Jernej Pavlin proti novinarju Janiju Muhiču (POP TV)


Stališče Novinarskega častnega razsodišča DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Ranka Ivelja (predsednica), Gojko Bervar (podpredsednik), Lea Širok, Neža Kogovšek Šalamon, Davorin Koron, Nada Ravter in Nina Jerman (člani), je na seji 10. septembra 2013 v primeru Jernej Pavlin proti novinarju Janiju Muhiču (POP TV) ugotovilo, da novinar ni kršil Kodeksa novinarjev Slovenije.


Primer: Jernej Pavlin proti novinarju Janiju Muhiču (POP TV)

Pritožnik Jernej Pavlin novinarju očita, da je v prispevku »Slovenija praznuje 22. rojstni dan«, ki je bil 24. 6. 2013 objavljen v oddaji »24 ur«, kršil 1. člen (novinar mora preverjati točnost zbranih informacij), 2. (novinar se mora izogibati nekorektnemu, osebno žaljivemu predstavljanju podatkov in dejstev) in 4. člen Kodeksa novinarjev Slovenije (novinar ne sme zamolčati informacij, ključnih za razumevanje obravnavane teme). Navedene člene kodeksa naj bi novinar kršil z navedbo: »A ker bodo tu čez slabi dve uri tudi praporščaki z rdečo zvezdo, se je največja opozicijska stranka SDS odločila za svojo proslavo v Celju v domu svetega Jožefa.« Pritožnik je v pritožbi navedel, da se SDS ni odločila za svojo proslavo, temveč se je predsednik Janez Janša odzval povabilu na prireditev Pozdrav domovini, ki je letos potekala že šestnajsto leto pred domom sv. Jožefa v Celju. Te prireditve SDS ni organizirala, niti ni organizirala ali kakorkoli drugače pripravljala kakšne druge proslave ob Dnevu državnosti.

Novinar je na pritožbo odgovoril. Opozoril je, da je pritožba vložena zoper njega osebno kot voditelja oddaje, skladno z uredniškimi pravili POP TV pa ni nastopal v vlogi novinarja, sploh pa ne v vlogi novinarja, ki je bil tisti dan na dogodku v Celju. POP TV ima tako kot glavnina slovenskih medijev in ena od nacionalnih televizij postavljen uredniški sistem, za vsebino oddaje pa odgovarja odgovorni urednik, urednik informativnega programa, dnevni urednik in redaktor oddaje, konec koncev pa tudi novinar, ki je bodisi od svojega vira bodisi na terenu dobil konkretno informacijo. Kot voditelj ni dolžan vsake besede preverjati pri institucijah ali novinarjevih virih, ki jih niti ne pozna, in tega ni mogel storiti niti v konkretnem primeru.

SKLEP:

Novinar ni kršil 1., 2. in 4. člena Kodeksa novinarjev Slovenije.

Obrazložitev:

NČR ugotavlja, da je novinar Jani Muhič v oddaji 24 ur nastopal kot voditelj in da za vsebino novinarskega prispevka ne odgovarja. Zanjo sta lahko odgovorna le novinar, ki je informacije pridobil, in odgovorni urednik oddaje. Glede na to, da novinar Jani Muhič ni avtor prispevka in da ni odgovorni urednik oddaje, NČR ugotavlja, da z vsebino prispevka ni mogel kršiti 1., 2. in 4. člena kodeksa.


Obnova postopka:

Postopek, ki je bil zaključen in sta bila po njem izdana razsodba ali stališče NČR, se lahko obnovi na temelju predloga kateregakoli udeležence v postopku. Udeleženec v postopku lahko zahteva obnovo postopka najpozneje eno leto od dne, ko je izvedel nova dejstva in dokaze, ki lahko vplivajo na spremembo prvotno izrečene razsodbe ali stališča. O predlogu za obnovo postopka odloča NČR, ki mora ugotoviti, ali obstajajo utemeljeni razlogi za obnovo postopka. Ponovni postopek prav tako vodi NČR.

V Ljubljani, 27. septembra 2013

Ranka Ivelja, predsednica Novinarskega častnega razsodišča