predložil nobenih materialnih dokazov, da bi novinarja na kakršen koli način seznanil z drugačnimi dejstvi) Vasja Jager na to vprašanje ni dobil odgovora. Prav tako pritožnik tudi v pritožbi ne navaja nobenih dokazov za svojo trditev, da omenjena hipoteka ni bila edino jamstvo za tako visok kredit, na katere bi se lahko razsodišče pri presojanju kršitve oprlo. Zato tudi v tem primeru ni ugotovilo kršitve 2. člena kodeksa.

O pritožbi zoper druga članka, pri katerih je odvetniška pisarna Matoz zamudila 45-dnevni rok za pritožbo, razsodišče ni odločalo.


Obnova postopka:

Postopek, ki je bil zaključen in sta bila po njem izdana razsodba ali stališče NČR, se lahko obnovi na temelju predloga kateregakoli udeleženca v postopku. Udeleženec v postopku lahko zahteva obnovo postopka najpozneje eno leto od dne, ko je izvedel za nova dejstva in dokaze, ki lahko vplivajo na spremembo prvotno izrečene razsodbe. O predlogu za obnovo postopka odloča NČR, ki mora ugotoviti, ali obstajajo utemeljeni razlogi za obnovo postopka. Ponovni postopek prav tako vodi NČR.

V Ljubljani, 19. junija 2013

Ranka Ivelja, predsednica Novinarskega častnega razsodišča

PRISPEVEK:

http://web.vecer.com/portali/vecer/v1/default.asp?kaj=3&id=2013031505895161