Javni razpis za člana Novinarskega častnega razsodišča iz javnosti

Na razpis se lahko prijavijo kandidati,

ugledni strokovnjaki s področja novinarstva, etike, prava, medijev, človekovih pravic

… Mandat članu bo trajal do junija 2015. Končni izbor bo opravila skupščina sindikata.

NČR ima pri izbiri kandidata pravico do predhodnega nezavezujočega mnenja.

Kandidati so lahko predlagani ali pa h kandidaturi pristopijo sami. V primeru, če kandidata predlaga nekdo drug, mora poskrbeti tudi za njegovo soglasje h kandidaturi.

Pisne kandidatute za člana NČR iz javnosti zbiramo na naslovu Društvo novinarjev Slovenije, Wolfova 8, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov generalni@novinar.com,

do vključno 15. novembra 2013.

Novinarsko častno razsodišče ima 11 članov, med njimi je 9 novinarjev in dva predstavnika javnosti. Razpis za predstavnika javnosti sredi mandata ponavljamo, ker je ena od članic, predstavnica javnosti, izstopila.

Pravilnik o delu razsodišča, Kodeks novinarjev Slovenije, na podlagi katerega razsodišče ugotavlja kršitve novinarskih standardov in etike, kot tudi odločitve razsodišča so dostopne na spletnem naslovu www.razsodisce.org.

Za pojasnila smo dostopni vsak delovnik med

10. in 14. uro v pisarni društva ali kadarkoli pred elektronske pošte na naslovu generalni@novinar.com.