Vloga Ivana Klemenčiča proti Marijanu Zlobcu (Delo)

Razsodišče je na seji 22. oktobra 2013 glede pritožbe Ivana Klemenčiča proti Marijanu Zlobcu (Delo) ugotovilo, da ni pristojno za obravnavo vloge. V skladu s Pravilnikom o delu NČR, razsodišče ne razsoja o polemikah, ki so samo odziv na novinarski prispevek.

v Ljubljani, 12. novembra 2013

Ranka Ivelja, predsednica Novinarskega častnega razsodišča