Zavrnitev primera Občina Kočevje proti Barbari Prelesnik Kojek in Zlatku Ficku (Kočevski utrip)


Zavrnitev vloge NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Ranka Ivelja (predsednica), Gojko Bervar (podpredsednik), Davorin Koron, Nada Ravter, Vasja Jager in Nina Jerman (člani), je na seji, 19. junija 2013, v primeru Občina Kočevje (zanjo župan Vladimir Prebilič) proti odgovorni urednici mesečnika Kočevski utrip Barbari Prelesnik Kojek in Zlatku Ficku odločilo, da obravnavo pritožbe zavrne.


Primer: Občina Kočevje (zanjo župan Vladimir Prebilič) proti odgovorni urednici mesečnika Kočevski utrip Barbari Prelesnik Kojek in avtorju ter hkrati naročniku besedila z naslovom Razmah sumov korupcije v Kočevju Zlatku Ficku

Občina Kočevje kot pritožnik odgovorni urednici mesečnega časopisa Kočevski utrip Barbari Prelesnik Kojek ter piscu in naročniku besedila z naslovom Razmah sumov korupcije v Kočevju (objavljenem 18. februarja 2013) Zlatku Ficku očita kršitev 1., 2., 4., 7., 11. in 21. člena Kodeksa novinarjev Slovenije. Zlatko Ficko v svojem odgovoru vse očitke zavrača, odgovorna urednica Barbara Prelesnik Kojek pa pojasnjuje, da je omenjeni prispevek plačan oglas.

Pritožnik meni, da se omenjeno sporno oglasno sporočilo ali članek v ničemer ne razlikuje od novinarskih prispevkov. Kot dodaja, je šele po podrobnejšem ogledu teksta moč opaziti, da je naročnik in avtor objave Zlatko Ficko.

SKLEP:

Novinarsko častno razsodišče pritožbo Občine Kočevje v skladu z 2. členom Pravilnika o delu NČR, ki pravi, da NČR obravnava in presoja kršitve kodeksa avtorjev uredniških vsebin, zavrača, saj se pritožba nanaša na oglasno sporočilo.

Obrazložitev:

Novinarsko častno razsodišče (NČR) ugotavlja, da je objavljeno besedilo v nekaterih delih res sorodno novinarskim prispevkom. S pripisom na koncu besedila »Naročnik objave: Zlatko Ficko, občinski svetnik«, pa način objave ne glede na vsebino ustreza oglasu. Da gre za plačan oglas, potrjuje tudi odgovorna urednica časopisa Barbara Prelesnik Kojek.Ker Novinarsko častno razsodišče ni pristojno za razsojanje o oglasnih sporočilih, pobude pritožnika ni obravnavalo.

NČR medije opozarja, naj oglasna sporočila prepoznavno in nedvoumno loči od novinarskih besedil, kar zahteva tudi Kodeks novinarjev Slovenije.

v Ljubljani, 3. julija 2013

Ranka Ivelja, predsednica Novinarskega častnega razsodišča